ရာဇဝင္ထဲက… “ပြဲေက်ာင္း” သမုိင္း

ျမန္မာတုိ႔၏ ပြဲေက်ာင္းသည္ ေအဒီ ၅ ရာစုေလာက္မွ စ ၍ ေပၚေပါက္လာသည္ ဟုယူဆရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ေတာထဲတြင္ တရားထုိင္သည့္အခါ အေညာင္း အညာ ေျပေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ခုိးသားဓျမတုိ႔၏ ရန္ ကုိ ေရွာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း သုိင္းပညာရပ္ မ်ားကုိ တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိင္းပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ထင္ရွားလာေသာအခါ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သုိင္းသင္ေပးသည့္သင္တန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူစည္းကာလာေသာ အခါ ဂါမ၀ါသီပြဲေက်ာင္း ဟု ေခၚတြင္လာ ၾကသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ေတာထဲတြင္ရွိေသာ ရေသ့မ်ား၏ ပညာရပ္ေတြသည္လည္း အရည၀ါသီ ပြဲေက်ာင္းအျဖစ္ သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဂါမ၀ါသီပြဲေက်ာင္းမွ ရေသ့၊ တပသီမ်ားသည္ လူေတြၾကားထဲတြင္ေနထုိင္ရင္း လူေတြ ကုိ ဘာသာေရးမွိဳင္းမ်ား တုိက္ကာ စည္းစိမ္ ခံခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ တြင္ ဂါမ၀ါသီပြဲေက်ာင္းမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ ပုဂံ ေခတ္ တေခတ္လုံးတြင္ ပြဲေက်ာင္းမ်ား ေမွးမွိန္ခဲ့သည္။

ပုဂံကုိ မြန္ဂုိမ်ား၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္လာသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ အရည၀ါသီပြဲေက်ာင္းမွ လူငယ္လူရြယ္မ်ားက တုိင္းျပည္အတြက္၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ပြဲေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ ေနရာ ရလာ ခဲ့သည္။ပုဂံေခတ္ ဂါမ၀ါသီပြဲေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ သည္မွာ ပင္းယေခတ္မွစ၍ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အထိ ပြဲေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ နာယကမ်ားမွာ ရဟန္း သံဃာမ်ားျဖစ္လာသည္။

ထင္ရွားသည့္ပြဲေက်ာင္းဆရာေတာ္မွာ အင္း၀ေခတ္ ပထမမင္းေခါင္ (မင္းေဆြ)၏ ဆရာ ေအာင္စည္းခုံ သံဃရာဇာ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။

အင္း၀ေခတ္တြင္ ပြဲေက်ာင္းပညာရပ္ အထြန္းကားဆုံး ျဖစ္သည္။သင္တန္းနည္းျပမ်ားမွာ လူပုဂၢိဳလ္၊ဖုိးသူေတာ္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အျပီး ကုိလုိနီေခတ္ တြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔က ျမန္မာ့သုိင္းကုိ ႏွိမ္နင္းခဲ့သျဖင့္ ပြဲေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။

ပြဲ – ဟူသည္ကား…စည္ကားေသာ၊
ေက်ာင္း – ဟူသည္ကား…အတတ္ပညာမ်ားသင္ေပးရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။

ပြဲေက်ာင္း – ဟူသည္ကား…အတတ္ပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးသည့္ စည္ကားေသာေနရာ…ဟုအဓိပၸါယ္ ရသည္။

ဂါမ၀ါသီ – ကား… ရပ္ရြာ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

အရည၀ါသီ – ဟူသည္ကား… ေတာအရပ္… ဟု အဓိပၸါယ္ ရသည္။

#ဂါမ၀ါသီပြဲေက်ာင္း

ဂါမ၀ါသီပြဲေက်ာင္းႏွင့္ အရည၀ါသီပြဲေက်ာင္းသည္ အဓိပၸါယ္ကြဲသလုိ ပညာရပ္မ်ားလဲ ကြဲပါသည္။

ဂါမ၀ါသီပြဲေက်ာင္းသည္ လူတုိ႔၏ ရပ္ရြာကုိအေျခခံ၍ အင္း၊ ယၾတာ၊ အေဆာင္၊ စုန္းပေရာဂ၊ ကဲ့သုိ႔ ပညာရပ္ မ်ား၊ကုိ အဓိကထားခဲ့ၾကသည္။

ေဆးပညာတြင္လည္း ကာမဆႏၵ အားေဆး၊ရုပ္ပ်ိဳ ကုိယ္ႏုေဆး အစရွိသည့္ေဆးပညာရပ္မ်ားကုိသင္ၾကား ရသည္။

သုိင္းပညာတြင္လည္း ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာေလ့က်င့္မွဳ ျဖင့္ အႏုိင္ယူႏုိင္ေအာင္ သင္ၾကား၊ေလ့က်င့္ရသည္။

(ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္မွဳ ဆုိသည္မွာ ခႏၵာကုိယ္အား အထုိးခံႏုိင္ေအာင္၊ သန္မာေအာင္ ခႏၵာကုိယ္ ၾကီးမား ေအာင္၊ ၾကံ့ခုိင္ေအာင္ က်င့္စဥ္မ်ားကုိ က်င့္ျခင္း ျဖစ္သည္။)

#အရည၀ါသီပြဲေက်ာင္း

အရည၀ါသီပြဲေက်ာင္းသည္ ေတာကုိအေျခခံသျဖင့္ နကၡေဗဒင္ပညာ၊နကၡတ္အျမင္၊ေတာထဲတြင္ရွိသည့္ သစ္ျမစ္၊သစ္ဥတုိ႔ျဖင့္ ေရာဂါမ်ားကုိကုသသည့္ ေဆး ပညာမ်ား။ ေတာ၏ပရိယာယ္၊ ေတာ၏မာယာတုိ႔ အေၾကာင္း၊သစ္ပင္တုိ႔အေၾကာင္း၊သစ္ပင္တက္နည္း၊ သစ္ပင္တြင္ လင့္စင္ထုိးနည္း၊ေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္နည္း တုိ႔ကုိ အဓိကထားသင္ၾကားသည္။

သုိင္းပညာရပ္တြင္လည္း ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာထက္ ရန္သူ၏ အားသာခ်က္၊အားနည္းခ်က္ အေလ့အက်င့္တုိ႔ကုိ သိေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရန္သူအား ဥာဏ္ကုိသုံး၍ တုိက္ခုိက္ တတ္ေအာင္ သင္ၾကား ရသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔သင္ရျခင္းဟူမူ … လူသည္ ဘယ္ေလာက္မာမာ ဆင္ေလာက္ မမာႏုိင္ပါ။ထုိသုိ႔ ဆင္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ရန္သူကုိ ခြန္အားႏွင့္ အႏုိင္ယူ၍ မရပါ ဥာဏ္ႏွင့္သာ အႏုိင္ယူ တုိက္ခုိက္ႏုိင္သည္။

ပင္းယေခတ္မွစ၍ ပြဲေက်ာင္းမ်ားသည္ အရည၀ါသီ ပညာရပ္မ်ားကုိသာ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ဂါမ၀ါသီ ပြဲေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။

ယေန႔တြင္ ဂါမ၀ါသီပြဲေက်ာင္းမွပညာရပ္မ်ား လုံး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီျဖစ္သည္။

အဆင့္သတ္မွတ္ပုံ


ပြဲေက်ာင္းသုိင္းပညာတြင္ ခါးပတ္ျဖင့္သတ္မွတ္ျခင္း မရွိပါ၊ အဆင့္ ၅ ဆင့္ျဖင့္ ခြဲျခားထားသည္။

ပြဲေက်ာင္းသား တစ္ဦးသည္ အေျခခံ ပထမ အဆင့္ အေနျဖင့္ ၀ုိင္း၀င္၊ ၀ုိင္းထြက္ ေျဖရသည္။

၃ ေယာက္၀ုိင္း ေအာင္မွ ၅ ေယာက္၀ုိင္းေျဖရသည္။ ထုိအဆင့္ ေအာင္ပါက အေျခခံအဆင့္ေအာင္ျမင္ျပီ ဟု သတ္မွတ္သည္။ခန္း၀င္၊ ခန္းထြက္ (လူ ၁၂ ေယာက္) ေအာင္ပါက ဒုတိယ အဆင့္ ေက်ာင္းသား ဟု သတ္မွတ္သည္။

ရြာ၀င္၊ ရြာထြက္ (လူအေယာက္ ၅၀ ) ေအာင္ပါက တတိယအဆင့္ ေက်ာင္းသား ဟု သတ္မွတ္ ခံရသည္။

ျမိဳ ့၀င္၊ ျမိဳ ့ထြက္ (လူအေယာက္ ၁၀၀)ကုိေအာင္ျမင္ ပါက စတုတၳအဆင့္ အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။

ေတာ၀င္၊ ေတာထြက္ (ေတာတစ္ခုထဲတြင္ အခ်ိန္ ၃ လ မွ ၆ လ)ေနထုိင္၍ အႏၱရာယ္မ်ား အားလုံးကုိေက်ာ္လႊား ႏုိင္ပါက ပဥၥမ အဆင့္ သတ္မွတ္သည္။

ထုိအဆင့္ကုိ ရေသ့၊ရဟန္းမ်ားသာေအာင္ျမင္ၾကသည္။ လူပဂၢိဳလ္ထဲမွေအာင္ျမင္သူ အလြန္ နည္းပါသည္။

Credit_0rg

Leave a Reply