တိက်ျပတ္သားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ ရွိဖို႔ဘာေတြလုပ္ရမလဲ?

ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သူအမ်ားျပား ပန္းတိုင္တည္ေဆာက္ရာမွာ မတြန္႔မရဲ အားေပ်ာ့တတ္ၾကတယ္။

တည္ေဆာက္ၿပီးသား ပန္းတိုင္ကိုလဲ ယံုၾကည္မူ ကင္းမဲ့လာျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္ပစ္ခဲ့ၾကတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနကိုပဲ ထပ္ခါထပ္ခါေတြးမိေနၿပီး ေတာင္းဆိုဖို႔ေတာင္ အားနာေနတတ္ၾကတယ္။

ေလ့လာမူအား အလြန္ နည္းပါးလာတယ္။

သိထားတဲ့အသိဉာဏ္ကို upgrade မလုပ္ေတာ့ပဲ သူတို႔ေတြ သိထားသေလာက္နဲ႔သာ အရာရာကို တိုင္းထြာတတ္ၾကတယ္။

အဲဒီအေျခအေနမွာ ဆံုးရံွဳးမူဆိုတာေတြ စတင္ေတာ့တာပဲ။

(ေျပာင္းလဲပစ္ရန္နည္း)

တိက်ျပတ္သားတဲ့ပန္းတိုင္ကို ထင္ရွားေအာင္

ရဲရင့္စြာ စိုက္ထူပါ။

ပန္းတိုင္ေရာက္ရန္အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး ၂ နာရီအခ်ိန္ေပး ေလ့လာ သင္ယူမူေတြလုပ္ပါ။

လက္ရွိစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပံုမွန္ဝင္ေငြရ အလုပ္ကို မထိခိုက္ပါေစနဲ႔။

အတိအက် ပံုေဖာ္နည္းေတြျဖင့္ ေလ့လာျပဳစုပါ။

ဟန္ခ်က္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါက သင့္ေလွ်ာက္ေနေသာပန္းတိုင္ လံုးလံုးေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

Source; businessknowledge

Leave a Reply