ျမန္မာေငြစကၠဴအတုေၾကာင့္ ေငြလဲလွယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စင္ကာပူရဲက ရွာေဖြစစ္ေဆးေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္သည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ၂ဦးကို ျမန္မာေငြအတုမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေနာက္ ထိုသူမ်ားက ၎တို႔တြင္ ပါလာသည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ားမွာ စင္ကာပူရွိ ေငြလဲလွယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေၾကာင္း ထြက္ဆိုၿပီးေနာက္ ထိုသို႔ ရွာေဖြ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးသည္ လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စင္ကာပူသံ႐ုံးအေထာက္အကူ ေပးမႈကို ခံယူေနသည္။

ထို႔အတြက္ စင္ကာပူရဲမ်ားသည္ ေငြလဲလွယ္ေရးလုပ္ငန္း ၁၈ ခုကို ဝင္ေရာက္စီးနင္း ရွာေဖြခဲ့ၾကရာ ေငြအထုပ္ ၂ ထုပ္ တြင္ AG ႏွင့္ AE အကၡရာတို႔ျဖင့္ စေသာ အမွတ္စဥ္ နံပါတ္မ်ား တထပ္တည္း တူညီေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ား ပါဝင္ေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

“တေသာင္းက်ပ္တန္ ေငြစကၠဴထဲမွာ အတုပါေနတဲ့ကိစၥပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိတဲ့ ေငြလဲလွယ္ေရး လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ကို ရဲတပ္ ဖြဲ႕ က ရွာေဖြစစ္ေဆးေနတာျဖစ္ပါတယ၊္ စင္ကာပူက ေငြလဲလွယ္ေရး လုပ္ငန္း တခုဆီမွာ က်ပ္ေငြအတုေတြရွိေန တယ္လို႔ စင္ကာပူလူမ်ိဳး ၂ ေယာက္က ထြက္ဆိုထား တဲ့အတြက္ ကနဦးစုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု စင္ကာပူ ရဲက ေျပာသည္။

“သူတို႔ထြက္ဆိုတဲ့ ေငြလွဲလွယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ဝင္ရွာၾကည့္ေတာ့ AG နဲ႔ AE နဲ႔စတဲ့ တေသာင္းက်ပ္တန္ေငြစကၠဴေတြမွာ အတုေတြျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္၊က်ပ္ေငြလို႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာေငြေၾကးကို စင္ကာပူက ဘယ္ေငြလဲလွယ္လုပ္ငန္းကမွ သယ္ေဆာင္လာတာ မရွိပါဘူး”ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

သံသယမကင္းသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေတြ႕ရွိပါက ရဲထံသို႔ သတင္းေပးၾကပါရန္ အဆိုပါရဲတပ္ဖြဲ႕ေၾကညာခ်က္က ဆက္လက္တိုက္တြန္းထားသည္။

Leave a Reply