ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ဂိုဏ္း အေမရိကန္မွာရွိေနျပီ

ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ဟူသည္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ရွိပါသေလာ။ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ဟူသည္ကို ဒ႑ာရီ ပံုျပင္မ်ားအတြင္းတြင္သာ ဖတ္ဖူးသိရွိခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါတြင္ကား ဒ႑ာရီသတၱဝါမ်ား အမွန္တကယ္ရွိေနသည္ကို သက္ေသျပမည့္ ျဖစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္။

ဒါေလ ကက္သရင္းႏွင့္ လိုဂန္ေဆာက္သ္တို႔ လင္မယားသည္ ေသြးစုပ္အုပ္စုတစ္ခုကို တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းထားၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။


လိုဂန္ေဆာက္သ္မွာ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီး ဒါေလ ကက္သရင္းမွာ အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိသည္။၎တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ တကၠဆပ္ျပည္နယ္တြင္ ေသြးစုပ္ကြန္ယက္ကို ၾကီးထြားလာေအာင္ တည္ေထာင္ေနၾကလ်က္ရွိသည္။

၎တို႔သည္ ဒ႑ာရီလာေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္မ်ားကဲ့သို႔ ေနေရာင္ကို ေရွာင္ရွားေလ့ရွိကာ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကို အေမွာင္တြင္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ၾကေလ့ရွိသည္။

ေန႔စဥ္ ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ အိပ္ယာထၾကသည္။ နံနက္ ၃ နာရီတြင္ ညစာစားေသာက္ျပီးေနာက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ အိပ္ယာဝင္ၾကသည္။

ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းမႈအေၾကာင္း ဒါေလက ေျပာျပရာတြင္ “ကၽြန္မတို႔ မနက္ ၇ နာရီ၊ ၈ နာရီေလာက္ အိပ္ယာဝင္ျပီး ညေန ၃ နာရီ၊ ၄ နာရီေလာက္ အိပ္ယာထပါတယ္။ မနက္စာစားေနခ်ိန္မွာ လူမႈကြန္ရက္သံုးပါတယ္။ အီးေမးလ္ေတြ ဖတ္ပါတယ္။ ေန႔လယ္စာက ည ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီဝန္းက်င္မွာစားျပီး ညစာကိုေတာ့ မနက္ ၃ နာရီမွာ စားပါတယ္”ဟု ေျပာျပသည္။

တကၠဆပ္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ကြန္ရက္မွ အျခားဖုတ္ေကာင္မ်ားသည္လည္း အဆိုပါေနထိုင္မႈပံုစံ မူေဘာင္အတိုင္းသာ ေနထိုင္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။အဖြဲ႔၏ မူေဘာင္ကို မလိုက္နာသည့္ ဖုတ္ေကာင္အခ်ဳိ႕လည္းရွိသည္ဟု ဆို၏။

လက္ရွိအားျဖင့္ ဒါေလကက္သရင္းတို႔ လင္မယား၏ ဖုတ္ေကာင္ကြန္ရက္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဖုတ္ေကာင္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ရွိျပီး တစ္လတစ္ၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုၾကေလ့ရွိသည္။

“ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ေလာက တစ္ခုလံုးကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္ျပီးၾကီးမားပါတယ္။ အေမရိကန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာတင္ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ေပါင္း ခန္႔မွန္းေခ်အားျဖင့္ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အမ်ားစုက ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေတြမွာ ရွိၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အဖြဲ႔တိုင္းဟာ ကိုယ္စီစံႏႈန္း၊ ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြနဲ႔ သီးျခားရပ္တည္ၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႔ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဖုတ္ေကာင္အဖြဲ႔အစည္းပါ။ ေခါင္းေဆာင္ကို အဖြဲ႔ဝင္ေတြက မဲေပးတင္ေျမွာက္ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒါေလက ေျပာျပသည္။

ေသြးစုပ္သည့္နည္းလမ္းကို ရွင္းျပရာ၌ ေသြးမစုပ္မီတြင္ လက္ထိပ္ကို အရင္ေဖာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းေနာက္မွ ခႏၶာကိုယ္ရွိေသြးကို စုပ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုပြဲ အစည္းအေဝးကို အဖြဲ႔ဝင္သစ္မိတ္ဆက္တာကေန စတင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္လတာအတြင္း ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ၊ သတင္းေကာင္းေတြကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝၾကပါတယ္

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.