ႏွစ္လၾကာမွ ႐ုပ္အေလာင္းကို ျပန္ေဖာ္ရာ သက္ရွိထင္ရွားအလား ျဖစ္ေနသည့္ အံ့ဘြယ္ဆရာေတာ္ၾကီး

ႏွစ္လၾကာမွ႐ုပ္အေလာင္းကို ျပန္ေဖာ္ရာမွ သက္ရွိထင္ရွားအလား ျဖစ္ေနသည့္ အံ့ဘြယ္ဆရာေတာ္ၾကီး

ထိုင္းဘုန္းႀကီး၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ႏွစ္လၾကာမွ ျပန္ေဖာ္ရာ သက္ရွိထင္ရွား ဘုန္းႀကီးအလား ျဖစ္ေန

ထိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ရုပ္အေလာင္းကို ႏွစ္အၾကာမွ ျပန္ေဖာ္ရာ သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ၿပံဳ းေတာ္မူေနသည့္ ပံုေပၚေနသျဖင့္ ဒါယကာ ဒါယကာမမ် ား အံ့ၾသ ဘနန္း ျဖင့္ခဲ႔ၾကရသည္ ။

ဆရာေတာ္ လူအန္ေပၚပီယန္သည္ ဖ်ားနာသျဖင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ ေဆးရံုတက္ ကုသခဲ႔ၿပီး ၿပီးခဲ႔ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ သက္ေတာ္ ၉၂ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ေဆးရံု ၌ပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူသြားခဲ႔သည္ ။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူဘူရီ ျပည္နယ္တြင္သာ အဓိက သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ႔သည္ ။

ပ်ံလြန္ေတာ္ မူသည့္ အခါ ယင္းျပည္နယ္ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ခဲ႔သည္။

ရုပ္အေလာင္းေတာ္ကို ေခါင္းတလားထဲထည့္၍ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ပင္ ထားရွိထားျပီး သဃၤန္းအသစ္ လဲေပးရန္ဟု ဆိုကာ ဒါယကာမ်ားမွ ယခုမွပင္ ေခါင္းတလားကို ျပန္ဖြင့္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ထိုအခါမွ ရုပ္အေလာင္းေတာ္မွာ သက္ေတာ္ထင္ရွားအတိုင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၄င္း တို႔ သိရွိလိုက္ရေတာ့သည္ ။

Credit … ျပည္ျမန္မာ

Source… Mirror

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.