တရားထိုင္ျခင္း(ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္း )ႏွင့္ က်န္းမာျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူး

“အာေရာဂ်ပရမာ လာဘာ၊ က်န္းမာျခင္းသည္ ၾကီးမားေသာ လာဘ္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ အျပန္အားျဖင့္ မက်န္းမာျခင္း၊ ေရာဂါထူေျပာျခင္းမွာမူ အၾကီးမားဆံုးေသာဆံုးရွံဳးမႈၾကီးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါ၏္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရားထိုင္ျခင္း၊ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းသည္ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ပ်က္သည့္ အက်ိဳး(၂)မ်ိဳး တစ္ျပီဳင္နက္ရေသာ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာျခင္းအက်ိဳးႏွင့္ သမာဓိရ၍ စိတ္ဓာတ္တည္ၾကည္ ျငိမ္းေအးျခင္း အက်ိဳးတို႔ပင္တည္း။

“အေဒြစၥ ၀စနာ ဗုဒၶါ၊ ဘုရားစကားအမွားမရွိ” ဟူသည္ႏွင့္အညီ တကယ္လိုက္နာက်င့္သံုးလွ်င္ တကယ္အက်ိဳးရွိသည့္ ဘုရားေဟာေသာ အခ်က္အလတ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ထိုက္ေၾကာင္း အထူးေဖၚျပရန္ မလိုပါေခ်။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗုဒၶဘုရားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းသူ ျဖစ္လွ်င္ေသာ္မွ ေျပာသူ၊ ေဟာသူ၊ ေရးသူကို ဖယ္ထားျပီး၊ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလတ္ အညႊန္အၾကားမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္၍ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ အံကိုက္ေအာင္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာေရးကိုင္းရွိဳင္းျခင္း၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အယူ၀ါဒ တဟ္ခုခုကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္း(ကမၼ႒ာန္းထိုင္္ျခင္း)၊ ဘသသာေရးဆိုင္ရာ အဆံုးအမတိုင္း ေနထိုင္ျပဳမူ လုပ္ကိုင္က်င့္ၾကံျခင္းတို႔ျဖင့္ လူသားတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကို ကုစားႏိုင္၊ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားကို ကမၻာတ၀န္းရွိ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား၌ တစ္ေန႔တစ္ျခားေတြ႔ရွိလာေနရ၏။

တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို သက္သာေစႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားသိဖူး ၾကားဖူးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာာ့ေၾကာင့္ ဤသို႔ ျဖစ္ရသနည္းဆိုသည္ကို သိသူရွားသည္။ တရားထိုင္၍ က်န္းမာျခင္းျဖစ္၏ဟု ဆိုသည္ထက္ နက္နဲေသာ ေဆးပညာရႈေထာင့္မွ အျမင္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

တရားထိုင္ျခင္းဟူေသာ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျပီး၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၺာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ထင္ရွားပါသည္။ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းဟူေသာ တရားထိုင္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းလည္း ျဖစ္ပါ၏။

မိမိ၏ စိတ္စြမ္းအား၊ စိတ္တန္းခိုး (Will Power) တိုးတက္လာေအာင္၊ စ်ာန္ အဘိညာဥ္ရေအာင္ တရားထိုင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိ၏။ တရားသေဘာသိျပီး မဂ္ဖိုလ္ရေအာင္၊ မိမိခႏၶာကိုယ္သေဘာ သိလာေအာင္ တရားထိုင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိ၏။ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိခံစားရေအာင္၊ စိုးရိမ္ေသာက ပူပန္မႈမ်ားပယ္ေပ်ာက္ေအာင္ တရားထိုင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိ၏။

မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ကို တည္ၾကည္ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္၊ စိုးရိမ္းေသာက ပူေဆြးမႈမွ ကင္းေ၀းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္၏။ စိတ္ေအးခ်မ္း တည္ျငိမ္မႈမွသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ျငိမ္မႈကိုပါ ရေစေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါ၏။

ထိုသို႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးတရားကို ေတြ႔ျမင္လာရေသာအခါ အေရွ့တိုင္းသားမ်ားသာမက အေနာက္တိုင္းသားမ်ား၊ ဘာသာျခားမ်ားပင္ စူးစမ္းကာ လက္ေတြ႔ ထိုင္လာၾကသည္။ ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုရမည္လားမသိေပ။ အေရွ့တိုင္းမွ ပညာရပ္တို႔သည္ သူ႔ခ်ည္းေနလွ်င္ မည္သို႔မွ် ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း မရွိဘဲ၊ အေနာက္တိုင္းသားတို႔ႏွင့္ ေတြ႔မွ ကမၻာသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔တတ္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

သူတို႔တြင္ သုေတသနအျမင္၊ သုေတသနဉာဏ္ ရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တရားထိုင္ျခင္းသည္ ေလာကမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ေလာကုတၱရာမွ ေလာကီစစ္စစ္ ကိုယ္က်န္းမာေရး၊ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆးပညာသို႔ ႏွီးႏြယ္လာ၏။ သုေတသနျပဳ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

မက္ဒီေတရွင္း ကုထံုးဆိုတာ ဘာလဲ?

သုေတသနျပဳျခင္းျဖင့္ ေတြ႔ၾကရသည္မွာ တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ႏွလံုးခုန္ျခင္း၊ အသက္ရွဴျခင္း၊ အစာေခ်ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွးသြားေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရသည္။ ဟိုမုန္းမ်ား၊ အင္ဇိုင္းမ်ား အထြက္ေႏွးသြားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ခႏၶာကိုယ္ သန္႔စင္သြားသည့္ျပင္ ဦးေဏွာက္တြင္လည္း လုပ္ငန္းမ်ား နည္းသြား၍ တည္ျငိမ္ အနည္ထိုင္သြားေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရသည္။ ပထမတြင္မူ လူနာက တရားထိုင္ျခင္းအမႈကို (၁၀)မိနစ္မွ်သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိနစ္(၂၀)၊ နာရီ၀က္ စသည္ျဖင့္ တိုးကာတိုးကာ တရားထိုင္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရသည္။

ဘယ္ေရာဂါေတြအတြက္ သင့္ေတာ္သလဲ?

စိတ္ကေယာက္ကယက္ ျဖစ္ေသာ အေျခအေန၊ (Anxisty)

ေသြးတိုးေရာဂါ၊ (High Blood Pressure)

ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္ႏွင့္ အျခားရင္ေခါင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ (Chest Problems)

ေသြးလွည့္ပတ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ (Circulation)

ႏွလံုးေရာဂါ၊ (Heart Diseases)

အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ (Insomnia)

ၾကြက္သားမ်ားေတာင့္တင္းျခင္း၊ (Muscle Tension)

အေၾကာက္လြန္ျခင္း၊ (Phouias Fear)

ေသြးဆံုးခ်ိန္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ (Menopausal Syndrome)

စိတ္ဖိစီးမႈရွိေနသူမ်ား၊ (Stress and Tension)

ခြ်ဲကပ္ေနသူမ်ား၊ (Wheezing) စေသာေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ သက္သာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဆရာ၀န္ေတြက ဘယ္လိုယူဆသလဲ၊ ?

ဆရာ၀န္မ်ားကမူ ေဆးပညာသေဘာအရ တရားထိုင္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သုေတသနျပဳျခင္းမွ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ တရားထိုင္ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း အသက္ရွဴႏႈန္း၊ ႏွလံုခုန္ႏႈန္း၊ ဥေဏွာက္လုပ္ငန္းမ်ားေႏွးကာ အနားရျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ေန႔စဥ္ျပႆနာမ်ားကို ေအးေဆးစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။ ထို႔ျပင္ လူနာမ်ားက “တရားထိုင္ျပီးေသာအခါ တေရွာင္ေရွာင္ ျဖစ္ေနျခင္းမွ ေပ်ာက္ကင္းသြားေၾကာင္း” ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကိုၾကည့္ျပီး ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားထိုင္လွ်င္ ေရာဂါေပ်ာက္သည္ဟု တစ္ယူသန္၍ မရေပ။ ႏွလံုးေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ ႏွလံုးခုန္ျမန္ကာ ရင္ဘက္မွ စူးေအာင့္၍ အသက္ရွဴၾကပ္ေနသည့္ အခ်ိန္အထိ တရားခ်ည္း ဖိထိုင္ေနရန္ မသင့္ေပ။ ေသြးတိုးေရာဂါသမားမ်ားသည္လည္း ေခါင္းေတြမူး၊ ေျခလက္ေတြ လွဳပ္မရသည္အထိ တရားခ်ည္းထိုင္ကာ ကုသေန၍ မရေပ။

ထို႔ျပင္ တရားထိုင္ျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာသူမ်ားသာ လုပ္၍ရျခင္းျဖစ္ရာ စိတ္ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ ေရာဂါျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရသူမ်ားအတြက္မူ တရားထိုင္ျခင္းကို ေလ့က်င့္၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဘာ့ေၾကာင့္ ကမၼ႒ာန္း ရႈမွတ္သင့္သလဲ၊ ?

ဘ၀မွာ ပိုျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရန္၊ က်န္းမာရန္အတြက္ ကမၼ႒ာန္းကို ရႈမွတ္သင့္ပါသည္။ အထပ္ထပ္ေလ့လာထားခ်က္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ကမၼ႒ာန္းရွဳမွတ္သူမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ပိုျပီး က်န္းမာလာၾကသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပိုျပီး သဟဇာတျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ လန္ဒန္ျမိဳ႕၊ ေဆးရံုအလင္းသတင္းစာ (Hospital Times of London) က (Dr. Demetrikanellakos) ၏ သုေတသနျပဳခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ံဳးျပီး ေဖၚျပခဲ့၏။

“ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းဟာ စြမ္းအင္ႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို တိုးျမွင့္ေပးတယ္။ ကိုယ္နဲ႔စိတ္ တင္းက်ပ္မႈကို ေလွ်ာ့က်ေစျပီး၊ စိတ္ျငိမ္းေအးမႈကို တိုးတတ္ေစပါတယ္။ အရက္အပါအ၀င္ အာရံုကိုထင္မွားေစတဲ့ ေဆး၀ါးမ်ားကို သံုးစြဲလိုတဲ့ ဆႏၵကို ေလွ်ာ့ပါးေစပါတယ္။ (သို႔မဟုတ္) လံုး၀ ေပ်ာက္္ကင္းေစပါတယ္။

ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းဟာ ကိုယ္ခႏၶာရဲ့ ပံုမွန္လည္ပတ္မႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းဟာ တစ္ညတာ အိပ္ေရး၀တာထက္ ပိုျပီး သာလြန္တဲ့ အပန္းေျဖမႈကို ေပးစြမ္းနိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္မ်ားနဲ႔ အျခားတိက်သာလြန္မႈေတါ အေျမာက္အမ်ား ရွိတယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႔စမ္းသက္ခ်က္မ်ားက သက္ေသခံထားပါတယ္” ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ကမၼ႒ာန္း ရႈမွတ္ျခင္းဟာ ပုိျပီးက်န္းမာေစသလား?

ကမၼ႒ာန္းရႈမွတ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေၾကာင္း စာရင္းဇယားမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။ ယခုအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ကမၼ႒ာန္းရႈမွတ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအေပၚမွာ က်န္းမာေရးအေပၚ အမွန္တကယ္ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

“အထဲမွာ တစ္ခ်ိန္လံုး အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ စက္ကို ငါတို႔က အနားေပးရင္ အဲဒီစက္က အနာေရာဂါျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း နည္းသြားမွာေပါ့။” လို႔ မဟာရိရွီ (Marishi) ကေျပာခဲ့သည္။

သူ၏အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ေကာင္း၏။ နက္နဲေသာ အနားရျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေရးၾကီးသည္ဟု ေဆးသိပၸံက သေဘာတူခဲ့သည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ အနားယူျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မအီမသာ ျဖစ္ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ (Dr. Herbert Beenson) တို႔၏ ေလ့လာခ်က္အရ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းသည္ နက္ရွိဳင္းေသာ အပန္းေျဖမႈကို အမ်ားၾကီး ရရွိေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဟားဗက္တကၠသိုလ္(Harvard University) က ေဒါက္တာ ဟားဘက္ဘင္ဆင္ အပါအ၀င္ ႏွလံုးေရာဂါ ဆရာ၀န္ အခ်ိဳ႕သည္ ႏွလံုးေရာဂါသည္မ်ားကို ကမၼ႒ာန္းရႈမွတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က “ေလျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ကိုယ္စိတ္တင္းက်ပ္မႈတို႔ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏ ရလာဒ္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး၊ ကမၼ႒ာန္းရႈမွတ္ျခင္းက အဆိုပါ တင္းက်ပ္မႈကို ေလွ်ာ့နည္းေစေသာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါကိုလည္း သက္သာေစျခင္းျဖစ္၏” ဟု ဆိုသည္။

ပရင္စတန္တကၠသိုလ္(Princeton University) က ရူပေဗဒ ပါေမာကၡ တစ္ဦးက “ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းဟာ ခင္ဗ်ားရဲ့ အေထြေထြက်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေစတယ္ ဆိုတာကို သံသယျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းဟာ ေရာဂါအားလံုးကိုေတာ့ မေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ဘူး။

ကိုယ္စိတ္ တင္းက်ပ္မႈကို ေလွ်ာ့နည္းေစျပီး၊ နက္ရွိဳင္းတဲ့ အပန္းေျဖမႈကို ရရွိေစတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းဟာ ခင္းဗ်ားရဲ့ က်န္းမာေရးအတြက္ အင္မတန္ အက်ိဳးမ်ားပါတယ္” ဟု သူ၏အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ဟာဒဗက္ေဆးေက်ာင္း (Harvard University Medical School) မွာ ကမၼ႒ာန္းရႈမွတ္ သူမ်ားကို စမ္းသပ္ေနေသာ ေသြးတိုးႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ အထူးကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ ဟားဘက္ဘင္ဆင္က သူ၏စမ္းသပ္ ေတြ႔ရွိသည့္ အေျဖကို ဇီ၀ကမၼဆိုင္ရာ အေမရိကန္ဂ်ာနယ္ (American Journal of Physiology) မွာ ေဖၚျပထား၏။ ယင္းအစီရင္ခံစာကို တိုင္းမဂၢဇင္း (Time Magazine) က ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

“ကမၼ႒ာန္းရႈမွတ္သူမ်ားရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလုပ္လုပ္တဲ့ႏႈန္းဟာ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့က်သြားတယ္။ ႏွလံုးကလည္း ေလွ်ာ့ျပီးညွစ္တယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တင္းက်ပ္မႈရဲ့ အညႊန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အေရျပားရဲ့ လွ်ပ္စစ္ခုခံမႈဟာ ထူးထူးျခားျခား ျမင့္တတ္လာတယ္။

ဒါဟာ ကမၼ႒ာန္းရႈမွတ္သူက တင္းက်ပ္မႈေျပေလွ်ာ့ေနတာကို ျပတာပဲ။ ျပီးေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို္ ေလွ်ာ့ထုတ္တယ္။ ဥေဏွာက္ရဲ့ အယ္လ္ဖာလိႈင္း (Alpha Wave) မ်ားဟာ ျပင္းအား (Intensity) တိုးလာတယ္။

ဒါလည္း တင္းက်ပ္မႈ ေျပေလွ်ာ့ျခင္းရဲ့ လကၡဏာ တစ္ခုပါပဲ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေသြးထဲက လက္တစ္အက္စစ္ (Lactic Acid) ဓါတ္ ထြက္ေပၚတဲ့ႏႈန္းဟာ ေလွ်ာ့က်သြားျပန္တယ္။ ဒါကလည္း စတ္ပူပန္မႈ ေလွ်ာ့က်သြားတဲ့ လကၡဏာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ဤသည္တို႔မွာ ကမၼ႒ာန္းရႈမွတ္ျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္းႏွင့္ ပက္သတ္၍ အေနာက္တိုင္း ေဆးပညာအျမင္ႏွင့္ သုေတသနျပဳ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိဘ၀တြင္ အမွန္တကယ္ ေရာဂါကင္းမႈ၊ က်န္းမာမႈ၊ အသက္ရွည္မႈကို လိုလားသူတိုင္း ဘာသာေရးက်င့္စဥ္ျဖစ္သည့္ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းဟူေသာ တရားအားထုတ္ျခင္းကို လက္မလႊတ္သင့္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ လူတိုင္းကိုယ္စီ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္းဟူေသာ တရားအားထုတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္၍ ေရာဂါအေပါင္းမွ ကင္းလြတ္၍ က်န္းမာျခင္း ဆုလာဘ္ကို အရယူႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

က်မ္းကိုး။ ။

၁။Alternative Therapy Western Medicine.

အလွည့္အေျပာင္း ကုထံုးမ်ားႏွင့္ အေနာက္တိုင္းေဆးပညာအျမင္၊ ေမာ္ဦး ေဆး(၂)

၂။(Tranquility Without Pills, All About Transcendental Meditation, By-Jhan Robbins, David Fisher.

ေဆးမကူဘဲ ျငိမ္းေအးနည္း၊ ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္။]

တကၠသိုလ္ ေမာင္ကိုရင္

YATANAVASA
ဗုဒၵျမတ္စြာသာသနာ ေရာင္၀ါေနသို႔ ထြန္းပါေစ
Zar Ni Aung

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.