ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွ ထူးျခားခ်က္(၁၅ )ခ်က္

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွ ထူးျခားခ်က္_၁၅ _ ခ်က္

၁။ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ေဆးသြင္းရာတြင္ေသြးစိမ္းမ်ားအထက္သို႔ေလးလက္မခန္႔ေထာင္၍ပန္းထြက္ျခင္းေန႔စဥ္(၇)ရက္တိုင္တိုင္ေဆးထိုးတိုင္း ေသြးစိမ္းမ်ား ထြက္ျခင္း

၂။ေဆးသြင္းစ ညိုမည္းသြားေသာ္လည္းအသားေတာ္မွာ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္သက္ေသာ္ရွိစဥ္ကဲ႔သို့ဝင္းထိန္ေတာက္ပလာျခင္း

၃။အသားေတာ္မ်ားမွာ သက္ေတာ္ရွိစဥ္ကကဲ႔သို႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနျခင္း

၄။သက္ေတာ္ရွိစဥ္က ရိတ္ခဲ႔ေသာဆံေတာ္မ်ားမွာ ဓါတ္ေတာ္ကဲ႔သို႔လံုးသြားျခင္း

၅။ေျခသည္း လက္သည္းမ်ားရွည္ထြက္လာျခင္း

၆။ဆံေတာ္မ်ားရွည္ထြက္ျခင္း

၇။ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကိုဗဟိုစံေက်ာင္းမွဦးေက်ာ္သိန္းေဒၚတင္လွမ႑ပ္သို႔ပင့္ေဆာင္လာစဥ္လူအုပ္အမ်ားၾကီးေပၚမွပ်ားေကာင္ေရမ်ားစြာသည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကိုပူေဇာ္ဖူးေမ်ွာ္လ်က္ပင့္ေဆာင္လာေသာလမ္းစဥ္အတိုင္းပ်ံသန္းလိုက္ပါလာျပီးရုပ္ကလာပ္ထားရွိသည့္ မုခ္ဦးထိပ္တြင္ ဝင္ေရာက္စြဲအုံ႔ၾကျခင္း

၈။ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို မီးသျဂႋ ဳလ္ရာတြင္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မီးမစြဲဘဲ က်ိန္းစက္ေနဘိသကဲ႔သို႔ စင္းစင္းပင္ တည္ရွိျခင္း

၉။မီးစြဲေလာင္ေသာ္လည္း ရုပ္ကလာပ္မွာရုန္းျခင္း ေကြးျခင္း မရွိဘဲ ပကတိ က်ိန္းစက္သကဲ႔သို႔ တည္ရွိျခင္း

၁၀။ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွ မေကာင္းေသာအနံ႕မ်ား မထြက္ျခင္း

၁၁။မီးသျဂႋဳလ္စဥ္ ေကာက္ယူထားေသာအရိုးေတာ္မ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း ဓါတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္လာျခင္း

၁၂။မသျဂႋဳလ္ျပီးေနာက္ အုတ္ပလႅင္မွအရိုးေတာ္တစ္ပိုင္း ဓါတ္ေတာ္တစ္ပိုင္းရရွိျခင္း

၁၃။မီးသျဂႋဳလ္ျပီးေနာက္ အုတ္ပလႅင္ဖ်က္ျပီးမွ အေရာင္စံု အသြယ္စံုဓါတ္ေတာ္မ်ားရရွိျခင္း

၁၄။ မီးသျဂႋဳလ္ျပီးေနာက္ သက္ေတာ္ရွိစဥ္သကဲ႔သို႔ အၾကည္ဓါတ္မပ်က္ မီးမခဘဲမ်က္လံုးေတာ္က်န္ရွိျခင္း

၁၅။မီးသျဂႋဳလ္ျပီးေနာက္ ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ေသာလက္သစ္ရိုးေတာ္ ရရွိျခင္း

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေထရုပ္ပၸတိၱနွင့္က်င့္စဥ္စာအုပ္မွ

Credit: အေထြေထြဗဟုသုတ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.