လူေသေသာအခါ ေရခ်ဳိးေပးရျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ အျခား သိထားရမယ့္ အေၾကာင္းမ်ား

လူတို႔သည္ ေရာဂါ မ်ား ခံစားရေသာ အခါ ေဆးဝါး မ်ား ကုသရျခင္း ေရ မခ်ဳိးရျခင္းစသည္ျဖင့္ ရက္ လႏွစ္ ၾကာျမင့္ေအာင္ ေဝဒနာကို ခံစားျပီး ေသဆုံး သြားရေလသည္ ။ ထို လူေသေကာင္ ၌ မေကာင္းေသာ အနံ႔ မ်ားနံေနေသာေၾကာင့္ အသုဘ ရႈသူ ရဟန္း ရွင္လူ မ်ား အနံ႔ သက္သာေစရန္ ေရခ်ဳိး ေပး ရျခင္း အေမႊး နံ႔သာ မ်ားျဖန္းေပးရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လူေသေကာင္ ပါးစပ္ ထဲ ေငြ ထည့္ေပးရျခင္း အေၾကာင္း

လူအမ်ားစု က ဒီ ျပႆနာ ကို ေနာက္ဘဝ အတြက္ ကူးတိုးခ ဟု ထင္မွတ္ေနပါသည္ ။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဟိုး ေရွးအခါက လူတို႔ေသျပီ ဆိုလွ်င္ သုႆာ န္၌ လူေသ အေလာင္း မ်ား ကို ေျမျမွဳပ္ေပးေနေသာ သုဘရာဇာ တစ္ေယာက္ ရွိသည္ ။

ထိုသူသည္ ကိုယ္တိုင္ ေျမတူး ကိုယ္တိုင္ေျမျမွဳပ္ေပး ၏ ။ ထိုသူ အား ေငြအသျပာ တစ္မတ္ကို က်န္ရစ္သူ မိသားစု က အေလာင္း ၏ ပါးစပ္ အတြင္း ထည့္ထားေပးရသည္ ။ သုဘရာဇာ လူႀကီး မွာ အေလာင္း ပါးစပ္ မွေငြ တစ္မတ္ ကို ယူ၍ ေျမျမွဳပ္ ေပးေလေတာ့သည္ ။

အခ်ိန္ကာလေတြ ၾကာျမင့္လာေသာအခါ လူတို႔သည္ ေနာက္ ဘဝ အတြက္ ကူးတိုးခ ဟု မွားယြင္းစြာ ထင္ မွတ္ခဲ့ေလသည္။

လူေသ ေကာင္ေျခ လက္ တို႔ ၌ ၾကဳိးခ်ည္ ထားရျခင္း အေၾကာင္း

လူေသ ေသာ အခါ အေၾကာ မ်ား ေတာင့္တင္း ခိုင္မာ လာၾကသည္ ။ ၾကဳိးခ်ည္ မထားလွ်င္ ေျခ ကားယား လက္ ကားယားျဖင့္ ျမင္ မေကာင္း ေအာင္ အရုပ္ ဆိုးလွသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ကို ယူကာ ၾကဳိးျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆံပင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ခ်ည္ထား ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အျခားေသာ ဗဟုသုတ အျဖစ္ မွတ္ထားေစရန္

နတၳိ သုဘံ ဧတႆာ တိ အသုဘံ/ ဧတႆ ဤ အေလာင္းေကာင္ ၌ သုဘံ တင့္တယ္မႈ သည္ နတၳိ မရွိ တဲ့ လူ အမ်ား အျမင္မွာ တင့္တယ္မႈ မရွိလို႔ အသုဘ လို႔ေခၚပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ေသာေနရာ တို႔၌ ေရွ႕လူႀကီး တို႔၏ မွားယြင္းေသာ အယူ မ်ားကို ယူေနပါတယ္ ။

ဥပမာ…… အျပင္ မွာေသေသာ လူအား အရပ္ထဲ ရြာထဲ မထည့္ရ ေနာက္လူေသတတ္တယ္ ဆိုတာ မ်ဳိးပါ ။

ဒါဆိုရင္ နဳိင္ငံျခား မွာေသ ၍ ေလယာဥ္ ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ ကိုျပန္ယူေသာ အခါ ထို ေလယာဥ္ က သင့္ ဦးေခါင္း ပ်ံသြားခဲ့တယ္ ဆိုရင္ သင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ …

ဒါေတြက တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ တို႔၏ အယူသည္းမႈ ပါ လူေသ ေကာင္ေတာ့ အမ်ဳိး မ်ဳိးေျပာတတ္ေပမဲ့ တိရိစၧာန္ အေသေတာ့ ဝင္ခ်င္တိုင္း ဝင္ ထြက္ခ်င္တိုင္း ထြက္ေနတာ ျမင္တဲ့ အတိုင္းပါ။

ေနာက္ တစ္ခုက လူေသ လွ်င္ အိမ္မွ ခုႏွစ္ရက္ၾကာ မွ ထြက္တယ္ ဆိုတဲ့ အယူပါ ဒါ ကလည္း မွားယြင္း ပါတယ္ ။

ဦးဇင္းတို႔ ဗုဒၶ အဘိဓမၼာ သေဘာ အရ ဘဝေဟာင္း ရွိ စုတိ ၏ အျခား မဲ့၌ ကာလ မျခားဘဲ ဆက္တိုက္ သာ လွ်င္ဘဝသစ္ ၌ ပဋိသေႏၶေနရေသာေၾကာင့္ ေသျပီးသည့္ေနာက္ (၇) ရက္ျပည့္မွ အိမ္ က ထြက္တယ္ ဆို တာလည္း မွားယြင္းပါတယ္။

အျခား အျခားေသာ ဗဟုသုတျဖစ္ေစရန္ေတြ ကို လည္း အခြင့္သင့္လွ်င္ ေရးသားေပးသြားပါ့မယ္။

အားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ

Credit : ဓမၼာစရိယ ဦးဇင္းေလး

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.