အဖသတ္ သား ႏွင့္ ဓမၼရံႀကီးဘုရား၏ လွ်ဳိ့ဝွက္ခ်က္

အေလာင္းစည္သူမင္းတြင္ သားေတာ္ (၂) ပါးျဖစ္ ေသာ မင္းရွင္ေစာႏွင့္ နရသူတို႔အနက္ နရသူသည္ သားငယ္ ျဖစ္သည္။ အေလာင္းစည္သူမင္းအား ပဋိကၡရားမင္း မွ သမီးေတာ္ ဆက္သခဲ့ဖူးသည္။

တစ္ေန႔တြင္ မင္းရွင္ေစာသည္ ခမည္းေတာ္အား လာ ေရာက္ ကန္ေတာ့ေသာအခါ ပလႅင္ထက္တြင္ပဋိကၡရား မိဖုရားပါ ပလႅင္ေပၚအတူထိုင္ေနသည္ကို ျမင္ေသာ္ စိတ္ထဲေအာင့္သက္သက္ ျဖစ္ကာ မကန္ေတာ့ဘဲ ျပန္ထြက္ခြာသြားၿပီး ယခုမႏၲေလး ထြန္တုံးရပ္ကြက္ခန္႔ တြင္ ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါမ်ားႏွင့္ မင္းျပဳ၍ ေန ေလသည္။

အသက္ရြယ္ တေျဖးေျဖး ႀကီးရင့္လာေသာ အေလာင္း စည္သူမင္း သည္ နာမက်န္းျဖစ္လာေလေသာ္ နရသူ သည္ နန္းေတာ္ဦးရွိ ေရႊဂူႀကီးဘုရားသို႔ ဖခင္၏ ေနာက္ဆုံးခရီးအား ဘုရားဖူးေစရန္ဟု လွည့္စားကာ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ အေလာင္းစည္သူ သတိ ျပန္လည္၍ေမးေသာ္ ေရႊဂူႀကီးဘုရားေပၚသို႔ ေရာက္ေန ေၾကာင္း ျပန္ေျဖ ေလ သည္။

နရသူသည္ ဖခင္ျပန္လည္က်န္းမာလာလၽွင္ ဘုရင္ ျဖစ္ ခြင့္အတြက္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္တို႔၏ အတား အဆီးမ်ား မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္၍ နန္းတက္ခြင့္ ကို ဆက္လက္ေစာင့္ေနရမည္ကို စိတ္မရွည္ေတာ့ဘဲ ဖခင္အားထိုဘုရားေပၚတြင္ ေခါင္းအုံးျဖင့္ ဖိသတ္သျဖင့္ အေလာင္းစည္သူမင္း နတ္ရြာ စံေလသည္။

ရွင္အရဟံ၏ေနရာကို ဆက္ခံေသာ ပံ့သကူမေထရ္ က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္တင္ေလသည္။ထိုသတင္း သည္ မင္းရွင္ေစာထံေရာက္သြားရာ မင္းရွင္ေစာလည္း ပုဂံသို႔ အလုံးရင္းျဖင့္စစ္ခ်ီလာေလသည္။ထိုအခါ နရသူ သည္ ေၾကာက္ရြံ့လြန္းလွသျဖင့္ ပံ့သကူမေထရ္ထံသြား ေရာက္ၿပီး အစ္ကိုအား စစ္မတိုက္ဘဲ ထီးနန္း လႊဲအပ္ ေပးကာ မိမိအမွားအား ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါမည္ဟု ေျဖာင့္ဖ်ေပးပါရန္ အရွင္ျမတ္အား တိုးလ်ိဳးေတာင္းပန္ သည္။ မေထရ္လည္း မင္းရွင္ေစာအား ေျဖာင့္ဖ်ေပး ကာ နန္းအပ္ေပးၿပီး နရသူက ညစာစားပြဲျပဳလုပ္ ေပးသည္။ နရသူသည္ ထိုညစာစားပြဲတြင္ အကို အား အဆိပ္ ခတ္လိုက္သျဖင့္ မင္းရွင္ေစာ ေသေလသည္။

ဤတြင္ ပံ့သကူမေထရ္ ျမတ္က…
“ေလာကတြင္ သင္ေလာက္မိုက္ေသာသူ မရွိ” ဟု ဆိုကာ သီရိလကၤာသို႔ ႂကြသြားခဲ့ေလသည္။နရသူသည္ ရဟန္းသံဃာတို႔အား ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ ရွိ၍ ထီးနန္း လုယူမည္ေလာဟု သံသယစိတ္ျဖင့္ ၎၏ ေမာင္းမမ်ား အား ရင္ကြဲ၊ အခြဲထဘီဝတ္စား ၍ ျဖားေယာင္း ေစသည္။ နရသူသည္ မင္းျဖစ္သြားၿပီး ေနာက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ရင္း မိမိ အတိတ္ ကျပဳလုပ္မိခဲ့ေသာ မဟာအမွားမ်ားေၾကာင့္ ေနမထိ ထိုင္မသာ ေျခာက္အိပ္မက္တို႔ မက္လာသည္။
သုန္မုန္စြာျဖင့္ေနထိုင္ရင္း မိမိမွားၿပီဟု ေနာင္တႀကီးစြာ ရလာေလသျဖင့္ ေနာက္ဆုံး ဓမၼရံႀကီးဘုရားအား (1170) ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ဘုရား အေဆာက္အဦးအတြက္ အေရးႀကီးသျဖင့္ နရသူ ကိုယ္တိုင္ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးသည္။ ။

ဘုရားအုတ္စီ လက္ရာ ေကာင္းမြန္လြန္းၿပီး အုတ္ တစ္ခ်ပ္ ႏွင့္ တစ္ခ်ပ္အၾကား အပ္ထုိး၍ မရႏိုင္ေအာင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာသည္ဟု ေျပာစမွတ္ ျပဳၾကသည္။ ႏြားႏို႔ ကို ေရအစားအသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္တို႔က ယူဆသည္။

#ဆင္းတုမ်ား
———–
အေနာက္ဖက္ အာရုဏ္ခံအတြင္းတြင္ ဆင္းတု (၂) ဆူ ထားရွိသည္။၎သည္ နရသူမွ ဖခင္ႏွင့္ အကို အား သတ္မိၿပီး ေနာင္တရကာ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး တည္ ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုဆင္းတု (၂)ဆူ၏ေနာက္ ဂႏၶကုဋိတိုက္ အဝင္ဝ တြင္ မ်က္ႏွာျပင္ၾကက္ေျခခတ္ပါ ေက်ာက္တုံး ထားရွိသည္။ ၎မွာ ပန္းရံဆရာမ်ားကို လက္ျဖတ္သည့္ ေက်ာက္တုံး ဟု ဆိုၾကသည္။အမွန္မွာ ထိုေက်ာက္တုံးသည္ တံခါး တပ္ရာတြင္ သံကြင္းအားခ်ဳပ္ကာ နံရံအတြင္းျမႇပ္ရန္ တံခါးကြင္းခ်ဳပ္ ေက်ာက္ သာျဖစ္သည္။

နရသူသည္ ဖခင္အေလာင္းစည္မင္းအား ဆက္သ သည့္ ပဋိကၡရားမင္းသမီးကို သိမ္းပိုက္သည္။ နရသူ သည္ သန္႔သက္ေရ (အခင္းႀကီးသြားၿပီး) မေဆာင္ (ဖင္မေဆး)သျဖင့္ ရြံရွာ၍ မင္းသမီးက မခစားျခင္း ကို ကြက္မ်က္သည္။ ပဋိကၡရားျပည္ ကုလားမင္းမွ ၾကားသိ ၍ ကုလားသူရဲေကာင္း ရွစ္ေယာက္ကို ပုဏၰား ေယာင္ေဆာင္ ေစကာ လုပ္ႀကံေစသည္။ နရသူ ကို ကုလားက်မင္း ဟုလည္းေခၚေလသည္။

နရသူ အနီးရွိ ကိုယ္ရံေတာ္မ်ား အဆင္သင့္မျဖစ္မွီ၊ လက္ မဦးမွီ၊ ဓားမရံမွီ လုပ္ၾကံသည္ကို အစြဲျပဳ၍ “ဓားမရံမွီ” ထိုမွ ဓမၼရံႀကီး ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။ ။

ဘုရား၏ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ အနီးတြင္ အေဆာက္အဦးတြင္ ဓမၼရံသီဆရာေတာ္ သတင္း သုံး ခဲ့သည္ဟု ေက်ာက္စာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ထို ဘုန္းႀကီး ကို အစြဲျပဳကာ ဓမၼရံသီဘုရား…ထိုမွ … ဓမၼရံႀကီးဘုရား ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္ဟုလည္း အဆိုရွိသည္။

ဓမၼရံႀကီးဘုရားတြင္ အထူးဆန္းဆုံးမွာ အတြင္း လႈိင္ ပတ္လမ္း ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ပိတ္ခဲ့သနည္း ဆိုသည္ကား…ပေဟဠိ ဆန္လြန္း သျဖင့္ မည္သူမၽွ မသိႏိုင္ေခ်။ ၎ကို ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳး သုံးသပ္ၾကသည္။

#သမိုင္းရႈေထာင့္
——————
– နရသူသည္ ဖခင္သတ္ခဲ့၍ စိတ္မၾကည္မသာ ျဖစ္ ကာ ထိုအတြင္းလႈိင္ပတ္လမ္းကို ပိတ္ပစ္သည္။

– ဌာပနာမ်ားထည့္သြင္း၍ ပိတ္ပစ္သည္။

#နည္းပညာရႈေထာင့္
———————-
– ထုထည္အလြန္ႀကီးမားသျဖင့္ အေပၚဝိတ္ ႀကီးမားလာ သည္။ထို႔အတြက္ မ႑ိဳင္ကိုအားျဖည့္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ဝမ္းစာျဖည့္သေဘာျဖင့္ အတြင္းလႈိင္ ပတ္လမ္းကို ပိတ္ ကာ မ႑ိဳင္ကို အားျဖည့္ေပးသည္။

စသည္ျဖင့္ ဥာဏ္မမွီႏိုင္ပဲ မေရရာေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ မ်ားျဖင့္သာ လႈိင္ပတ္လမ္း အပိတ္က ထူးဆန္းစြာ တည္ရွိေနလ်က္ရွိသည္။

#Credit_0rg

Leave a Reply