ထီးနန္း ရဖို႔ ခမည္းေတာ္နဲ႔ ေနာင္ေတာ္ကို သတ္… အရက္စက္ဆံုး ဘုရင္ရယ္…လို႔သမိုင္းတြင္တဲ့ နရသူနဲ႔ နရသူ၏ ေကာင္းမႈေတာ္ ဓမၼရံႀကီးဘုရား …

နရသူသည္ ထီးနန္းရယူလို၍ ခမည္းေတာ္ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးအား ေရႊဂူႀကီးဘုရား အတြင္း ေခါင္းအံုးျဖင့္ ဖိသတ္ခဲ့ေလသည္…

အေလာင္းစည္သူမင္း နတ္ရြာစံေသာ္ ေနာင္ေတာ္ မင္းရွင္ေစာ သည္ မင္းျပဳအံ့ဟု ဆိုကာ ပုဂံျပည္သုိ႔… ခ်ီလာေလသည္…..

ထုိအခါ နရသူက ပံ့သကူမေထရ္ျမတ္ကို… ေလွ်ာက္ေလသည္….

”အရွင္ဘုရား ေနာင္ေတာ္ မင္းရွင္ေစာသည္… ခမည္းေတာ္…မရွိေသာအေၾကာင္းကို ၾကားေတာ္မူလွ်င္ ေရအား၊ၾကည္အားျဖင့္ခ်ီလာေတာ္မူေလျပီ…ၾကာေသာ္ ျပည္ထဲအေရး ျဖစ္ေလျပီ….

ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္ဓားတစ္စင္း၊ျမင္းတစ္စီးျဖင့္သာႀကြေတာ္မူ၍ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကိုယ္္တိုင္ေနာင္ေတာ္ ေရာက္လွ်င္ ေနာင္ေတာ္႔ဓားကိုထမ္းျပီးနန္းတင္ပါမည္” ဟုသစၥာၾကီးစြာျပဳေလသည္။

ပံ့သကူမေထရ္ျမတ္သည္”ငါ ေခၚ၍ ေရာက္ေသာအခါ မင္းမေျမွာက္လွ်င္ငါ အျပစ္ျဖစ္အံ့ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ကို ငါမယံု” ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း နရသူ၏ သစၥာ စကားကို ယံုျပီး မင္းရွင္ေစာကို ေဖ်ာင္းျဖေလသည္……

မင္းရွင္ေစာလည္း မေထရ္ျမတ္စကားကို ယံုျပီး ပံသကူမေထရ္ျမတ္ႏွင့္အတူ နန္းေတာ္သုိ႔… လုိက္ေလသည္….

လက္ပံဆိပ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္ နရသူလည္္း သစၥာျပဳသည့္ အတုိင္း ေလွသို႔ဆင္း၍ ေနာင္ေတာ္ဓားကိုထမ္းျပီး နန္းတင္ေလသည္…..

ဘိသိက္သြန္းျပီး ထုိညတြင္ စားေတာ္၌ေဆးခတ္ေသာ ေၾကာင့္ မင္းရွင္ေစာ အနိစၥေရာက္ေလသည္ ….

မင္းရွင္ေစာ အနိစၥေရာက္ေသာ္ နရသူ နန္းတက္ ေလသည္ နရသူ ေဆးခတ္၍ အနိစၥ ေရာက္ေၾကာင္း ပံသကူမေထရ္ျမတ္ ၾကားလွ်င္ နန္းေတာ္သုိ႔သြား၍ မင္းဆိုး၊မင္းညစ္၊ နင္ကား သံသရာ၀ယ္ ခံရအံ့ေသာ မေကာင္းမူကိုမေၾကာက္၊ဤစည္းစိမ္ကိုရလွ်င္ နင္၏ ခႏၶာကိုယ္သည္မအို၊မေသျပီဟူ၍မွတ္သည္ေလာ၊
ေလာကတြင္္နင့္ထက္ပ်က္ေသာ မင္းမည္သည္ကား… မရွိ …ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူေလသည္ …..

နရသူလည္း …
” အရွင္ျမတ္တုိ႔ထံ သစၥာခံသည့္အတုိင္း နန္းတက္ ပါသည္ ” ဟုျပန္လည္ ေလွ်ာက္တင္ေလသည္…..

ပံ့သကူမေထရ္ၿမတ္လည္း…
”လူ႔ျပည္တြင္နင့္ထက္ ဆိုးရြား ညစ္ညမ္းေသာ သူ မရွိ ” ဟု …မိန္႔ေတာ္မူျပီး သိန္းခိုကၽြန္းသို႔ၾကြေလသည္….

နရသူသည္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ…
မင္းျဖစ္ေလသည္…

မွဴးမတ္၊တုိ႔အေပါင္းလည္း ေၾကာက္ရြံ့ကုန္ေလသည္ ။သန္စြမ္းေသာ ရဟန္းပ်ိဳတုိ႔ကို လူထြက္ေစျပီး စစ္ထဲ ၀င္ခုိင္းေလသည္…..

အခ်ိဳ႔ေသာ ရဟန္းတုိ႔လည္း ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ သိန္းခုိ ကၽြန္းသို႔ ၾကြေလကုန္ေလသည္။နရသူသည္ မင္း ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ ရင္း(1170)တြင္ ေကာင္းမူေတာ္ျဖစ္ေသာ ဓမၼရံၾကီးကို တည္ခဲ့ေလသည္ ….

သူတည္ေသာ ဘုရားသည္ပုဂံတြင္ အထုအထည္ အၾကီးမားဆံုး ျဖစ္ေစျခင္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ နရသူ… ကိုယ္တိုင္ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးသည္ …

လူေပါင္းမ်ားစြာ၊ပန္းရံဆရာေပါင္း မ်ားစြာကိုစေတး ျပီးဘုရားတည္ခဲ့ေလသည္…..

နရသူမင္းသည္အုတ္တခ်ပ္နွင့္တခ်ပ္ႀကားအပ္နွင့္… ထိုးႀကည့္၍ အပ္တစ္ေခ်ာင္း အုတ္ထဲ၀င္လွ်င္ ထုိေနရာ တာ၀န္ယူေသာ ပန္းရံဆရာကို သတ္ပစ္ေလသည္။ တခ်ိဳ႕ကမူပန္းရံဆရာကိုေခၚ၍လက္ျဖတ္ေလသည္ဟုဆိုသည္ …

ပန္းရံဆရာတို႕မည္မ်ွလက္ျဖတ္ခံခဲဲရသည္ကို…
ေအာက္ခံေက်ာက္တံုးကသက္ေသျပေနသည္ဟု
ဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း…ပညာ႐ွင္မ်ားကမူ မ်က္ႏွာျပင္ ၾကက္ေျခခတ္ပါ ေက်ာက္တုံးသည္ ပန္းရံဆရာမ်ားကို လက္ျဖတ္သည့္ ေက်ာက္တုံးမဟုတ္ဘဲ… တံခါး… တပ္ရာတြင္ သံကြင္းအားခ်ဳပ္ကာ နံရံအတြင္းျမႇပ္ရန္ တံခါးကြင္း ခ်ဳပ္ေက်ာက္သာျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္ …..

ဘုရား၏အေနာက္ဘက္တြင္ ဖခင္အေလာင္းစည္သူ မင္းနွင့္အကိုမင္းရွင္ေစာတို႕အား ထီးနန္းရယူလို၍ သတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚေနာင္တရ၍ မိမိအကုသိုလ္ ေက်ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္လားမသိ ပလႅင္တခုထဲေပၚ ဘုရားနွစ္ဆူယွဥ္၍ပူေဇာ္ထားခဲ႔ပါသည္…

အုတ္ညီမညီ ၊ အုတ္က်က္မက်က္၊ အုတ္ေကာင္း မေကာင္းအုတ္ကို အထူးအေလးထားေရြးခ်ယ္ရသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ၾကန္႔ၾကာမႈရွိလာျပီး အလုပ္တာ၀န္ ေပါ့ေလ်ာ့လွ်င္ အျပစ္ေပးခံသည့္အတြက္ ပန္းရံဆရာ တုိ႔သည္ ေစ့စပ္ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနရသျဖင့္ (၃) ႏွစ္ၾကာေသာ္လည္း ဘုရားႀကီးမၿပီးႏုိင္ဘဲ ရိွခဲ့ေလသည္…..

နရသူသည္ ဖခင္အေလာင္းစည္မင္းအား ဆက္သ သည့္ ပဋိကၡရားမင္းသမီးကိုလည္း သိမ္းပိုက္ခဲ့ ေလသည္….

နရသူသည္ အခင္းႀကီးသြားျပီး သန္႔သက္ေရ မသံုး သျဖင့္ ရြံရွာ၍မင္းသမီးက မခစားသည့္အခါကြက္မ်က္ ခဲ႔သည္ …..

ထုိအေၾကာင္းကိုခမည္းေတာ္ ကုလားမင္းၾကီး ၾကား ေသာ္ ကုလားသူရဲေကာင္းရွစ္ေယာက္ ကို…… ”ငါ့သမီးေတာ္ကို သတ္ေသာမင္း ရွိရာ ပုဏၰား… အေယာင္အေဆာင္၍ သြားၿပီး နင္တုိ႔သတ္ေခ်….
ထုိမင္းေသလွ်င္ နင္တုိ႔ ကိုယ္ကို သန္လ်က္ႏွင့္ထုိး၍ ေသၾကေလ၊ နင္တုိ႔ သား၊မယားတုိ႔ကိုသံုးစြဲမကုန္ေသာ စည္းစိမ္ကို ေပးမည္” ဟု ဆုိျပီးလႊတ္၍ နရသူအား လုပ္ႀကံေစသည္..

ကုလားတို႕သတ္၍လြန္ေလေသာ္ ေနာင္တြင္ ကုလားက်မင္း…ဟု အမည္တြင္ေလသည္…..

ဓမၼရံႀကီးသည္မၿပီးေသးခင္ပင္ နရသူနတ္ရြာစံသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲဘုရားႀကီးကိုလည္းတန္းလန္းထားပစ္ ခဲ့ၿပီး ဘြဲ့ေတာ္မမွည့္ရေသးဟု ဆိုသည္… (ကုလားတို႔ လုပ္ႀကံ၍ ဓါးမရံမိ၍ေသသည္ကိုအစဲြျပဳ၍ ဓါးမရံမိသည္ ကို ေနွာင္းလူတို႔က ဓမၼရံ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဓမၼရံသီ ဆိုေသာပါ႒ိစကားမွဆင္းသက္လာသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္းဘုရား၏ အေနာက္ဘက္အနီးတြင္ ဓမၼရံသီအရွင္သူျမတ္သီတင္းသံုးေနထိုင္သည္ကို အစဲြ ျပဳ၍လည္းေကာင္း ) ေႏွာင္းလူတို႔လက္ထက္၌ ဓမၼရံႀကီး ဘုရားဟုအမည္တြင္ေလသည္…..

ဓမၼရံႀကီးဘုရားတြင္ ထူးထူးျခားျခားတခုကေတာ့ ဘုရားအတြင္းတြင္လႈိင္ပတ္လမ္းနွစ္လမ္းရိွေသာ္လည္း အတြင္းလိႈင္ပတ္လမ္းကိုအဘယ္ေၾကာင့္ပိတ္ခဲ့သနည္းဆိုသည္ကား ယေန႔အခ်ိန္ထိ မည္သူမၽွ မသိႏိုင္ဘဲ ရိွေနပါေတာ့သည္။

#Credi_နုိင္သေျပ

Leave a Reply