#အနာခံမွ အသာစံရမယ္ – ဗန္းေမာ္သိန္းေဖ

ေဆာင္းရာသီတစ္ခုမွာ အလြန္႔အလြန္ ေအးေနတယ္။ ေအးလြန္းတဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေတာထဲမွာ ရွိတဲ့ တိရစာၦန္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ေသကုန္ၾကတယ္။ ဒီအေျခအေနကို ျမင္ေတြ႕ၾကတဲ့ ျဖဴေကာင္ေတြဟာ အသက္ရွင္ခ်င္ရင္ အေႏြးဓာတ္ရေအာင္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ပူူးပူးကပ္ကပ္ ေနၾကရမယ္လို႔ တိုင္ပင္ၾကတယ္။

သူတို႔ဟာ အခ်င္းခ်င္း ပူးကပ္လိုက္တိုင္း သူတို႔ကိုယ္ေပၚက ျဖဴဆူးေတြဟာ ထိုးမိၾကလို႔ အလြန္နာက်င္ေနၾကတယ္။ နာက်င္မႈဒဏ္ကို မခံနိုင္လို႔ ပူးကပ္မေနၾကေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ တခ်ိဳ႕ ျဖဴေကာင္ေတြဟာ အေအးဒဏ္ကို မခံနိုင္ၾကဘဲ ေသဆံုးကုန္ၾကတယ္။

အခု က်န္တဲ့ ျဖဴေကာင္ေတြဟာ စဥ္းစားၾကတယ္။ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးတာကို ခံၾကမလား။ တစ္ေကာင္နဲ႔တစ္ေကာင္ ဆူးေတြအထိုးခံရျပီး အနာခံရတာကို ေအာင့္ျပီး ကိုယ္ကို ပူေႏြးေအာင္ လုပ္ၾကမလာ။

သူတို႔ဟာ ပူးကပ္ေနၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ဆူးေတြ ထိုးမိၾကတာကို ေအာင့္အီးခံၾကလို႔ ေႏြးေထြးစြာ ေနနို္င္ၾကတယ္။ ေဆာင္ရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ ပူးကပ္ေနၾကတဲ့ ျဖဴေတြ အားလံုး အသက္ရွင္ၾကပါတယ္။

ဒီျဖဴေကာင္ေလးေတြအေၾကာင္း ပံုျပင္ကေန ဘာသင္ခန္းစာေတြ ယူလို႔ ရသလဲ။`
၁) အနာခံမွ အသာစံရမယ္ (ဆူးနဲ႔ထိုးတဲ့ ဒဏ္ကိုေတာ့ ခံမွ ေဆာင္းအေအးဒဏ္ကို ခံနိုင္ကို ခံနိုင္မယ္)။
၂) အမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းမႈမရွိသူဟာ ၾကာရွည္ မရပ္တည္နုိင္ဘူး၊ အေနွးနဲ႔ အျမန္ က်ရံႈးမွာပါပဲ (ျဖဴေကာင္ေလးတစ္ေကာင္တည္း သီးသန္႔ေနရင္ အေအးဒဏ္ကုိ မခံနုိင္ဘဲ ေသမွာပဲ)။
၃) စည္းလံုးညီညာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ (သူတို႔ဟာ တစ္ေကာင္နဲ႔တစ္ေကာင္ ပူးကပ္ေနရံု မဟုတ္ၾကဘဲ ရာခ်ီတဲ့ အေကာင္ေတြဟာ ပူးကပ္စုေနၾကလို႔ နွင္းတဖြဲဖြဲ က်ေနတဲ့ ေဆာင္းတြင္း အေအးဒဏ္ကို ခံနုိင္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ အပူဓာတ္ကို ရေနၾကပါတယ္)။
၄) တစ္ေကာင္နဲ႔တစ္ေကာင္ ေဖးမကူညီၾကတယ္ (သူတို႔ဟာ ပူးကပ္ေနရင္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဓာတ္မက်ေအာင္ အားေပးစကားေျပာၾကတယ္)။

ဗန္းေမာ္သိန္းေဖ

Leave a Reply