ျမန္မာျပည္က Facebook Account အသစ္မ်ား ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္သုံးမရ

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံက Facebook Accoount အသစ္ အသုံးျပဳသူမ်ား ေဇာ္ဂ်ီ Font ကို အသုံးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာယူနီကုတ္ကိုသာ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမုန္းစကားႏွင့္ သတင္းမွားျဖန္႔ေဝမႈမ်ားကို ဟန္႔တားမည့္ အစီအစဥ္ကို Facebook က ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယင္းအခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ စာသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ အႀကီးမားဆုံးျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု Facebook က ထုတ္ျပန္သည္။ ယူနီကုတ္သည္ ျမန္မာအပါအဝင္ အျခားျမန္မာေဒသတြင္း ဘာသာရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေဖာ္ျပႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖုန္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ျမန္မာစကားကိုသာ ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကိုသာ အသုံးျပဳေနၿပီး ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေဇာ္ဂ်ီဖုန္းမ်ားသည္ ယူနီကုတ္ျဖင့္ ေရးသည့္ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ Facebook အကူအညီေပးေရးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ယူနီကုတ္ကို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳေနၿပီး Facebook က ယင္းအခ်က္ကို ကူညီသည့္ အခ်က္တစ္ခုအေနႏွင့္ Facebook Account သစ္ဖြင့္လွစ္အသုံးျပဳမည့္သူမ်ားကို ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္လည္း ေဖာင့္အေျပာင္းအလဲကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးသြားမည္ဟု Facebook က ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းသည္လူမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎တို႔ ျမင္ရသည့္ ခလုတ္မ်ား၊ အကူအညီဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ Facebook Application တြင္ပါသည့္ အစီရင္ခံကိရိယာမ်ားတြင္မူ အဆင့္ ကြာျခားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ Facebook က ျမန္မာဘာသာကၽြမ္းက်င္သူ ၆၀ ေက်ာ္ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ အနည္းဆုံး ၁၀၀ ဦးအထိ ခန္႔အပ္ရန္လည္းရည္မွန္းထားေၾကာင္း Facebook က ထုတ္ျပန္သည္။

အမုန္းတရားပုံရိပ္ထင္ဟပ္ေစသည့္ ဝီရသူ၊ သုစိတၱ၊ ပါေမာကၡတို႔ အပါအဝင္ နာမည္ေက်ာ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို Facebook က ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ဖယ္ရွားလာသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း အဆိုပါတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္အဖြဲ႕မ်ားကို Facebook က ဖယ္ရွားထားၿပီး ၎တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေထာက္ခံသည့္ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမၽွ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟုလည္း Facebook က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Credit

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.