သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သက္ေတာ္ ၁၁၄ ႏွစ္ရွိ သက္ေတာ္ရွည္ဆရာေတာ္ဘုရား။


သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုျပီးအနာေရာဂါ
မရွိ ပကတိက်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စံုေနေသာ
သက္ေတာ္ ၁၁၄ ႏွစ္ရွိ သက္ေတာ္ရွည္ဆရာေတာ္ဘုရား။

ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ က်ိဳက္ဒံုျမိဳ႕နယ္ ေနာင္တခိုအုပ္စု
ေနာင္တခိုေက်းရြာ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးပါ။
၁၉၈၀ခုႏွစ္ကာလတြင္ ေနာင္တခို။ေနာင္တမန္။ဝက္ဒံုေက်းရြာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတို႕တြင္ တစ္ပါးတည္း တလွည့္စီေက်ာင္းထိုင္ခဲ႕ရပါသည္။
ယခု၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သက္ေတာ္ ၁၁၄ ႏွစ္ျပည့္သြားျပီးျဖစ္ပါသည္။
ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးအား ထိုင္းနိုင္ငံမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ထားပါသည္။


ယခုအခ်ိန္အထိ မ်က္လံုးေတာ္အျမင္အားေကာင္းျခင္း။ အၾကားအာရံု
ေကာင္းမြန္ျခင္း။သတိအာရံုခ်ြတ္ေခ်ာ္မႈမရွိျခင္း။လူတြဲမလိုဘဲ ကိုယ္တိုင္
လမ္းေလ်ွာက္သြားလာနိုင္ျခင္းတို႕ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
ဆရာေတာ္ၾကီး၏ စရဏတရားကိုခန္႕မွန္းနိုင္ပါလိမ့္မည္။
ထိုင္းဒါယကာမ်ားေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားေသာ ေက်ာင္းတြင္မေနဘဲ
၁၀ ေပပတ္လည္ ဖက္မိုးသစ္ေက်ာင္းေလးမွာပင္ ေအးခ်မ္းစြာတရားအား
ထုတ္သီတင္းသံုးေနေသာ သက္ေတာ္ရွည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးအား
အမ်ားသူငွာဖူးေျမာ္နိုင္႐န္ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

သက္ေတာ္ ၁၁၄ ႏွစ္ရွိ သက္ေတာ္ရွည္ဆရာေတာ္ဘုရား။ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ က်ိဳက္ဒံုျမိဳ႕နယ္ ေနာင္တခိုအုပ္စု
ေနာင္တခိုေက်းရြာ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးပါ။
၁၉၈၀ခုႏွစ္ကာလတြင္ ေနာင္တခို။ေနာင္တမန္။ဝက္ဒံုေက်းရြာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတို႕တြင္ တစ္ပါးတည္း တလွည့္စီေက်ာင္းထိုင္ခဲ႕ရပါသည္။

Leave a Reply