လူတိုင္း သိထားသင့္တဲ့ ကမာၻတစ္လႊားမွ ဗုဒၶ ေျခေတာ္ရာ ခ်ခဲ့သည့္ ေနရာ ( ၁၀ ) ေနရာ “

ကမာၻ တစ္လႊား ဗုဒၶ ေျခေတာ္ရာ မ်ားကမာၻ တစ္လႊား ၌ ဗုဒၶ ေျခေတာ္ရာ ခ်ခဲ့သည့္ ေနရာမွာ ( ၁၀ ) ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ေလ့လာ သိ ရွိ ရေပ သည္ ။ ၎တို႔မွာ .

(၁) အိႏၵိယ ျပည္၊ ဘုံဘိုင္ ေျမာက္ပိုင္း၊ နမၼဒါ ျမစ္ ထဲ၌ ေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူ …

(၂) အိႏၵိယ ျပည္၊ ဘုံဘိုင္ နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ နမၼဒါျမစ္ အထက္ သစၥပန္ ေတာင္ ေပၚ၌ ေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူ …

(၃) အိႏၵိယ ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ဥဒယာန တိုင္း ၌ ေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူ …။ ( တ႐ုတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာယီယန္ ၏ မွတ္တမ္း အရ )

(၄) အိႏၵိယ ျပည္၊ ပါတလိပုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ ေတာင္ဘက္ သုံးလီ အကြာ ၌ ေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူ …။ ( ဖာယီယန္ ၏ မွတ္တမ္း အရ )

(၅) သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ( သီဟိုဠ္ကြၽန္း ) သုမနကုဋ ( SriPada ) ေတာင္ထိပ္ ၌ ေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူ …။

(၆) ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ မယူကမ္း ပုံစည္း ကြၽန္း၊ သာစည္ေထာင့္ ႐ႊာအနီး ၌ ေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူ …

(၇) ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ ကုလားတန္ ျမစ္ဝ ရွိ ဖ႐ုံကာ ကြၽန္းစု၊ ေျမငူကြၽန္း၊ဆံေတာ္ရွင္ ဓာတ္ေတာ္ အနီး ရွိ ေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူ …

(၈) ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မင္းဘူး ခ႐ိုင္၊ မန္းေခ်ာင္း ( မန္း ေ႐ႊစက္ေတာ္ ) ၌ ေအာက္ , အထက္ ေျခေတာ္ရာ ႏွစ္ဆူ …။

(၉) ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဝနယ္၊ လြိဳင္မူေတာင္ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ ေတာင္ေစာင္း ၌ ေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူ …

(၁၀) ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ မဟီ ( မအီ ) ျမစ္ အတြင္း၌ အထက္ ေအာက္ ဝဲယာ ေျခေတာ္ရာ တစ္စုံ …။ စသည္ တို႔ ျဖစ္ၾက ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာက္ ရပ္၊ မဟာသုခ ပါဠိ တကၠသိုလ္မွ ဆရာေတာ္ ဦးအရိယာဝံသ ၏ ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ မအီ စက္ေတာ္ရာ သမိုင္း စာအုပ္ တြင္ မွတ္တမ္း ျပဳထား ပါသည္ ။

ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ သည္ မဟာ သကၠရာဇ္ ၁၂၄ ခုႏွစ္ တြင္ ရဟႏၲာ ငါးရာ ႏွင့္ တကြ သုနာပရႏၲ ေ ယာနက တိုင္း ( ယခု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး မင္းဘူး ခ႐ိုင္ စကု ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ ကို င္း ေက်ာင္းေတာ္ ရာ ေဒသ ) သို႔လည္း ႂကြေရာက္ ခဲ့ေတာ္ မူ ၏ ။ ဘုရား ရွင္ သည္ သာဝတၳိ ျပ ည္၊ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္ သို႔ျပန္ အႂကြ နမၼဒါျမစ္ ( ယခု မန္းေခ်ာင္း ) အနီး သို႔ ေရာက္ သည္ တြင္ နမၼဒါ နဂါးမင္း ၏ ေတာင္းပန ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္း နဖူး ေက်ာက္ဖ်ာ ထက္ တြင္ လက္ ဝဲ ေျခေ တာ္ ရာ ကို ခ်ေပး ခဲ့၏။ ယင္းကို ေအာက္ ေျခေတာ္ရာ ဟု ေခၚဆို ၾကသည္။

ဆက္လက္ ၍ ႂကြျမန္း စဥ္ ထိုျမစ္ အနီး သစၥဗႏၶက ေတာင္ေပၚ သို႔ ေရာက္ျပန္ ေသာ္ ရေသ့ ၏ ေလွ်ာက္ ထား ေတာင္းပန္ ခ်က္ ေၾကာင့္ မကုလ ေျမ ေက်ာက္ေပၚ တြင္ လက္ဝဲ ဘက္ ေျခေတာ္ရာ ကို တံ ဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ ေပးခဲ့ ျပန္သည္။ ထို အထက္ ေျခေတာ္ရာ ကို အထက္ စက္ေတာ္ရာဟု သမုတ္ ခဲ့ ၾကသည္ ဟု ဆိုၾက သည္။သို႔ျဖင့္ ထို ေနရာ မ်ား တြင္ ေစတီမ်ား တည္ထား ကာ ႏွစ္စဥ္ ေျခေတာ္ရာ ဖူးရင္း ေစတီ မ်ား တြင္ ပြဲေတာ္ မ်ား က်င္းပ ခဲ့ေလ သည္ ။ အဆိုပါ ေျခေတာ္ရာ သည္ ကာလ အတန္ၾကာ ကြယ္ေပ်ာ က္ ေ န ခဲ့ၿပီး ေတာင္ဖီလာ ဆရာ ေတာ္ႀကီး ( ဓားမကူး ဆရာေတာ္ ) ၏ ေဖာ္ထုတ္ မႈျဖင့္ ပြင့္ေပၚ လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သား ရပါ သည္။

Leave a Reply