Sun. Jun 16th, 2019

အမွန္တရားကိုေျပာတတ္ျခင္းရဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေကာင္းက်ိဳး(၁၀)မ်ိဳး

1 min read

လူတုိင္း အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းၾကပါလိ့မ္မယ္။ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုေၾကာင့္
သာ အမွန္တရားကုိ ဖုံးကြယ္ၿပီး လိမ္ညာရတာ။ လူတုိ႕စိတ္ထဲမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆုိတဲ့ စိတ္က စုိးမုိး
ေနတဲ့အခါ ပုိၿပီး မုသားစကား ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏုိးၾကသူတုိင္း
အတြက္ အမွန္တရားကုိ ေျပာတဲ့အခါ ျဖစ္လာမယ့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေကာင္းက်ိဳး (10) မ်ိဳး ေဖာ္ျပ
ေပးလုိက္ပါတယ္။

1. မွန္ကန္ျခင္းဟာႏွလုံးသားကုိ ဖြင့္ေပးတဲ့ေသာ့တစ္ေခ်ာင္း
လိမ္ညာျခင္းနဲဲ႕ ႏွလုံးသားကုိ ဖြင့္လုိ႕ရမရပါ။ ႏွလုံးသားက အလုံပိတ္စနစ္ျဖင့္ ထုံေပေနလိ့မ္မည္။
လိမ္ညာျခင္းျဖင့္ ပြင့္သေယာင္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ႏွလုံးသားသည္လည္း အစစ္အမွန္ပြင့္တဲ့ ႏွလုံးသား
မျဖစ္ႏုိင္။ အတုအေယာင္တစ္ခုအျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ အမွန္တရား၏ ဖုံးကြယ္ျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္
သည္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ႏွလုံးသားကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျမင္ခ်င္ပါတယ္ဆုိရင္
အမွန္တရားတစ္ခုသာ အားကုိးရမည္ျဖစ္သည္။

2. ေၾကာက္ရြံ႕မႈကုိ ေမ့သြားမယ္
လိမ္ညာျခင္း/မုသား/မမွန္ကန္ျခင္း စတဲ့သေဘာတရားေတြဟာ စိတ္ကေန လက္ခံထားတဲ့
အေၾကာက္တရားတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အရာပါ။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တရားကုိ သင္ ရဲရဲ
ရင္ဆုိင္လုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့ အေၾကာက္တရားဟာ ဘယ္ေရာက္လုိ႕ေရာက္
သြားမွန္းေတာင္ သင္ သိလုိက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

3. ပတ္၀န္းက်င္မွာ ပုိၿပီး မွန္ကန္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳခံရမယ္။
ကုိယ္ကသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ေနရင္ အျခား တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။
သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ လူေတြဟာ သင့္ရဲ႕ မွန္ကန္မႈကုိ တျဖည္းျဖည္း အသိအမွတ္ျပဳလာ
တဲ့အခါမွာ သူတုိ႕ရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြမွာလည္း အမွန္တရားရဲ႕ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားမႈကုိ တန္ဖုိး
ထားလာတတ္မွာပါ။

4. အမွန္တရားဟာ ဒုကၡတရားမ်ားစြာမွ ကယ္တင္ေပးတယ္။
ဒုကၡကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္တာက မမွန္ကန္ျခင္းေတြကပဲ ဖန္တီးေပးႏုိင္တာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ေျပာ
ၾကပါတယ္။ အမွန္တရားက တစ္ခါတေလ ခါးတတ္တယ္တဲ့။ အမွန္တရားသာ စစ္မွန္ပါေစ
ဘယ္ေသာအခါမွ ခါးေသာအရသာကုိ မေပးပါ။ တစ္ခုရွိတာက အမွန္တရားကုိ အမွန္တရား
ပါဟု လက္ခံႏုိင္တဲ့ ေျဖာင့္မက္တဲ့ စိတ္ထားေတာ့ ရွိရမည္ေပါ့။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အမွန္တရားသည္
မည္သည့္အခါမွ် ခါးသီးေလ့မရွိပါ။

5. ကုိယ့္က်င့္တရားရဲ႕ ထင္ဟပ္မႈပုံစံ
ေနာက္ၿပီး အမွန္တရားကုိ လက္ခံသူ/ေျပာဆုိသူတုိင္းဟာ ကုိယ့္က်င့္တရားပါ ေကာင္းသြားပါ
တယ္။ တစ္ခါ အမွန္ေျပာတုိင္း ကုိယ္က်င့္တရားက ရာထူးတစ္ခါတက္ပါတယ္။ တစ္ခါ လိမ္ညာ
ေျပာတုိင္း ကုိယ္က်င့္တရားက ေအာက္တန္းတစ္ထစ္ က်သြားတယ္။ အမွန္တရားဟာ ကုိယ္
က်င့္တရားကုိ တုိင္းတဲ့ စံပါဘဲ။

6. အမွန္တရားခ်စ္စိတ္ဟာ အရာရာကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္တယ္။
မွန္ေနရင္ ဘာမွ ေၾကာက္စရာ မလုိပါဘူး။ ဥပမာ ရဲ စသည္တုိ႕ စစ္ေဆးခံရတဲ့အခါ ကုိယ္က
မွန္ေနပါရဲ႕နဲ႕ ဘာလုိ႕ေၾကာက္တာလဲ-လုိ႕ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္စိတ္ထဲမွာ အမွန္
တရားကို အမွန္တကယ္အားကုိးလုိစိတ္ မရွိေသးလုိ႕-ဆုိတဲ့ အေျဖသာ ရပါတယ္။ မွန္ေနရင္
အရာရာကို အလြယ္တကူ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

7. အားကုိးျခင္း ခံရမယ္။
အမွန္တရားဟာ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးေပးပါတယ္။
သင္ဟာ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ သူတုိ႕ကုိေပးတဲ့ ႐ုိးစင္းတဲ့အႀကံ
ဉာဏ္ေတြကုိ သူတုိ႕သေဘာက်ပါလိ့မ္မယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ သင္ဟာ အေရးပါ အရာ
ေရာက္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားပါၿပီ။

8. သင့္စကားကို နားေထာင္ၾကမယ္
အမွန္တရားကုိ ေျပာၾကားသူရဲ႕ စကားကုိ လူေတြ ေလးစားျမတ္ႏုိးစြာ နားေထာင္ၾကမွာပါ။ ျမတ္စြာ
ဘုရားရွင္ရဲ႕ စကားေတြဟာ သစၥာေလးပါးကုိသာ အေျခခံတဲ့အတြက္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာတစ္ေတြဟာ
တေလးတစားလာေရာက္နာယူရတယ္၊ ဆုံးမတဲ့အတုိင္း က်င့္ၾကံၾကတယ္။ ဒိ႒ိတုိ႕စကားကုိ
လူအနည္းစုသာ လက္ခံၿပီး မုသားတုိ႕သာ ေရာျပြမ္းေနတဲ့အတြက္ လူပညာရွိတုိ႕ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို
ခံရတယ္။

9. ႐ုိးသားမႈဟာ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကုိ ဖန္တီး
ေပးတယ္
ဘယ္အလုပ္ရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ ဘ႑ာစုိးအရာရွိျဖစ္ေစ၊ ႐ုိးသားႀကိဳးစား
တဲ့သူကုိသာ ခန္႕ထားခ်င္ပါတယ္။ လူကဲခတ္မွားလုိ႕ သိန္းေထာင္ေသာင္းနဲ႕ခ်ီ လိမ္လည္ခံရမႈေတြ
လည္း မနည္းဘူးမဟုတ္လား။ ဆုိေတာ့ စိတ္က အမွန္တကယ္သာ ႐ုိးသားပါေစ။ သင့္ကုိ မ႐ုိးသား
သူေတြထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးပါလိ့မ္မယ္။ အင္း … သူေဌး
ေတြ လူကဲခတ္ မမွားဘူးဆုိရင္ေပါ့။

10. ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး လိပ္ျပာသန္႕ေစႏုိင္တာ အမွန္တရားသာ
မမွန္တာ၊ မတရားတာ၊ မဟုတ္တာ၊ မူမမွန္တာ လုပ္ထားတဲ့သူေတြလုိ အခ်ိန္ရွိတုိင္း တစ္စုံတစ္ခု
ကို ေၾကာက္လန္႕ၿပီး က်ီးလန္႕ စာစား-မေနရပါဘူး။ သင့္လိပ္ျပာ သင္ သန္႕ပါတယ္။ သင့္ကို ပတ္၀န္း
က်င္က ယုံတယ္။ သင္ဟာ အမွန္တရားမဟုတ္တဲ့ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေတြ ကင္းတယ္။ သင့္ဘ၀တစ္
ေလွ်ာက္လုံး သင္ သိကၡာရွိရွိ သမာဓိရွိရွိ အမွန္တရားရဲ႕ ဘက္ေတာ္သားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့တယ္-
လုိ႕ သင္ ေက်နပ္ေနပါလိ့မ္မယ္။

နတ္စည္ေတာ္ (ShweMOM)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. Newsphere by AF themes.