ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္း ေတာင္းရမ္းဖို႔ ျပင္ထားရမယ့္အရာေတြ

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး ေသခ်ာေလး ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္ေနာ္

ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္း ေတာင္းရမ္းတယ္ဆိုတာ မဂၤလာေမာင္ႏွံအျပင္ ႏွစ္ဖက္မိဘ အသိုင္းအဝိုင္းေတြအတြက္ပါ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး ေသခ်ာေလး ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္ေနာ္။ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္း ေတာင္းရမ္းတဲ့ ပံုစံေတြက ေဒသေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲႏိုင္ေပမယ့္ ေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတာင္းရမ္းတဲ့အခါ ယူသြားေလ့ ရွိၾကတဲ့ အရာေလးေတြ ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

လက္ဖက္အစ္ အုနး္ပြဲ ငွက္ေပ်ာပြဲ
သတို႔သားေလာင္းဘက္က ျပင္ဆင္ထားရမယ့္ အရာေတြ

သတို႔သားေလာင္းက ျပင္ဆင္လာရမယ့္ အရာေတြကေတာ့ ေရႊငွက္ေပ်ာသီး(၃) ဖီးေလာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ရခိုင္ငွက္ေပ်ာသီး (၃) ဖီးေလာက္ လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအာင္သေျပပန္းေတြကို ငွက္ေပ်ာပြဲမွာ အလွဆင္ၿပီး သယ္လာရမွာပါ။ လက္ဖက္အုပ္ သယ္လာတာမ်ိဳးဆိုလည္း ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ ေဒသေတြမွာေတာ့ ေတာင္းရမ္းေငြသား ထည့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ပစၥည္းေပါ့။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ သတုိ႔သားနဲ႔ သတို႔သမီး ႀကိဳတင္ၿပီး တိုင္ပင္ထားရမွာပါ။ တစ္ခါတည္းပဲ တင္ေတာင္းတဲ့ပစၥည္းေတြ ယူလာမွာလား လက္စြပ္ပဲ အျပန္အလွန္လဲၿပီး ေနာက္မွ မဂၤလာစရိတ္ သတ္မွတ္ၾကမွာလားေပ့ါ။ ဒီမ်ိဳးေလး ႏွစ္ဦးသားတိုင္ပင္ထားပါ။ သတို႔သမီးေလာင္းေလးရဲ႕ အိမ္ကို ဝင္တဲ့အခါ သတို႔သားေလာင္းဘက္က ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲ ဒါမွမဟုတ္ အေမက အုနး္ပြဲငွက္ေပ်ာပြဲ ရြက္လာေပးရမွာပါ။ ဒါမွ အုန္းပြဲ ငွက္ေပ်ာပြဲနဲ႔ တင္ေတာင္းတာ ျဖစ္မွာပါ။

လက္စြပ္ပဲ လဲလွယ္ၾကမလား
သတုိ႔သမီးေလာင္းေလးဘက္က ျပင္ဆင္ထားရမွာေတြ

သတို႔သမီးေလာင္းေလးေတြဘက္က အိမ္မွာ ပန္းေလးေတြ အလွဆင္ထားတာမ်ိဳး ဦးစားေပးၿပီး စီစဥ္ထားပါ။ မဂၤလာအိမ္ေပါ့။ ရပ္မိရပ္ဖနဲ႔ ေရွ႕အိမ္ေနာက္အိမ္က လူႀကီးေတြကို တက္ေရာက္ေပးဖို႔ ဖိတ္ထားေပးပါ။ ၿပီးေတာ့ ဧည့္သည္ေတြကို ဧည့္ခံမယ့္ စားစရာေတြလည္း ျပင္ဆင္ထားေပးပါ။ သတို႔သားဘက္က ေတာင္းရမ္းတာကို လက္ခံမယ့္ လူႀကီးလည္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားၿပီး ေတာင္းရမ္းပြဲေလး အထေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာေပးမယ့္ လူႀကီး ရွိဖို႔လည္း လိုပါတယ္။

စံုတြဲေလးတို႔ေရ ျပင္ဆင္ထားရမွာေတြ သိထားၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေနာ္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.