#ျခေသၤ့လား၊ ျမင္းက်ားလား (ဗန္းေမာ္သိန္းေဖ)

လူတိုင္း ျခေသၤ့နဲ႔ ျမင္းက်ားေတြကို ျမင္ဖူးၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ခြန္အားခ်င္း အမ်ားၾကီး ကြာျခားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔မွာ လူေတြ မသိၾကတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြာျခားမႈ ရွိေနတယ္။

ျခေသၤ့ဟာ သားေကာင္ကို လိုက္ဖမ္းဖို႔အတြက္ ျမန္ဖို႔ လိုတယ္။ သားေကာင္ကို မိရင္ ေျမျပင္ေပၚလဲခ်ျပီး မလႈပ္နိုင္ေအာင္ ကိုက္ခဲထားနိုင္ဖို႔ သားေကာင္ထက္ ပိုျပီး သန္စြမ္းဖို႔ လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျခေသၤ့ဟာ သားေကာင္ဖမ္းရာမွာ ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ အျမဲေလ့က်င့္ေနတယ္။

ျမင္းက်ားကေတာ့ ေျပးရင္ ေနာက္ဆံုး မျဖစ္ေအာင္နဲ႔ သူ႔ေနာက္မွာ ျခေသၤ့အကိုက္ခံရမယ့္ ျမင္းက်ားတစ္ေကာင္ ရွိေနဖို႔ကို အျမဲသတိထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ ျမင္းက်ားတစ္ေကာင္ထက္ပဲ ျမန္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားတယ္။ (ေနာက္က လိုက္ဖမ္းတာ ျခေသၤ့နွစ္ေကာင္ဆိုရင္ေတာ့ သူလည္း မလြတ္ပါဘူး)။

အခု မင္းတို႔ကို ေမးမယ္ကြာ။ “မင္းဟာ ျခေသၤ့လား၊ ျမင္းက်ားလား”။ မင္း ေျဖနိုင္ေအာင္ ငါ ေအာက္မွာ စဥ္းစားစရာ အခ်က္ေလးေတြ ေရးျပေပးလိုက္တယ္။

“မင္းဟာ ျခေသၤ့လို သူမ်ားေတြထက္ သာေအာင္ အျမဲၾကိဳးစားေနသလား။ ဒါမွမဟုတ္ ျမင္းက်ားလို မင္းထက္ ညံ့သူတစ္ေယာက္ ရွိေနရင္ ေက်နပ္ေနျပီလား”။

အခု ေမးမယ့္ ေမးခြန္းဟာ ၾကမ္းသြားရင္ေတာ့ သည္းခံကြာ။ “မင္းဟာ ေတာၾကီးရဲ႕ အရွင္သခင္ ဘုရင္ ျဖစ္ခ်င္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေတာဘုရင္ရဲ႕ ညစာအတြက္ အစားအေသာက္ ျဖစ္သြားခ်င္သလား”။

ဟုတ္ပါျပီ။ ငါ မင္းကို ျခေသၤံ့လို တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ ျဖစ္ဖို႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျခေသၤ့စိတ္ဓာတ္ ေမြးေစခ်င္တာပါ။ ျခေသၤ့လို သူ႔အရည္အခ်င္းကို ထက္ျမက္ေအာင္ ျပိဳင္ဖက္ေတြထက္ သာေအာင္ အျမဲ လုပ္ေနတာကို နမူနာယူေစခ်င္တာပါ။

ထပ္ေမးမယ္ေနာ္။ “မင္းဟာ ျခေသၤ့လား၊ ျမင္းက်ားလား”။

ဗန္းေမာ္သိန္းေဖ

Leave a Reply