ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင့္ငါးရာတန္ တ႐ုတ္ေနာက္ခံစီမံကိန္းကို စိန္ေခၚလုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္

ဆာ့ခ်္ပန္း (ေခၚ) ဦးသိမ္းေ၀ (ဓာတ္ပံု − ft.com)
ျမန္မာတြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္း တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထား) ျပႆ နာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အားေလ်ာ့ၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရ ေနာက္ခံေပးထားေသာ စီမံကိန္း ႀကီးမ်ားအေပၚ အာရွ၌ စိုးရိမ္ပူ ပန္မႈမ်ား တိုးလာေနေသာ္လည္း ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ဆာ့ခ်္ပန္းသည္ တ႐ုတ္တို႔ ေဆာက္လုပ္မည့္ရန္ကုန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ ေထာင့္ငါးရာတန္ စက္မႈဇုန္သစ္ ကို စိန္ေခၚႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေန ေလသည္။

သီရိလကၤာတြင္ ျပႆနာ တက္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အစုိးရပိုင္ (စီစီစီစီ)ကုမၸဏီသည္ ယခုႏွစ္ ကုန္လွ်င္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္ မ်ားအပါအဝင္ အဆိုပါရန္ကုန္ စက္မႈဇုန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကို အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမည္ဟု မစၥတာပန္းက ေျပာၾကားသည္။ ထိုစက္မႈဇုန္မွာ ျမန္မာျပည္၏ရွန္ က်င့္စက္မႈဇုန္ျဖစ္လာမည္ဟု သူ က ပံုေဖာ္ျပသည္။

‘‘ရက္ ၆၀ အတြင္းမွာ ပထမ ဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ စေတာ့ မယ္’’ဟု စင္ကာပူတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ျမန္မာျပည္၌ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနသည့္႐ိုးမကုမၸဏီႏွင့္ မမ္မိုရီအုပ္စုမ်ား ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနသည့္ မစၥ တာပန္းက ဆိုသည္။

သူသည္ အစိုးရပိုင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီတြင္လည္း အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ အခမဲ့ႀကီးၾကပ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း၌ ရန္ကုန္ ျမစ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ စက္မႈဇုန္ အသစ္အတြက္ တံတားမ်ား၊ လမ္း မ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခံစီးပြားေရး အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈ ေတြ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိစက္ မႈဇုန္သည္ စရိတ္စကႀကီးမႈႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ ပြဲေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းရန္ လိုက္ ရွာေနသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခား ကုမၸဏီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ရည္ ရြယ္သည္။

ထုိစီမံကိန္းသည္ အလုပ္ အကိုင္ႏွစ္သန္းခန္႔ ဖန္တီးေပးႏုိင္ ၿပီး ပထမအပိုင္းကို ၂၀၂၀ မွာ ၿပီးရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု မစၥ တာပန္းက ရွင္းျပသည္။

‘‘ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးအတြက္ လိုလားေတာင္းဆိုမႈက အရင္အႏွစ္ ၂၀ ထက္စာရင္ အခု တကယ့္ကို အ ခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္လာတယ္။ ကုန္ သြယ္ေရးစစ္ပြဲရွိရွိ၊ မရွိရွိ ဒီအေရြ႕ က စေနၿပီ။ အလုပ္သမားေတြ အမ်ားႀကီးရႏုိင္ၿပီး တတ္ႏိုင္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေနရာေတြကို ရွာေန ၾကတယ္’’

တ႐ုတ္စီစီစီစီက ထိုစီမံကိန္း အတြက္ အေျခခံေထာက္မေပး ေသာ ေနရာမွာသာ ရွိေသာ ေၾကာင့္ သူတို႔က အျခားကုမၸဏီ မ်ားပါ ပါဝင္ေလလံဆြဲရန္ အမ်ား ပိုင္ေလလံတင္ၿပီး ကမ္းလွမ္းလမ္း ဖြင့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေလလံမေခၚ ဘဲ တ႐ုတ္ကုမၸဏီကို တင္ဒါခြင့္ ျပဳလိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မစၥတာပန္းအေန ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ၏။

New Yangon Development Co.,Ltd မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ဆာ့ခ်္ပန္း(ေခၚ) ဦးသိမ္းေ၀က ရွင္းလင္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ က သူတို႔လုပ္ေပးခဲ့သည့္ ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေႂကြးမေပး ႏုိင္ေသာအခါ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ဟန္ဘန္တိုတာဆိပ္ကမ္းကို ၿပီး ခဲ့သည့္ႏွစ္က သိမ္းပိုက္လိုက္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သည္ျဖစ္ရပ္က အာရွတစ္ဝန္းမွာ တ႐ုတ္၏အ ေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္စီမံကိန္းမ်ား ၏အႏၲရာယ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ စိတ္မ်ားကို အရွိန္ျမင့္လာေစ၏။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ပိုးလမ္းမႀကီးအ တြက္၊ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားအ တြက္ သည္စီမံကိန္းမ်ားကို ထည့္ ေဆာက္ေနသည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ား က ယံုၾကည္ၾက၏။

သို႔ရာတြင္ မစၥတာပန္းက ‘‘လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးတန္ဖိုးအ တြက္ လံုးဝအခိုင္အမာကာကြယ္ ႏုိင္တဲ့အတြက္ သည္စီမံကိန္းအ တြက္ ကၽြန္ေတာ္အေတာ္စိတ္ေအး ပါတယ္’’ဟု ဆိုပါသည္။ သီရိ လကၤာစီမံကိန္းတြင္ ျပႆနာ တက္ရသည္မွာ သီရိလကၤာသမၼ တေဟာင္းႏွင့္လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္ မာဟင္ဒါရာဂ်ာပက္ ဆာသည္ ဆိပ္ကမ္းကို သေဘၤာ မ်ားကို ကုန္တင္ကုန္ခ်လာလုပ္ဖို႔ အဆင္မေျပသည့္ သူ၏ဇာတိ ခ႐ိုင္မွာ ေဆာက္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့သည့္အတြက္ျဖစ္သည္ဟု သူ က အျပစ္တင္သည္။

‘‘စီစီစီစီက သည္ေနရာက ဆိပ္ကမ္းေဆာက္ဖို႔ ေနရာမွန္မဟုတ္ဘူးလို႔ ကန္႔ကြက္တာေတြ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ သူက ေဆာက္ တာ’’

ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ၾကာရွည္စြာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရသည့္ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထုိစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္အစိုးရ ေနာက္ခံေပးထားေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ CITIC က လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအေပၚမွာ အေႂကြးေတြ အမ်ားႀကီးတင္လာမွာကို စိုးရိမ္ရသည္အထိ စီမံကိန္းစရိတ္က လည္း ႀကီးမားလြန္းလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္မွာ ေတာင္းဆိုညႇိႏိႈင္းၿပီး စီမံကိန္းကို တစ္ဆင့္ခ်င္းစတင္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္တန္ ေသာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွစ္ခုျဖင့္ စတင္ရန္စီစဥ္ေနသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ပိုင္ဆိုင္ မႈမွာ ျမန္မာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊တ႐ုတ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

‘‘အလားအလာမေကာင္းတဲ့ အရာတစ္ခုကို သြားေငြေခ်းၿပီး ေဆာက္ရင္ အေႂကြးႏြံထဲ နစ္မွာ ေပါ့’’

ရန္ကုန္စီမံကိန္းကိုမူ တ႐ုတ္၊ျမန္မာ ၇၅၊ ၂၅ ႏႈန္း အခ်ိဳးခ်ျပင္ ဆင္ပံုစံခ်ထားပါသည္။ တ႐ုတ္ စီစီစီစီက ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေျမစိုက္မည္ျဖစ္ သည္။

‘‘တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့အ စိတ္အပိုင္းႀကီးကို သိမ္းေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္က အဓိပၸာယ္ မရွိပါဘူး’’ဟု မစၥတာပန္းက ဆို သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢစံုစမ္းမႈမ်ား လုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုေနၿပီး အီးယူကလည္း ျမန္မာကသြင္းကုန္မ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားမႈအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေနမႈ ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔၏ ျမန္မာအပၚ စိတ္အားထက္သန္မႈ မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းခ်ိန္မွာ ထုိစီမံကိန္းက ေပၚလာတာျဖစ္ သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္၏ အဆိုအရ တိုက္႐ိုက္ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ယမန္ႏွစ္က ေဒၚလာ သန္းေလးေထာင္ေက်ာ္ ကေန ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလ တြင္ ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင့္ ရွစ္ရာအထိ တစ္ဝက္ေက်ာ္မက က်ဆင္းသြားသည္ဟုဆိုသည္။ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားလည္း က်ဆင္းသြားသည္။

ကမၻာ႔ေစ်းကြက္က မႏွစ္ သက္သည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ ေနျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပႆနာမ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို သူ၏ကုမၸဏီ မ်ားလည္း ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း မစၥ တာပန္းက ဝန္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေနာက္တိုင္းသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူတို႔ထက္ အေရအတြက္ပိုမ်ား သည့္ အာရွသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ သည္ ရခိုင္က ျပႆနာမ်ားႏွင့္ျမန္မာကို ခြဲျခားျမင္ၾကရာမွာပိုေကာင္း သည္ဟုသူကရွင္းျပသည္။

‘‘အေနာက္က ျမန္မာကို ၾကည့္ရာမွာ သံုးတဲ့ မွန္ေျပာင္း ေတြနဲ႔ အေရွ႕က ၾကည့္တဲ့ မွန္ ေျပာင္းေတြက အရမ္းကို ကြာျခား ပါတယ္’’

အသက္(၆၅)ႏွစ္ရွိ တ႐ုတ္ ေသြးပါၿပီး မန္ဒရင္းတ႐ုတ္စကား ကို ေျပာသူ မစၥတာပန္းသည္ ႏွစ္ ႏိုင္ငံစလံုး၏ႏုိင္ငံေရးကေသာင္း ကနင္းကာလကို အေတြ႕အႀကံဳရွိ ဖူးသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ဦးေနဝင္းအစိုးရ စစ္အာဏာသိမ္း သည့္ ၁၉၆၅ မွာ ျမန္မာကေန တ႐ုတ္ကို ထြက္လာခဲ့သည္။တ႐ုတ္ျပည္က ယဥ္ေက်းမႈေတာ္ လွန္ေရးအတြင္းပိတ္မိခဲ့ၿပီး ပညာေပးစခန္းမွာ ေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၃မွာ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ေျပာင္းလာခဲ့သည္။

၁၉၉၁ တြင္ ဇာတိေျမျမန္မာ ျပည္သို႔ ျပန္လာခဲ့ကတည္းက အိမ္ရာေျမ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ ကားလုပ္ငန္း၊ ေဗာက္စ္ဝက္ဂြန္၊ ေကအက္ဖ္စီ အပါအဝင္ နာမည္ႀကီးတံဆိပ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ယူျခင္းတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

သူ၏ျပည္တြင္းကုမၸဏီျဖစ္ သည့္ အိမ္ရာလုပ္ငန္းက ပထမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ၊ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ကိုင္သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႏွင့္ နာမည္ဆိုးရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု မွာ မစၥတာပန္းက နာမည္ပ်က္မရွိ ေအာင္ ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ရာမွာ က်င့္ ဝတ္ႏွင့္ညီၫြတ္ေရးကို အားေပး ျမႇင့္တင္ေနေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Myanmar Centre for Responsible Busi-ness သည္ မၾကာေသးခင္က မစၥတာပန္း၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနေသာ အက္ဖ္အမ္အိုင္ႏွင့္ ဆာ့ခ်္ပန္းႏွင့္ ေရာင္းရင္းမ်ားကုမၸဏီႏွစ္ခုကို လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ ပထမႏွင့္ တတိယအဆင့္ေနရာ ေပးထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္စီမံ ကိန္းမွာ သူ၏ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေလလံဆြဲျခင္း ကို သူက တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ ေသာ္ အနာဂတ္တြင္ စီမံကိန္း၌ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းတင္သြင္းပံ့ပိုး သူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မႈကိုမူ မကန္႔သတ္ထားပါ။ သူသည္ အ ဆိုပါစီမံကိန္းကို သူ႔ကိုယ္က်ိဳး ထက္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ သူ၏သမိုင္း အေမြအျဖစ္ လုပ္ေနသည္ဟု သူ ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူတို႔က သူ၏အျမင္ကို အားေပးေထာက္ခံၾကသည္။

‘‘ဒါက သူ႔ႏုိင္ငံကို သူျပန္ လည္ေပးဆပ္ႏုိင္တဲ့၊ လူထုအ သိုင္းအဝိုင္းကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ ႏုိင္တဲ့ သူ႔ရဲ႕အခြင့္အေရးပါ။ သူ႔မွာအစဥ္အလာေကာင္းေတြ ရွိခဲ့ပါ တယ္’’ဟု ႐ိုးမကုမၸဏီ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာအင္ဒ႐ူးရစ္ခ်က္ကေျပာၾကားသည္။

(The Financial Times သတင္းစာမွ JohnReed ေရးသားေသာ Myanmar tycoon champions $1.5bn China-backed indus-trial zone ေဆာင္းပါးကို လင္းလင္း ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

http://www.7daydaily.com

Leave a Reply