ေဖ့စ္ဘုတ္ အေကာင့္နဲ႔ Login ဝင္ထားေသာ App အားလံုးကို ဖ်က္ထုတ္နည္း

ေဖ့စ္ဘုတ္ အေကာင့္နဲ႔ Login ဝင္ထားေသာ App အားလံုးကို ဖ်က္ထုတ္ထားေပးပါ ။မိမိ စိတ္ခ် ရေသာ app မွာ သာ မဖ်က္ပဲထားပါ ။ တခ်ိဳ႕ၾက Facebook အေကာင့္ နဲ႔အလြယ္တကူ ဝင္တတ္ပါတယ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္ သင့္ မသုံးပဲထားတဲ့ App တခ်ိဳ႕ ဖ်က္ထုတ္ၿပီး Lougout လိုက္ပါ ။
 
 
အရင္ဆံုး Account Setting ထဲသြားပါ ။
 
 
App ဆိုတာကိုကလစ္ပါ ။
 
 
Logged in with Facebook ကိုဝင္ပါ။
 
 
မိမိ မသုံးပဲထားတဲ့ App ေတြ Remove လိုက္ပါ ။
 
 
Remove App နိပ္ပါ ။
 
 
Remove လိုက္ရင္ရပါၿပီ ။
 
 
 
ဒါမ်ိဴး ျပန္ျဖစ္ရင္ရပါၿပီ ။ မသုံးတဲ့ App တိုင္ဖ်က္ေပးလိုက္ပါ ။

Leave a Reply