အေမရိကန္တြင္ လက္က်န္ေငြ ၁၃ေဒၚလာျဖင့္ ဘ၀စခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ျဖစ္လာသူ ျမန္မာျပည္ဖြား အမ်ိဳ းသားဖီးလစ္ေမာင္

အေမရိကန္သို ့ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္သူ ့အိပ္ကပ္ထဲ၌ ၁၃ ေဒၚလာသာက်န္ေတာ့သည္။ မိတ္ေဆြဆို၍ လည္း တစ္ေယာက္သာရွိသည္။ တစ္ဦးတည္းေသာမိတ္ေဆြ၏ ကူညီႏိုင္သည့္အေနအထားမွာ သူ ေနထိုင္သည့္အခန္း တြင္ ၂ ရက္ ၃ ရက္သာ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳ့မည္ထက္မပိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထို ့အေျခအေနမိ်ဳးျဖင့္ သူ ့ဘ၀ကို စခဲ့ရသည္ ဟု ျမန္မာျပည္ဖြါး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားကိုဖိလစ္ေမာင္က ဆိုသည္။

သို ့ေသာ္ ၂၇ ၾကာျပီးျမန္မာျပည္သို ့ျပန္လာခ်ိန္တြင္မူ သူဘ၀ကမ်ားစြာေျပာင္းသြားခဲ့ျပီ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယဆိုင္ခြဲအမ်ားဆံုး ဆူရွိလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္သည္။ ဆုတံဆိပ္ ၁၄ ခုရရွိထားျပီး အေမရိကန္ သမၼတကပင္ ညစားဖိတ္ေကြ်းဂုဏ္ျပဳ ခံရသည့္အထိေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံစီးပြါးေရးက်ဆင္း၍ ကုမၸဏီအမ်ားစု အရႈံးေပၚေနခ်ိန္တြင္ သူကုမၸဏီမွာ အျမတ္ရေနခဲ့သည္။

သူအလုပ္စတင္လုပ္ခ်ိန္တြင္ ပိုက္ဆံရရန္သာသိခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင့္ေသာ္လည္း သူမေပ်ာ္ႏိုင္။ ထိုအေျခမွသူကိုေျပာင္းလဲေစ ခဲ့သည္ မွာစာအုပ္တစ္အုပ္ေၾကာင့္ ဟုကို ဖိလစ္ေမာင္က ကုန္သည္စက္မူ ့အသင္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သူ ၏အေမရိကန္ အေတြ ့အၾကံဳေဆြးေႏြးပြဲတြင္တက္ေရာက္လာသူမ်ား အားမွ်ေ၀ခဲ့သည္။

ထိုစာအုပ္မွာစာေရးဆရာ Jim Collin ၏ Good to Great စာအုပ္ျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာ ဂ်င္ေကာ္လင္းအေနျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ေ၇းမည္ ဆိုပါ က ေလးႏွစ္ငါးႏွစ္ေလ့လာျပီးမွာေရး သားသူျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္လဲသူေရးခဲ့သည့္ စာအုပ္တိုင္း အေရာင္းရဆံုးစာရင္း၀င္ခဲ့သည္။ ကိုဖိလစ္ေမာင္ဘ၀ကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ စာအုပ္မွာမေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေၾကာင္းေလ့ လာေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို ့စာအုပ္ထဲတြင္ သူရင္ကိုထိမွန္ေစေသာ စားသားအခ်ိဳ ့အားအခုလိုရွင္းျပခဲ့သည္။

” ကုမၸဏီ ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိပါတယ္…ေကာင္းတ့ဲကုမၸဏီန႔ဲ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ကုမၸဏီ ေပါ့…။ ေကာင္းတာက ၀င္ေငြတိုးတက္မႈ႐ွိေနၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ားရေနတ့ဲ ကုမၸဏီေပါ့” “ေနာက္တစ္ခုက ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာကုမၸဏီ သူက်ေတာ့ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းတင္ မကေတာ့ပါဘူး.. ၀န္ထမ္းေတြရ႕ဲဘ၀န႔ဲ ကုမၸဏီယဥ္ေက်းမႈေတြပါ ပါ၀င္လာပါတယ္” ဟုဆိုသည္။

ထို ့အခ်ိန္က စျပီးသူကုမၸဏီတြင္ ကုမၸဏီယဥ္ေက်းမူ့ျဖစ္ေသာ Core Value သတ္မွတ္ရန္စတင္ခဲ့ သည္။ ထိုသို သတ္မွတ္ရန္အတြက္သူ၀န္ထမ္းအားလံုးထံမွ ကုမၸဏီကို မည္သည့္ပံုစံျဖစ္ခ်င္သလဲ ဟုေမးခဲ့သည္။ ၀န္ထမ္းအား လံုးမွအဆိုျပဳေသာ အခ်က္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရရွိျပီးထိုထဲမွ အားလံုးလုပ္ခ်င္သည့္ ၁၁ ခ်က္ကို ကုမၸဏီ၏ Core Value အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

” Value ကိုဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ Core Value ေတြသတ္မွတ္တဲ့အခါမွာ All Inclusive ပါ၀င္ရမယ္ဆံုးျဖတ္တဲ့ အခါမွာေတာ့ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ကပဲဆံုးျဖတ္ရတယ္ ဆိုတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္အသံုး၀င္တယ္” ဟု ကိုဖိလစ္ေမာင္ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ ့ျမန္မာေရွ ့ေဆာင္ဘဏ္ မွ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္မူ ့ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္စိုးမင္းကဆိုသည္။

သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကိုသူအပါအ၀င္ အားလံုးက လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သူ ့ကုမၸဏီအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ Core Value နံပတ္ ၁ မွာ Service High-Speed and High-Teach ျဖစ္သည္။

နံပါတ္ ၁ Core Value ႏွင့္ပတ္သက္၍အခုလိုရွင္းျပခဲ့သည္။ “စားသံုးသူေတြကို အဓိကထား၀န္ေဆာင္မူ ့ေပးတယ္။ တစ္ခါက စားသုံးသူတစ္ေယာက္ ဆူ႐ွီစားၿပီး ၀မ္းသြားတယ္ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူအ့ဲေန႔ကအစားစုံတယ္ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွမေမးဘူး ခ်က္ခ်င္း ေဆးခန္းျပေပးတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဆးပို႔ေပးတယ္ ေနာက္ဆုံုး အိမ္သာသုံးစကၠဴေတာင္ ပို႔ေပးတယ္။

ၿပီးေတာ့ ေဒၚလာ 100 တန္ေဘာင္ခ်ာေတာင္ ပို႔ေပးတယ္။ ေစ်းတြက္တြက္ရင္ေတာ့ မကိုက္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ customersကိုအေလးထားတာ သိေစခ်င္တယ္” ဟုကိုဖိလစ္ေမာင္ကရွင္းျပခဲ့သည္။

နံပတ္ ၂ Core Value မွာ Inspire and Be Inspire ျဖစ္သည္။အထက္ေအာက္ ယုံၾကည္မႈကို အေလးထား တည္ေဆာက္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

” ေအာက္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတယ္။ မွားခ်င္မွားပေလ့ေစ။ ျပတ္သားတိက်ဖို႔လိုတယ္။ ေခါင္းေဆာင္က တုန္႔ေႏွးေနရင္ အလုပ္မျဖစ္ဘူးေလ။ ယုံၾကည္မႈရဖို႔ဆိုတာက ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ငယ္သားေတြန႔ဲအတူတူ အလုပ္လုပ္ၿပီး ယုံၾကည္မႈကို ယူမွရမွာ” ဟု ကိုဖိလစ္ေမာင္ကရွင္းျပခဲ့သည္။

နံပတ္ ၃ Core Value မွာ Open and Honest Communication ျဖစ္သည္။ “အစပိုင္း ၁၀ႏွစ္ေလာက္က ကြၽန္ေတာ္က႐ုံးခန္းထဲမွာပဲ ထိုင္ေနခ့ဲတာ။ ဘယ္သူမွတံခါးလာမေခါက္ရဲဘူး။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဆီက အေတြးအျမင္အသစ္ေတြ မရလာဘူး။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ရံုးခန္းကို အျပင္ထုတ္လိုက္တယ္။ သူတို႔န႔ဲအတူတူလုပ္တယ္။ အစပိုင္းက အဆင္မေျပျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းရင္းႏွီးလာတာန႔ဲအမ်ွအဆင္ေျပလာတယ္။ သူတို႔ဆီက အၾကံဥာဏ္ေတြ ရလာတယ္။ ဒါလည္းေကာင္းတ့ဲအခ်က္ပဲ”

အျခားေသာအခ်က္မ်ားမွာ ကိုယ္လာတ့ဲ ပတ္၀န္းက်င္ကို မေမ့ရန္၊ ၀န္ထမ္းေတြကို အလုပ္လုပ္ရင္း ပရဟိတမ်ွေ၀ဖို႔ပါ သင္ေပးျခင္း၊ ျပသာတစ္ခုခုျဖစ္လာပါက လြဲမခ်ပဲ အားလုံးတိုင္ပင္ၿပီး ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရင္ Team workကိုအေလးထားေစျခင္းတို ့ျဖစ္သည္။

“၀န္ထမ္းေတြကိုမာန္ေနဂ်ာပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ပဲနဲ ့Leader ( ေခါင္းေဆာင္ ) ပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္တာ ခိုင္းလို ့လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး ကိုယ္ကိုတိုင္က လုပ္ခ်င္လို ့လုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္တာ” ဟု ကိုဖိလစ္ေမာင္၏ ေဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့သူ မယမင္းခင္းကသံုးသပ္သည္။

ကိုဖိလစ္ေမာင္၏အေတြ ့အၾကံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာတစ္ခုမွာ ၀န္ထမ္းခ်ိန္ သတ္မွတ္ မထားပဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို ့ဆံုးျဖတ္စဥ္က အျခားေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကသူအား ရႈးသြားျပီး ဟုပင္ေျပာဆိုေၾကာင္ ကိုဖိလစ္ေမာင္ကရွင္းျပခဲ့သည္။ ေခတ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုမၾကိဳက္သျဖင့္ ထိုကဲ့သို ့ဆံုးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္မူ ့မ်ား လာပါကတီထြင္မူ ့က်ဆင္းလာႏိုင္သည္ ဟုသူယံုၾကည္ခဲ့၍ျဖစ္သည္။

“ဆရာ့ေဆြးေႏြးမႈထဲမွာ အႀကိဳက္ဆံုးက Hissho ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို ႐ံုးတက္ခ်ိန္ ဆင္းခ်ိန္ သတ္မွတ္မေပးဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေနေစတာပါပဲ။ ဒီ့အတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ေတြ တိုလာတယ္။ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းေတြ ျမင့္တက္လာတယ္ဆိုတာကို သေဘာအက်ဆံုးပဲ”ဟုေဆြးေႏြးပြဲကိုလာေရာက္ နား ေထာင္သူကိုျဖိဳးေ၀၀င္းကေျပာသည္။

ကိုဖိလစ္ေမာင္ ၏ဖတ္ဘူးေသာစာအုပ္မ်ားႏွင့္အေတြ ့အၾကံဳအရ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဆင့္ ၅ ဆင့္ခြဲ ျခား သတ္မွတ္ထားသည္။ ရန္လိုသည့္လူမ်ိဳး အပ်က္သေဘာျမင့္သူ ငါဆိုသည့္အတၱမ်ားေနသူ ငါ့တို ့ ( We are Great ) ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

သုတေနသနစစ္တမ္းအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာတြင္ အတၱမ်ားေနသူမွား၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ငါ့တို ့ဟုစဥ္းစား သူက ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူမွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ သူ ့အအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စြန္းဦးတီထြင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခ်င္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အခ်က္သံုးခ်က္ လုပ္ေဆာင္ရန္ညႊန္ျပခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္ ၃ ခ်က္မွာ မိမိအလုပ္အားႏွစ္ခိုက္မူ ့ရွိပါ ေစ ( Pacsion ) ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါေစ ( Purpose ) ႏွင့္အျမတ္ရပါေစ( Profit ) တို ့ျဖစ္သည္။ ထို အခ်က္ ၃ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးဖိလစ္ေမာင္က အခုလိုပဲရွင္းျပခဲ့သည္။

“ဆိုလိုတာက မိမိအလုပ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္မႈ႐ွိရမယ္။ စိတ္မ၀င္စားဘဲလုပ္ေနရင္ေတာ့ ဘာမွထူးလာမွ မဟုတ္ဘူး တိက်တ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္႐ွိရမယ္။ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းမဟုတ္တ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါ့ကိုယ္ေအာင္ျမင္လာရင္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကို ဘယ္လိုေထာက္ပ့ံေပးမလဲဆိုတာမ်ိုး။ ဒါမွ႐ွင္သန္ရတာ အဓိပၸါယ္႐ွိမွာေပါ့။ ဒါကိုအေျခခံ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆုံး Profitက အလိုလိုရလာမွာပါ…..။

ကိုယ္ဖိလစ္ေမာင္ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ သူ ့၏၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူအေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ပံုစံျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ပံုစံျဖင့္ သူလုပ္ငန္းအား ပံုေဖာ္သြားခဲ့သည္။

ထို ့အခ်က္သည္ သူလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။

ေစာကရင္

Leave a Reply