ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြး ၂၁ ခု

ေအာင္ျမင္သူဆိုတာ ကိုယ့္ကိုပစ္လိုက္တဲ့ အုတ္ခဲေတြကိုသံုးၿပီးအေျခခံအုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သူပါပဲ။
ေဒးဗစ္ဗရင့္လီ ၊ သတင္းစာဆရာ

Positive Attitude ကို အေပါင္းစိတ္ဓာတ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အေကာင္းျမင္စိတ္ဓာတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း မသံုးခ်င္ပါ။ စာေရးသူက ေအာင္ျမင္ေရး စိတ္ဓာတ္ဟုသံုးခ်င္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္သည္ အေကာင္းျမင္၀ါဒမဟုတ္ပါ။ အေကာင္းျမင္ ၀ါဒရွိသူသည္ ဘယ္အရာမဆို အေကာင္း ဖက္ကပဲျမင္ပါသည္။ မွားေနတာလည္း အေကာင္း၊ မလုပ္ႏိုင္တာလည္းအေကာင္း၊ မေအာင္ျမင္တာလည္း အေကာင္းပဲျမင္ပါမည္။ ေအာင္ျမင္ေရး စိတ္ဓာတ္ကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ အလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္လွ်င္ ျဖစ္ရမည္။ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားမည္။

အမွားမ်ားစြာကို သင္ခန္းစာယူ၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိ ုင္သည္ ့ စိတ္သည္ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေရး စိတ္ဓာတ္ ပိုင္ဆုိင္ သူတစ္ေယာက္ကိ ု နမူနာျပပါ ဆိုလွ်င္ ေသာမတ္(စ္)အယ္ဒီဆင္ကို ၫႊန္းရပါမည္။

လိုက္(ဖ္)႐ုပ္စံု မဂၢဇင္းႀကီးက ေထာင္စုႏွစ္အတြင္း အထူးခၽြန္ဆံုးလူသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ တီထြင္မႈေပါင္း ၁၀၉၃ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကမ္ၻာေပၚတြင္ မူပိုင္အမွတ္တံဆိပ္အမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၆၅ႏွစ္တိုင္တိုင္ ႏွစ္စဥ္ တီထြင္မႈတစ္ခုအတြက္ မူပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေခတ္မီ သုေတသနစမ္းသပ္ခန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

လူအမ်ားစုက အယ္ဒီဆင္၏စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ အယ္ဒီဆင္၏ထူးျခားေသာ တီထြင္မႈဥာဏ္ပါရမီေၾကာင့္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ အယ္ဒီဆင္ကေတာ့ ““ ကၽြန္ေတာ္မျဖစ္မေန က်ားကုတ္ က်ားခဲ ႀကိဳးစားခဲ့လို႔ပါ”” ဟုဆို၏။ အယ္ဒီဆင္က ““ ပါရမီရွိတယ္ဆိုတာ ၉၉ရာခိုင္ႏႈန္း အားစိုက္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းစိတ္ကူးေကာင္းတာပါ”” လိ ု ႔ေျပာပါတယ္။ အယ္ဒီဆင္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈမွာ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ပါပဲ။

အယ္ဒီဆင္ရဲ ႕ ေအာင္ ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္က အလုပ္တစ္ခုကို မျဖစ္မေနေအာင္ ျမင္ ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ ့ ၉၉ရာခိုင္ႏႈန္း အားစိုက္ထုတ္ ျခင္းကို အေျခခံပါတယ္။ အယ္ဒီဆင္ဟာ လွ်ပ္စစ္မီးလံုးထဲမွာသံုးဖို႔ မီးစာအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့သတၱဳပစၥည္းကို ရွာေဖြစဥ္က အႀကိမ္ေပါင္း တစ္ေသာင္း ေလာက္စမ္းသပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ပ်က္ျခင္းလံုး၀မရွိပါဘူး။ တစ္ခါမေအာင္ျမင္တိုင္း၊ ဘယ္ပစၥည္းကေတာ့ သံုးလို႕မရဘူးဆိုတဲ့ အသိကို ရရွိခဲ ့ပါတယ္။ အႀကိမ္ တစ္ေသာင္ းေလာက္ စမ္ းသပ္ခဲ ့ရေပမယ္ ့လည္း ေအာင္ျမင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္က အယ္ဒီဆင္မွာ အျပည့္ ရွိပါတယ္။ ဒီစိတ္ဓာတ္ရွ ိေၾကာင္းကို အယ္ဒီဆင္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားစုေလးက ေဖာ္ျပပါတယ္။

““လူ႔ဘ၀မွာ က်႐ံႈးသူေတြအမ်ားစုဟာ လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးလိုက္တဲ့အခါ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ အလြန္နီးကပ္ေနၿပီဆိုတာကို မသိၾကတာပါပဲ””

အသက္ ၄၀ျပည့္ခါနီးမွာ အယ္ဒီဆင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ အျဖစ္ဆိုးႀကီးတစ္ခုကို အယ္ဒီဆင္ရင္ဆိုင္ခဲ့ပံုေလးက အယ္ဒီဆင္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေရး စိတ္ဓာတ္ႀကီးမားပံုကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ နယူးဂ်ာဆီ၊ အေနာက္ေအာ္ရိန္း(ဂ်္)မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အယ္ဒီဆင္ရဲ႕စမ္းသပ္ခန္းက ကမ္ၻာေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၄ထပ္ အေဆာက္အဦးျဖစ္ၿပီး အယ္ဒီဆင္က တီထြင္မႈစက္႐ံုလို႔တင္စားေခၚပါတယ္။ ပင္မအေဆာက္အဦက ေဘာလံုးကြင္း သံုးခုစာထက္ႀကီးပါတယ္။ ဒီစမ္းသပ္ခန္းမွာ အယ္ဒီဆင္ႏွင္ ့ သူ ႔ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြက စမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ပါတယ္။ နမူနာပံုစံေတြ ထုတ္ၾကည့္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့အခါ သံုးလို႔ရတဲ့လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြထုတ္ၿပီး အသံုးျပဳမယ့္ ေဖာက္သည္ေတြဆီပို႔ပါတယ္။ ေခတ္မီသုေတသန စမ္းသပ္ခန္းနဲ႔ ကုန္ထုတ္စက္႐ံုတစ္ခုအျဖစ္ စံျပျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီသုေတသနစမ္းသပ္ခန္းကို အယ္ဒီဆင္အလြန္ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးပါတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္ အယ္ဒီဆင္ေနတဲ့ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ စမ္းသပ္ခန္းက စားပြဲေတြေပၚမွာပဲ အယ္ဒီဆင္ အိပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၁၉၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ အယ္ဒီဆင္ရဲ႕ သုေတသနစမ္းသပ္ခန္းနဲ႔ စက္႐ံုမီးေလာင္ပါတယ္။ အႀကီးအက်ယ္ မီးေလာင္ေနတာကို ရပ္ၾကည့္ရင္း ““ကေလးေတြ မင္းတို႔အေမကို အျမန္သြားေခၚ၊ ဒီလိုေလာင္ေနတဲ့မီးမ်ဳိးကို ေနာက္တစ္ခါျမင္ရဖို႔ မလြယ္ဘူး”” လုိ႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးႀကီးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရရင္ ယိုင္ဆင္းသြားမွာပါပဲ။ အယ္ဒီဆင္ကေတာ့ ““ကၽြန္ေတာ့္ အသက္ ၆၇ႏွစ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အသစ္ကျပန္စဖို႔ အသက္မႀကီး ေသးပါဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီး ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ ႀကံဳျဖတ္သန္းခဲ့ ဖူးပါတယ္”” လို႔ေျပာၿပီး သုေတသနစမ္းသပ္ခန္းကို အသစ္ျပန္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ပိုင္ရွင္ပါ။ အသစ္ျပန္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ သုေတသန စမ္းသပ္ခန္းမွာ၁၇ႏွစ္ အလုပ္ဆက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ““ကၽြန္ေတာ့္မွာ အႀကံေတြအမ်ားႀကီး ရွိေပမယ့္၊ အခ်ိန္ကမရွိေတာ့ဘူး””လို႔ အယ္ဒီဆင္ ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ ““ကၽြန္ေတာ္ေနရရင္ အသက္ ၁၀၀ေပါ့”” လို႔ အယ္ဒီဆင္က ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမယ့္ ၈၄ႏွစ္မွာ အယ္ဒီဆင္ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။

သင္ခန္းစာ

အယ္ဒီဆင္မွာ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္မရွိရင္ ဘယ္လိုမွ ေအာင္ျမင္တဲ့ တီထြင္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနဲ ႔ပဲ ေအာင္ ျမင္ ေအာင္ ျမင္ ၊ ေရရွည္ေအာင္ ျမင္ေနတဲ ့သူေတြရဲ႕ဘ၀ကိ ု ေလ့လာၾကည္ ့ရင္ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဘ၀ခံယူခ်က္ေတြမွာ အၿမဲပဲ ေအာင္ျမင္ေရး စိတ္ဓာတ္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ရင္ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို မုခ်ပိုင္ဆိုင္ရပါမယ္။

၁။ မိမိရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈပါ

သာမန္လူတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေဘးကေန တြန္းအားေပးမွ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြလာတတ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္၊ အေတြး အေခၚ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ဆိုင္တယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းရင္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းလာမယ္ လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းဖို႔ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ဆိုင္လား။ ဘယ္ဟာ မွန္တယ္ဆိုတာ ျငင္းမေနပါနဲ႔၊ ေသခ်ာတဲ့ အမွန္တရားတစ္ခုကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းဖို႔ မိမိဘာသာပဲ လုပ္ယူရမွာပါ။ မိမိရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈပါ။ စိတ္ပညာရွင္ ဗစ္တာဖရင့္က ““ဘယ္လို အေျခအေနမွာ မဆို၊ ကိုယ့္စိတ္ဓာတ္ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတာ၊ လူသားတိုင္းရဲ႕အခြင့္အေရး”” ပါလို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ သူ႔ရဲ႕အဆိုကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ ၿပီး ေကာင္းေကာင္း လက္ေတြ ႔
အသံုးခ်သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကမ္ၻာစစ္ အတြင္းက နာဇီေတြရဲ႕ေသမင္းတမန္ အက်ဥ္းစခန္းမွာ အဖမ္းခံခဲ ့ရေပမယ့္ လံုး၀စိတ္ဓာတ္ မက်ေအာင္ထိန္းၿပီး အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူပါ။ သူလိုလူေတာင္ ေအာင္ ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴႏိုင္ရင္ သင္လည္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

၂။ စိတ္ဓာတ္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေရွ႕ေဆာင္တယ

ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ပါရမီ၊ ဥာဏ္အရည္အေသြး၊ ေမြးရာပါ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းေတြက ဆံုးျဖတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ဓာတ္က ဆံုးျဖတ္တာပါ။ စိတ္ဓာတ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္က လုိက္နာပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ပိုင္ဆိုင္သူရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ေအာင္ ျမင္မႈကို ရေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ သင့္ရဲ႕စိတ္ဓာတ္က သင့္လူေတြရ႕ဲပံုရိပ္ပါပဲ

ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ပိုင္ဆိုင္သူ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြက စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြ ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာဆြဲေဆာင္မႈ နိယာမပါပဲ။ ေအာင္ျမင္ေရး စိတ္ဓာတ္ပိုင္ဆိုင္သူက စိတ္ဓာတ္ေကာင္းသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကို ေရာက္လာသူေတြ လည္း စိတ္ဓာတ္ေကာင္း လာပါတယ္။

အယ္ဒီဆင္ရဲ႕ဘ၀ကိုၾကည့္ရင္ အယ္ဒီဆင္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ ေရးစိတ္ဓာတ္နဲ႔ စိတ္ပါ၀င္စားမႈက အယ္ဒီဆင္ကို တြန္းအားေပး႐ံုမက၊ သူ႔ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း တက္ ႂကြေစၿပီး ေအာင္ ျမင္မႈ ေတြကိုရေစပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အယ္ဒီဆင္က ““ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီး ေျမးတပည့္ေတြရဲ႕စိတ္ကို အၿမဲစိတ္အားထက္သန္ေနေအာင္ ေမြးျမဴေပးႏိုင္ခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အေမြကို သူတို႔ကိုေပးတာပါပဲ ”” လို႔ အယ္ဒီဆင္က ဆိုခဲ့ပါတယ္။

၄။ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းကိုထိန္းထားပါ

သနားတတ္တယ္ဆိုတာ လူသားတိုင္းအတြက္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သနားတယ္ဆိုတာ ကေတာ့ ေပ်ာ့ည့ံတဲ့ စိတ္ပါ။ ကိုယ္ ့ရဲ႕အရည္အေသြးေတြကို လည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မသနားပါနဲ႔။

ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ပိုင္ဆိုင္သူေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကို သနားေလ့မရွိပါဘူး။ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ကိုပိုင္ဆိုင္ၿပီးရင္လည္း ထိန္းထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဆန္းစစ္ပါ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ခါတေလက်ရင္ က်႐ႈံးခဲ့တဲ့ အေတြ႔ အႀကံဳေတြေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ နည္းတာက တစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ေတြ ေပ်ာက္ေနတတ္ပါတယ္။ အေတြ႔အႀကံဳအသစ္ေတြနဲ႔ေတြ႔ရရင္ က်ဆံုးမွာေၾကာက္ေနလား?
လူေတြန႔ဲ စကားေျပာတဲ့အခါ၊ ဘုဂလန္႔ေျပာခ်င္တဲ့ စိတ္ပဲျဖစ္ေနလား ?
အလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္တိုင္း မေအာင္ျမင္မွာ စိုးရိမ္ေနလား ?
အထက္ကေမးခြန္းေတြရဲ႕အေျဖက ““ဟုတ္ပါတယ္ ”” ဆိုရင္ေတာ့ သင့္မွာေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ ေပ်ာက္ေနပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေရး စိတ္ဓာတ္ ေတြပိုင္ဆိုင္လာဖို႔ ေအာက္ပါအခ်က္ ေတြလုပ္ပါ။
မွန္ကန္တဲ့စိတ္အားေဆးေတြသံုးပါ။

သင္ ့မွာ ေအာင္ျမင္ေရး စိတ္ဓာတ္ေပ်ာက္ေနရင္ေတာ့ စိတ္အားေဆးေတြ သံုးရပါလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ကိုတိုးတက္ေစတဲ ့စာအုပ္ေတြ ဖတ္ပါ။ ေဟာေျပာပြဲေတြတက္ပါ။ စိတ္ဓာတ္ တက္ ႂကြေနသူေတြနဲ ႔ေပါင္းပါ။ ပံုမွန္လုပ္ေပးရင္ ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ ဓာတ္ေတြတက္ႂကြလာပါလိမ့္မယ္။

ေန႔စဥ္တိုးတက္မႈရွိေအာင္လုပ္ပါ။

တစ္ခါတေလက်ရင္ က်ဆံုးမႈေတြကို ဆက္တိုက္ေတြ႕ရတဲ့ အခါ စိတ္ဓာတ္က်လာတတ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္တိုးတက္မႈရွိေအာင္ ေန႔စဥ္မိမိလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကိုၿပီးေအာင္လုပ္ပါ။ ေန႔စဥ္ ေအာင္ျမင္မႈအေသးစားေတြကို ဆက္တိုက္ရလာရင္ စိတ္ဓာတ္လည္း တက္လာပါလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ အေသးစားေတြကေန ေအာင္ျမင္မႈႀကီးႀကီးေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေရး စိတ္ဓာတ္ေတြတိုးလာပါလိမ့္မယ္။

ျမင္ႏိုင္တဲ့ေနရာမွာထားပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ အေတြးေတြမွန္ေနဖို႔၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွန္ေနဖို႔အၿမဲသတိေပးေနဖို႔ လုိပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္က ပက္လက္ လန္ေနတဲ့ လိပ္ကေလးရဲ႕ပံုကို သူ႔ရဲ႕ စာေရးစားပြဲေရွ႕မွာ ကပ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ လူတိုင္းကိုအကူအညီေပးပါ။ လူတိုင္းမွာ အကူအညီလိုေနပါတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ သင္ ့ရဲ႕ေအာင္ျမင္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို တိုးတက္ေစမယ့္ ဓာတ္ပံု၊ ပိုစတာ၊ အဆိုအမိန္႔ေတြကို သင့္ေဘးပတ္လည္ ျမင္ႏုိင္တဲ့ ေနရာမွာထားပါ။

အတုယူစရာ၊ မွတ္သားစရာ

Jessica Cox ဂ်က္ဆီကာသည္ ေမြးလာကတည္းက လက္ေမာင္းရင္းမွစ၍ လက္ႏွစ္ဖက္ပါမလာသူျဖစ္ပါသည္။ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ကစ၍ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို လက္ႏွစ္ဖက္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ေျခေထာက္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ထမင္းစားႏိုင္ေအာင္၊ စာေရးႏိုင္ေအာင္ ငယ္စဥ္ကတည္း က သင္ယူခဲ ့ပါသည္။ ကေလးဘ၀က တည္းက အျခားကေလးမ်ားနည္းတူ ေရကူးပါသည္။ ကၽြမ္းဘားကစားပါသည္။ အကသင္ပါသည္။ အသက္၁၀ႏွစ္
အရြယ္တြင္ တိုက္ကြမ္ဒိုစကစားၿပီး အသက္၁၄ႏွစ္တြင္ ခါးပတ္နက္အဆင့္ကို ရပါသည္။ ဂ်က္ဆီကာသည္ ““ငါ ့မွာ ဘာေၾကာင့္ လက္ႏွစ္ဖက္ ပါမလာရတာလဲ”” ဟု ေတြးေနသူမဟုတ္ပါ။ ““ငါ့ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဘာလုပ္လို႔ရမည္လဲ ”” ဟုသာ စဥ္းစားပါသည္။ ဂ်က္ဆီကာ၏ ေအာင္ျမင္ေရး စိတ္ဓာတ္သည္ အတုယူစရာ၊ အားက်စရာ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပညာျဖင့္အာရီဇိုးနားတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။ အသက္ ၂၅ႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ေျခေထာက္ျဖင့္ ေလယာဥ္ပ်ံေမာင္းႏွင္ၿပီး ေလယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ။ ဂ်က္ဆီကာသည္ ေျခေထာက္ ျဖင့္ ကားေမာင္းပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္ကိ ု ၁မိနစ္လွ်င္ ၂၅လံ ုး ႐ိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ေျခေထာက္ျဖင့္ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ပါသည္။ ေခါင္း ေလွ်ာ္ပါသည္။ ေခါင္းၿဖီးပါသည္။ အလွျပင္ပါသည္။ ဂ်က္ဆီကာ ေျခေထာက္ႏွင့္ မလုပ္ႏိုင္တာမရွိပါ


ေက်ာ္ေက်ာ္လိွႈင္

Leave a Reply