ေဆးစာကုိ ပဲပင္ေပါက္လက္ေရးျဖင့္ေရးသျဖင့္ဆရာဝန္သုံးဦး ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ခံရ

အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက ဆရာဝန္သုံးဦးကို ဒဏ္ေငြ ၆၈ ေဒၚလာစီ ခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္မ်ား၏လက္ေရးဆိုးလြန္းလွသျဖင့္ လူနာမ်ား ထိ ခိုက္ရသျဖင့္ ထိုထိခိုက္မႈမွတ္တမ္းကို ၾကည့္ကာ တရား႐ုံးက ဆရာဝန္မ်ားကို ဆင့္ေခၚကာ ျပစ္မႈကိုၾကားနာၿပီး အမိန္႔ခ် မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ေနာင္ လက္ေရးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေရးရန္ လည္း တရား႐ုံးက ဆရာဝန္မ်ားကို သတိ ေပးလိုက္သည္။ ဆရာဝန္လက္ေရးမွာ ဖတ္ရခက္တတ္သျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရးရန္လည္း တရား႐ုံးက အႀကံျပဳတိုက္ တြန္းသည္။ ဆရာဝန္မ်ားသည္ လက္ေရး ကိုဖတ္၍ရေလာက္ဖြယ္ ေရးသင့္သည္ဟု၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ထုတ္ျပန္ထား သည့္ အိႏၵိယက်န္းမာေရးဆိုင္ရာစည္း မ်ဥ္းက သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းကိုလည္း တရား႐ုံးက သတိေပးလိုက္ေသးသည္။

ထိုစည္းမ်ဥ္းကို သိေသာ္ျငား မိမိတို႔မွာ အလုပ္ဝန္ပိေနသျဖင့္ ထိုသို႔ ျမန္ျမန္ၿပီးစ လြယ္သာ ေရးလိုက္မိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားက ထြက္ဆိုသည္။ ဆရာဝန္ မ်ားေရးထားသည့္ ေဆးစာကို တရားသူ ႀကီးမ်ားလည္း ဖတ္၍မရျဖစ္သြားသည္။

(IT, 6.10.18) ခ်ယ္ရီ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.