#တိုက္ခိုက္သူေတြကို ေကာ္ပတ္စကၠဴလို႔ သေဘာထားလိုက္ပါ

သင့္မွာ အိပ္မက္ၾကီးတစ္ခု ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္ဟာ မျဖစ္နိုင္တဲ့ အိပ္မက္ၾကီး မက္တယ္ဆိုျပီး သင့္ကို ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကသူေတြ၊ သင့္ေနာက္ကြယ္မွာ သင့္ကို အတင္းေျပာ ဟားတိုက္ရယ္ေနၾကသူေတြ၊ သင္ စိတ္ပ်က္ေအာင္ မျဖစ္နိုင္ဘူးလို႔ လာေျပာေနၾကသူေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနမွာပါ။ သင္ သူတို႔ကို ေန႔တိုင္း ရင္ဆိုင္ေနရမွာပါ။ ၾကာရင္ သင္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းလာနိုင္ပါတယ္။ သင့္အိပ္မက္ကို စြန္႔လႊတ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာမယ္။

ခက္တာက သင္ သူတို႔နဲ႔ ေ၀းရာကို ေရွာင္ထြက္သြားလို႔ မရဘူး။ သူတို႔ထဲက အမ်ားစုဟာ သင့္ရံုးက လူေတြမို႔ပါ။ ဒါဆိုရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ဒီနည္းေလးကို သံုးၾကည့္လိုက္ပါ။

သင့္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ၾကသူေတြကို ေကာ္ပတ္စကၠဴ (sandpaper) ေတြလို႔ သေဘာထားလိုက္ပါ။ သူတို႔ဟာ သင့္ကို ပြတ္ျပီး နာက်င္ေအာင္ လုပ္ၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္ဟာ ပိုပိုျပီး ေတာက္ေျပာင္လာမယ္။ သူတို႔ဟာ သံုးမရတဲ့ စကၠဴျပားေတြ ျဖစ္သြားၾကပါမယ္တဲ့။

သင္ အဲဒီလို သေဘာထားနုိင္ရင္ သူတို႔ေလွာင္ေျပာင္တာေတြ ဟားတိုက္ရယ္သံေတြဟာ သင့္ကို အေရာင္အေသြးေတာက္ေျပာင္ေစလာလို႔ သင္ဟာ စိတ္ဓာတ္က်ရမယ့္အစား စိတ္ဓာတ္ေတာင္ ပိုတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ဗန္းေမာ္သိန္းေဖ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.