အသစ္ထုတ္ေ၀လိုက္သည့္ ထိုင္းဘတ္ေငြ တစ္ေထာင္တန္အသစ္ လံုၿခံဳမႈအျမင့္ဆံုးေငြစကၠဴအျဖစ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရ

ထုိင္းႏုိင္ငံက အသစ္ထုတ္ေဝလုိက္သည့္ ဘတ္တစ္ေထာင္တန္၏ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အတုျပဳလုပ္ရန္ခက္ခဲသည့္ လံုၿခံဳေရးစနစ္တုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳမႈအျမင့္ဆံုးေငြစကၠဴအျဖစ္ ဆုေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ခံရေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္း၏ ေဖၚျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုင္းဘတ္ေငြ တစ္ေထာင္တန္အသစ္ လံုၿခံဳမႈအျမင့္ဆံုးေငြစကၠဴအျဖစ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရ

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕၌ သံုးရက္တာက်င္းပခဲ့သည့္ အာရွ၏ အဆင့္ျမင့္လံုၿခံဳေရးပံုႏွိပ္ဖိုရမ္ ၂၀၁၈ က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ထုိင္းဘတ္ေငြ တစ္ေထာင္တန္မွာ လက္ရိွဘုရင္၏ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဘတ္ (၅၀၀)တန္ႏွင့္အတူ အသစ္ ထုတ္ေဝထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘတ္တစ္ေထာင္တန္မွာ လံုၿခံဳမႈစနစ္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေငြစကၠဴမ်ား အတုျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေစသည့္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမင့္မားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရမႈမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္လာၿပီး ပထမဆံုးအျဖစ္ ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္လက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝလိုက္သည့္ ဘတ္တစ္ေထာင္တန္မွာ လံုၿခံဳမႈ စနစ္အျမင့္ဆံုး ေငြစကၠဴအျဖစ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

Tachileik News Agency
Ref; BangKokPost

Leave a Reply