ကုလသမၼဂကုိ ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ ့ေသာက္ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး ေျပာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘc္၈ါလီ ျပသနာႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူအခြင့္အေရးဆိုင္မဟာမင္းႀကီး ဇိုင္အင္ရာအက္အယ္လ္ ဟူစိန္က ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာျကာေန႔က BBC သတင္း႒ာနႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဘc္၈ါလီကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍တခုခုကို အေရးယူရမည့္အေျခေနတြင္႐ွိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍နုတ္ဆိတ္ေနမည္ဆိုပါက ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သင့္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္အျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးမစ္႐ွင္၏ အစီရင္ခံစာထြက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ နွစ္ရက္အၾကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူအခြင့္ေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးအေနျဖင့္ အဆိုပါ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏မူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရးအစီစဥ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတး၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း အႀကီးမားဆံုးလူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္အျပစ္တင္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္အေရးယူရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ မဟာမင္းႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးက “ကုလအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္မ်ားစြာဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုေတာ့ မ်က္စိပိတ္ေနေၾကာင္း၊ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိုအျမဲဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိျပည္တြင္းေရးကို မိမိဘာသာလုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္႐ွိေၾကာင္း၊မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ ျသဇာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကိုမွ ေသာက္ဂ႐ုစိုက္ေနမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေသာက္ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုေၾကာင္း ” ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔ က မနီလာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တံု႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

Ref…translate from AFP news

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.