မွန္ကန္အဆင့္အတန္း႐ွိေသာ တုန္႔ျပန္မူွ

လူတစ္ေယာက္က မင္းကုိ ဆဲတယ္မင္းက ျပန္ဆဲေနရမွာမဟုတ္ဘူးေလမင္းအဆင့္အတန္းဘယ္ေလာက္ျမင့္ေၾကာင္းကုိယဥ္ေက်းစြာ ျပသလုိက္ပါ။

မင္းကုိ စိန္ေခၚေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ကုိသူ႔လုိ လူမုိက္ လူရမ္းကားမဟုတ္ဘူးဆုိတာအမ်ားသိေအာင္ သည္းခံျပလုိက္ပါမင္းမ႐ူံးပါဘူး သူအ႐ွက္ကြဲသြားတာပါ။

မင္းကုိ မယွဥ္ႏူိင္လုိ႔ ကြယ္ရာမွာ အတင္းေျပာေနသူကုိမင္းအေနနဲ႔ လုိက္ေျဖ႐ွင္းျပစရာမလုိဘူးေလခုထက္ပုိပီး မင္းဘဝတုိးတက္ေအာင္ၾကဳ်ိးစားျပလုိက္ပါေျပာေနတဲ့ ပါးစပ္ေတြ ပိတ္သြားပါလိမ့္မယ္။

မင္းေမတၱာကုိ ေစာ္ကားပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ေျပာင္းခ်စ္သူသြားကုိ မုန္းတီးေနရမွာမဟုတ္ဘူးေလျခံခုန္တတ္တဲ့သူနဲ႔ ေစာေစာစီးစီး လမ္းခြဲခဲ့ရလုိ႔မင္းေပ်ာ္ေနပီး ကံေကာင္းသြားေၾကာင္းကုိ ျပသလုိက္ပါ။

မင္းအတိတ္က အမွားေတြကုိ ႏူိင္ကြက္လုပ္ပီး အႏူိင္ယူေနသူကုိ ၿငိမ္ခံေနရမွာမဟုတ္ဘူးေလအမ်ားအျမင္မွာ မင္းမွားခဲ့တဲ့အမွားေတြ တကယ္ေရာ မွားခဲ့တာဟုတ္လုိ႔လားလုိ႔ သံသယျဖစ္သြားေအာင္မင္း ယခုလက္႐ွိအခ်ိန္ကုိ အေကာင္းဆုံးေနထုိင္ျပသပါ။

မင္းအတင္းေျပာေနသူ ၊ မင္းကုိ ႏုိင့္ထက္စီးနင္းအႏူိင္ယူေနသူအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မင္း ေခါင္းငုံ႔ခံေနသူရေတြဆီကမင္း သင္ခန္းစာ ယူပီး အျမတ္ထုတ္တတ္ရင္မခံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ မင္းဘဝအမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲတုိးတက္သြားႏူိင္တယ္။

တစ္ဖက္က ေအာက္တန္းက်က်တုိက္ခုိက္ေလကုိယ္က အထက္တန္းက်က်ေနထုိင္ျပသမွတရားေသာ တုန္႔ျပန္မူွ ၊ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ အႏူိင္ယူႏူိင္ျခင္းျဖစ္လာမွာပါ။

Credit

Leave a Reply