” လူၾကမ္းဘဝ” (လူၾကမ္း ဦးမင္းစိန္ ေနာက္ဘဝ ျမန္မာျပည္မွာ လူျဖစ္ရင္ လူၾကမ္းမျဖစ္ပါေစနဲ႔။)

လူၾကမ္းေတြရဲ႕ ဘဝ သနားဖို႕ေတာ့ အေတာ္ေကာင္း။
မင္းေသြး ေသတုန္းက လူေတြက်က္ပ်ံမက် စည္ကားလိုက္တာ။
က်န္ခဲ့တဲ့ မိန္းမနဲ႔ခေလးေတာ့ သနားဖို႕ေကာင္း။
႐ုပ္ရွင္ အစည္း႐ုံးအေနနဲ႔ ဒါမ်ိဳးေတြ ေထာက္ပံ့ဖို႕လိုၿပီး။

ျမန္မာပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ႐ုပ္ရည္ၾကည့္ၿပီး အားမေပးဘဲ
ဇာတ္႐ုပ္ကိုၾကည့္ၿပီး အားေပးဖို႔လိုၿပီး။
ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ လူၾကမ္းေတြရဲ႕ အခန္း တိုးတက္ဖို႔လို႔ၿပီး။
ပရိသတ္မ်ား လူၾကမ္းေတြရဲ႕ ဘဝကို စာနာတတ္ၾကပါေစ။
လူၾကမ္းေတြရဲ႕ ဇာတ္႐ုပ္ကို ခံစားနားလည္ႏိုင္ၾကပါေစ။
လူၾကမ္းေတြ အေပၚေမတၱာထားႏိုင္ၾကပါေစ။
လူၾကမ္းေတြအေပၚ ေဒါသေတြ အမုန္းေတြ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါေစ။
ေရးသာေရးရတာ ငယ္ငယ္က ျမန္မာဇာတ္ကားၾကည့္ၿပီး
ရဲလာရင္ လပ္ခုပ္ထတီးတာ ကိုယ္အေစာဆုံး။

မင္းသားနွိပ္စက္ခံရရင္ မ်က္ရည္က်တာ ကိုယ္။
ဇာတ္ကားထဲမွာ ဒီလူၾကမ္း ေသပါေစလို႕ စိတ္ထဲမွာ ႀကိတ္ၿပီး
ဆုေတာင္းတာကိုယ္။
မင္းသားက လူၾကမ္းကို ထိုးႀကိတ္ႏိုင္ရင္ ဝမ္းသာမတတ္ ေပ်ာ္ရတာလည္း ကိုယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ လူၾကမ္းလုပ္ရတာ မလြယ္ပါလား။
ရတဲ့ အသျပာက မိသားစု စားဖို႔မေလာက္မငွ။
ဇာတ္ကား႐ိုက္ရင္ ထိမိခိုက္မိလို႕ဒဏ္ရာရလို႔ ေလ်ာ္ေၾကးရလည္း
မျဖစ္စေလာက္။

ေနာက္ဇာတ္ကားေတြ မေခၚမွာေၾကာက္လို႕
ထုတ္လုပ္သူ ဒါ႐ိုက္တာ မင္းသား မင္းသမီးေတြကို အသနားခံ
အားငယ္တဲ့ မ်က္လုံးနဲ႔ ေတာင္းပန္ၾကည့္ေနရတဲ့ဘဝ။
ေသသြားသူ လူၾကမ္း ဦးမင္းစိန္ ေနာက္ဘဝ ျမန္မာျပည္မွာ လူျဖစ္ရင္ လူၾကမ္းမျဖစ္ပါေစနဲ႔။ မင္းသားျဖစ္ပါေစ။
လူၾကမ္းျဖစ္မယ္ဆိုလည္း
ႏိုင္ငံျခားမွာဘဲျဖစ္ပါေစ။ အႏုပညာကို နားမလည္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဦးမင္းစိန္ လူၾကမ္းမျဖစ္ပါေစနဲ႔ ဆုေတာင္းရင္။

အရွင္သုႏၵရ က်ိဳေကၠာ္ သထုံ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.