အၾကီးဆံုး၊ အလတ္ နဲ႔ အငယ္ဆံုးတို႔ရဲ႕ မတူညီတဲ့စရိုက္နဲ႔ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား…

သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ေမြးခ်င္းေတြထဲမွာ ဘယ္ႏွေယာက္ေျမာက္လဲဆိုတာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ပင္ကိုယ္စရိုက္ေတြအေၾကာင္းကို ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ အၾကီးဆံုးသားသမီးေတြဟာ ေမြးရာပါ ေခါင္းေဆာင္အရည္အေသြးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး တာဝန္ယူလိုစိတ္နဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းပိုျပီး ျမင့္မားၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတေလမွာ သူတုိ႔ဟာ စိတ္ၾကီးျပီး ေဒါသထြက္လြယ္သလို၊ ျပိဳင္ဆိုင္လိုစိတ္လည္း ပိုျပီးျပငး္ထန္ၾကပါတယ္။ ဒါတင္မကပဲ အၾကီးဆံုးသားသမီးေတြဟာ ဥာဏ္ပိုေကာင္းျပီး ပိုေတာ္ၾကေၾကာင္းလညး္ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားပါတယ္။

Northwestern University နဲ႔ University of Florida အလတ္သားသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိထားတာကေတာ့ အလတ္ေတြဟာ ဂ်စ္ကန္ကန္ေတြပိုမ်ားျပီး ပိုမိုဆိုးသြမး္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားပါတယ္။

ဒီလိုေျပာလို႔ အလတ္အားလံုး လူဆိုးေတြလို႔ေျပာခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အလတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္သာျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးခင္က YouGov ကျပဳလုပ္တဲ့သုေတသနမွာ အငယ္ဆံုးသားသမီးေတြဟာ ေမြးခ်င္းေတြထဲမွာ အရယ္ရဆံုးသူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ အငယ္ဆံုးသားသမီးေတြဟာ ဟာသဥာဏ္ပိုရႊင္ျပီး ရယ္စရာေတြ အရမး္လုပ္တတ္တ့ဲသူေတြပါ။

သားသမီးေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ေမြးစဥ္အလိုက္ အက်င့္ေတြကြဲျပားေနရတာလဲဆိုျပီးေတာ့ ေမးခြန္းေတြထုတ္လာၾကတဲ့အခါမွာ တစ္ခုတည္းေသာအေျဖကေတာ့ မိဘေတြရဲ႕ ထိန္းေက်ာင္းမႈေၾကာင့္ပါပဲ။


အၾကီးဆံုးသားသမီးေတြဟာ အငယ္ေတြအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမး္ျပေကာငး္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ မိဘေတြရဲ႕ ဖိအားေပးျခင္းကို ပိုျပီးခံၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အငယ္ဆံုးေတြက်ေတာ့ မဆူရက္၊ မေျပာရက္နဲ႔ ကေလးတစ္ေယာက္လိုပဲ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ သူတို႔ေတြက ဖိအားသိပ္မမ်ားပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အၾကီးဆံုးသားသမီးေတြက ေမြးခ်င္းေတြထဲမွာ စိတ္ဖိအားပိုမ်ားျပီး အငယ္ဆံုးေတြကေတာ့ ပိုျပီးလြတ္လပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ရင့္က်က္မႈေတြကအစ ကြာျခားသြားရတာျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.