Sun. Jun 16th, 2019

ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းလုပ္ဖုိ႔ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ဝန္ထမ္းဘဝကုိ ဘယ္လုိစြန္႔ခြာမလဲ

1 min read

လုပ္ငန္းခြင္မွာ လစာအေန နဲ႔ေရာ၊ အလုပ္အကုိင္ အပုိင္းမွာပါ အဆင္ေျပေန တဲ့ ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္အေန နဲ႔ လက္ရွိ အလုပ္က ထြက္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း တစ္ခု တည္ေထာင္မယ္ဆုိ တာ တကယ့္ကုိ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါပဲ။ ေအာင္ျမင္ေန တဲ့ ၀န္ထမ္းဘ၀ကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ တဲ့ ေနရာမွာလည္း Right Time, Right Place, Right Decision ျဖစ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိေအာင္ျမင္ေန တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ လက္ရွိ အလုပ္မွာပဲ ေျမာမေနပါ နဲ႔၊ ကုိယ္ပုိင္ အလုပ္ကုိ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါလုိ႔ ဆုိၾက ပါတယ္။

ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းလုပ္ဖုိ႔ စြန္႔စားတဲ့ အခါ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းဘ၀ထဲ ကေန ထြက္ခြာဖုိ႔ အတြက္ ခက္ခဲေနတတ္ပါတယ္။ ဒြိဟ စိတ္ေတြ၊ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ဖုံးလႊမ္းေနတတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆုိ အဆင္ေျပေျပ အသားတက်ျဖစ္ေနတဲ့ ၀န္းက်င္ တစ္ခုကေန စြန္႔ခြာဖုိ႔ ၀န္ေလး တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက Comfort Zone ထဲကေနထြက္ဖုိ႔ အတြက္ အကူအညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါ တယ္။

တျဖည္းျဖည္းေျခလွမ္းစပါ

ေျခလွမ္းစိပ္စိပ္ နဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ေၾကာက္စိတ္ေတြ ကုိ ေက်ာ္လႊားပါ။ ဒီေနရာကုိပဲ ဖက္တြယ္ မထားပါနဲ႔။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ Risk ယူပါ။ အဲဒီလုိ risk ယူတဲ့ေနရာမွာ မွန္ကန္တဲ့ အခ်ိန္၊ မွန္ကန္တဲ့ေနရာ၊ မွန္ ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ ေအာင္ျမင္ေန တဲ့ လုပ္ငန္းတုိင္းက ေသးငယ္ တဲ့ ေျခလွမ္းေလးကေန စတင္ၾကတယ္ ဆုိတာ မေမ့ပါ နဲ႔။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တြန္းပါ

ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ တဲ့ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ဘ၀ကေန ထြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ရွိရပါမယ္။ ကုိယ္က တစ္ေန႔ မွာ ၀န္ထမ္းအမ်ားႀကီးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ကုိျဖစ္ရမယ္ ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီး ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲဒီ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တြန္းအား ေပးရပါမယ္။ ေအာင္ျမင္ၿပီး အသားက်ေန တဲ့ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ဘ၀က လွပတဲ့ ေနရာတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ အလုံးစုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ တဲ့ ေနရာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ႏုိင္ ပါဘူး။ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္တယ္လုိ႔ ထင္ရတဲ့ ေနရာကေန ထြက္ဖုိ႔လည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တြန္းရမယ္၊ အရာရာတုိင္း ကုိ သင္ယူဖုိ႔လည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တြန္းရ ပါမယ္။

အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ႀကိဳေတြးၿပီး စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔

လက္ရွိေအာင္ျမင္ေန တဲ့ ဘ၀ကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္း တစ္ခုလုပ္တဲ့ အခါ အဆင္မွေျပပါ့မလား၊ ဘယ္လုိ အခက္အခဲေတြ နဲ႔ ႀကံဳရမလဲစတဲ့ အေၾကာင္းေတြေတြးၿပီး စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔။ လက္ ေတြ႕မလုပ္ၾကည့္ဘဲ က်႐ႈံးမွာကုိ စဥ္းစားၿပီး ေတြးေၾကာက္ေနတာကသာ ႀကီးမားတဲ့ က်႐ႈံးမႈ တစ္ခုပါ။ တစ္ခါတေလ မွာ က်႐ႈံး မႈကလည္း ကုိယ့္ရဲ႕ ဆရာ တစ္ဆူျဖစ္ေန တတ္ပါေသးတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့အေတြ႕ အႀကံဳပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်႐ႈံးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆရာတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္ကုိ သင္ၾကားသြားတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ အဲဒီ သင္ခန္းစာေတြကတစ္ဆင့္ သင္ယူ ၿပီး ပုိၿပီးႀကီး တဲ့ ေနာက္ထပ္ စြန္႔စားမႈတစ္ခုယူဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္သြားႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖစ္မလာေသး တဲ့ အခက္အခဲ ေတြကုိ ႀကိဳေတြးၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ေနမယ့္ အစား အခက္အခဲေတြ၊ အ႐ႈံးေတြထဲ ကေန ဘယ္လုိ သင္ယူမလဲဆုိတာ စဥ္းစားရပါ မယ္။

ဆင္ေျခေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားတုိင္း ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ ႐ုိးသားပါ

ဒီအခ်က္က အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ တစ္ခ်က္ပါ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ႐ုိးသားရပါ မယ္။ “ဒီအလုပ္အတြက္ အခုအခ်ိန္ က အခ်ိန္ေကာင္း မဟုတ္ေသးဘူး” လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဆင္ေျခေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစား မယ့္အစား “ငါ ဒီအလုပ္ကုိ စတင္ဖုိ႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနတယ္” လုိ႔ ႐ုိး႐ုိးသားသား ေျပာသင့္ပါတယ္။ ဒီထက္ေကာင္း တဲ့ ေနရာ တစ္ခုကုိ သြားဖုိ႔အတြက္ ဘယ္အခ်က္ ေတြက ကုိယ့္ကုိ အမွန္တကယ္အေႏွာင့္ အယွက္ေပးေနသလဲ ဆုိတာ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ အ႐ုိးသားဆုံးေျဖၾကည့္ပါ။ အေကာင္းဆုံး ေနရာ အတြက္ ေရွ႕ဆက္လွမ္းတက္ဖုိ႔ အႀကီးမားဆုံး အခြင့္အလမ္း ေတြ ရွိေနတယ္ ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔။

စုိးရိမ္ေသာက မမ်ားပါနဲ႔

အမွား လုပ္မိတဲ့ အခါမွာ အလြန္အမင္း စုိးရိမ္ေသာကေရာက္မယ့္ အစား ၿပံဳးႏိုင္ ရယ္ႏုိင္ဖုိ႔ သင္ယူပါ။ စြန္႔စားမႈ ယူတဲ့အခါ မွာ မေအာင္ျမင္ခင္ မလြဲ ဧကန္ ပါ၀င္လာမွာ ကေတာ့ က်႐ႈံးမႈလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဆုိးက်ဳိးေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ကုိယ့္ရဲ႕ အလြန္အမင္းစုိးရိမ္ပူပန္ ေနတာက အမ်ားအျမင္ မွာ အ႐ူးတစ္ေယာက္ နဲ႔ တူေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အရာကုိ မဆုိ အၿပံဳးမပ်က္ ေျဖရွင္းပါ။ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္မယ့္ သူ က ကုိယ့္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကုိ လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။

လက္ရွိေအာင္ျမင္တဲ့၀န္ထမ္းဘ၀ကေန ဘယ္လုိစြန္႔ခြာျခင္းက ကုိယ့္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ေစသလဲဆုိတာကုိ သုံးသပ္ပါ

တကယ္လုိ႔ ကုိယ္က ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း တစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္လုိ႔ စဥ္းစားလုိက္ ၿပီ၊ ဒီအလုပ္က ထြက္သင့္တဲ့ အခ်ိန္တန္ၿပီ ဆုိရင္ ပထမဆုံး စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္က လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းဘ၀ကေန ဘယ္လုိစြန္႔ခြာမလဲ။ အဲဒီလုိစြန္႔ခြာတဲ့ေနရာ မွာ ဘယ္လုိ စြန္႔ခြာျခင္းမ်ဳိးက ကုိယ့္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ေစသလဲ စတာ ေတြကုိ အရင္ဆုံးစဥ္းစားရပါမယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး နဲ႔ အသက္ေမြးမႈ ဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြ ကုိ ဘယ္လုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေအာင္လုပ္မလဲ၊ ဒီေနရာထက္ က်ယ္ေျပာ တဲ့ ေနရာ တစ္ခုမွာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လုိ ရပ္တည္မလဲ စတာေတြကုိလည္း စဥ္းစားရပါမယ္။

ေလ့လာစရာအသစ္တစ္ခုကုိ သင္ယူပါ

ကုိယ့္ ရဲ႕ေအာင္ျမင္ၿပီး သက္ေသာင့္ သက္သာျဖစ္ေန တဲ့ ေနရာကေန ထြက္ခြာဖုိ႔ အတြက္ ဒီအခ်က္ကလည္း အေကာင္း ဆုံးနည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္မႈ အသစ္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာစကား အသစ္တစ္ခုခု ကုိ ထပ္မံသင္ယူၿပီး ကုိယ့္ ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ ဗဟုသုတ ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. Newsphere by AF themes.