ကၽြန္ေတာ္မရွိရင္ အဆင္မေျပေလာက္ဖူး ထင္ထားတဲ့ လူေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္ မရွိလည္း အဆင္ေျပ ေနတာကို ေတြ့ရတယ္

တစ္ခါ တစ္ေလ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မဆက္သြယ္ပဲ ေနၾကည့္ဖူးတယ္

ဘယ္သူက မ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကို သတိရေန မလဲဘယ္သူက မ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆက္သြယ္လာမလည္းေပါ့ ။

ဖုန္းေတြ ပိတ္ထားလိုက္တယ္….fb viber email ေတြ ပိတ္ထားလိုက္တယ္…

အျပင္ ထြက္မလည္ ျဖစ္ေတာ့ဖူးအံၾသစရာေကာင္းတာက ကၽြန္ေတာ္က မဆက္သြယ္ ဖူးဆိုတာ နဲ႔သူတို႔ ဘက္ကလည္း မဆက္သြယ္ခဲ့ဖူး။

ကၽြန္ေတာ့္ အိမ္ကို ဘယ္သူမွ မလာခဲ့ၾကဖူးဘယ္သူက မွ ကြ်န္ေတာ့္ကို သတိတရ မရွိခဲ့ ဖူး။

ကၽြန္ေတာ္ မရွိရင္ အဆင္မေျပေလာက္ ဖူး ထင္ထားတဲ့ လူေတြကလည္းကၽြန္ေတာ္မရွိလည္း အဆင္ေျပ ေနတာကို ေတြ ့ရတယ္။

ဒီေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္ နားလည္ သြားေတာ့တာ ………

ကၽြန္ေတာ္ မရွိလည္း အဆင္ေျပေနၾကတဲ့ လူေတြအတြက္ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဘာလို႔စိတ္ညစ္ စိ္တ္ဆင္းရဲ ခံေနေတာ့မွာလဲ…

ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္ပဲ ေပ်ာ္ေအာင္ ေနဖို႔ရွိေတာ့တာေပါ့…။

Leave a Reply