အိုမင္းလာတဲ့ အခ်ိန္ထိ ခါးမကုန္းေစပဲ အေကာင္းဆံုးကိုယ္အေနအထား ရရွိဖို႔ မရွိမျဖစ္ ေလ့က်င့္ခန္း (၃)မ်ိဳး

ခါးကုန္းျခင္း၊ လက္ျပင္ကိုင္းျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာ balance မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္တျခမ္းေစာင္းျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ပံုပန္းသ႑ာန္ကို ဆိုးရြားေစသလို တစ္သက္လံုး အက်င့္ပါသြားေစပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ကိုယ္အေနအထား ရွိျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေကာင္းမြန္ေစ႐ံုသာမက ၾကည့္ေကာင္းေစပါတယ္။ ဒီလို ကိုယ္အေနအထားမ်ိဳးကို ရရွိဖို႔ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ေနာက္ေက်ာကို ျပန္လည္သန္မာလာေစဖို႔အတြက္ အထူးေလ့က်င့္ခန္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ အေနအထား ပံုမက်မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနမယ့္အစား ယခုေျပာျပမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္း သံုးမ်ိဳးကို ႀကိဳးစားၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။

1. Superman hold exercise

ယခုေလ့က်င့္ခန္းဟာ ခႏၶာကိုယ္က တစ္႐ႈးမ်ားကို အေၾကာေျပေစၿပီး သင့္ရဲ႕ကိုယ္အေနအထားပံုစံကို ျပဳျပင္ေပးဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ကိုယ္အေနအထားနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈကို တိုးျမွင့္ေစခ်င္ရင္ေတာ့ ယခုေလ့က်င့္ခန္းကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

2. Cobra Pose

ယခုေလ့က်င့္ခန္းဟာ သင့္ေနာက္ေက်ာၾကြက္သားေတြကို ပိုၿပီးသန္မာေစၿပီး ရင္အုပ္ၾကြက္သားေတြကို ဆန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္သလို ခါးကုန္းမႈကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာေပ်ာ့ေျပာင္းမႈကို ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ ယခုေလ့က်င့္ခန္းကို တစ္ရက္မွာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

3. Cat Pose

သင့္ရဲ႕ ကိုယ္အေနအထား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖို႔အတြက္ ယခုေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းဟာ ခါးကုန္းေနတဲ့ သူေတြကိုအျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ယခုေလ့က်င့္ခန္းကို မနက္တိုင္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ပိုမိုေပ်ာ္ရြင္လာေစသလို တစ္ေန႔လံုးအတြက္ စြမ္းအင္ေတြရရွိပါလိမ့္မယ္။

Leave a Reply