Sun. Jun 16th, 2019

ႀကဳိးစားပါလွ်က္ မေအာင္ျမင္သည့္အခါ ဒီယင္ေကာင္ကို သတိရပါ

1 min read

လမ္းမသိေသာယင္ေကာင္

မီလ္ခေရာ့(ဖ)စားေသာက္ဆိုင္၏ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ အခန္းတစ္ခုထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ထိုင္ေနသည္။ စားေသာက္ဆိုင္က တိုရြန္တိုၿမိဳ႕ျပင္ဘက္ တစ္နာရီခရီးေလာက္မွာရွိေနသည္။ ထင္းရွဴးပင္မ်ားၾကားမွာ ပုန္းလွ်ဳိးတည္ရွိသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေနရာကေလး။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သံုးေလးေပအကြာေလာက္မွာ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေမာတေကာႀကိဳးပမ္းရုန္းကန္ေနသံတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ၾကားေနရသည္။ ယင္ေကာင္ေလးတစ္ေကာင္ ျပတင္းမွန္ခ်ပ္ကိုေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရန္ အသည္းအသန္ႀကိဳးစားေနျခင္းပင္။ သူ႔ခႏၶာကိုယ္၌ ၾကြင္းက်န္သမွ် စြမ္းအားကို ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိသည့္ သည္အေရးကိစၥႀကီးအတြက္ သူျဖဳန္းတီးေနသည္။

ညံသထက္ညံလာသည့္ေတာင္ပံခတ္သံက ေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ ယင္ေကာင္၏ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ကိုေဖာ္ျပေနသည္။ ႀကိဳးစား၊ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သည့္ထက္ သည့္ထက္ ပိုႀကိဳးစား ဟူေသာ လံု႔လ၀ါဒလမ္းစဥ္။ သို႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္ သည္လမ္းစဥ္က အလုပ္မျဖစ္ေပ။

အသည္းအသန္ ကမူးရွဴးထိုး ႀကိဳးစားေနျခင္းေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ လြတ္လမ္းေပၚမလာ။ ရွင္သန္မည့္အလားအလာလည္း စိုးစဥ္းမွ်မျမင္ရ။ စင္စစ္မစဥ္းမစား အားထုတ္ေနမႈေၾကာင့္ပင္ သည္ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္းမွ သူထြက္မရျခင္းျဖစ္သည္။ သူမည္မွ်ပင္ ပို၍.ပို၍ အားထုတ္ရုန္းကန္ေသာ္လည္း ျပတင္းမွန္ခ်ပ္ကိုကား ေဖာက္ထြက္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ယင္ေကာင္ေလးကေတာ့ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ အသက္ပင္ေသေသဟူေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးျဖင့္ က်ားကုတ္က်ားခဲ အားထုတ္ရုန္းကန္သြားရန္ သႏိၷ႒ာန္ခိုင္မာလ်က္ ရွိေနသည္။ ၀မ္းနည္းစရာပင္ ယင္ေကာင္၏ဘ၀နိဂံုးကို သိျမင္ေနရသည္။သူသည္ သည္ျပတင္းေပါက္ေဘာင္ေပၚ၌ပင္ ေသပြဲ၀င္ရမွာေသခ်ာလ်က္ရွိသည္။

စင္စစ္အခန္း၏တစ္ဖက္ျခမ္းသည္ မွန္ျပတင္းမွ ေျခဆယ္လွမ္းခန္႔အကြာ၌ တံခါးတစ္ခုသည္ ဟင္းလင္း ပြင့္လ်က္ရွိ၏။ သံုးေလးစကၠန္႔ ပ်ံသန္းရံုျဖင့္ပင္ ယင္ေကာင္ငယ္သည္ သူေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသည့္ ျပင္ပကမၻာ သို႔ လွစ္ခနဲ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္၏။ သည္မွာ အသည္းအသန္ အားထုတ္ရုန္းကန္ေနသည္ကို ခဏေလးနားကာ ေဘးဘီသို႔အသာလွည့္ၾကည့္ရံုျဖင့္ မိမိဘာသာထည့္သြင္းထားသည့္ ေလွာင္ခ်ိဳင့္တြင္းမွ သူလြတ္ေျမာက္သြားႏိုင္၏။

မွန္နံရံကို ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ေသာအခြင့္အလမ္း သို႔မဟုတ္ သည္အခန္းတြင္းမွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းသည္ ထိုအနီးအနားေလးမွာပင္ရွိေန၏။ သိသူအတြက္ကား လြယ္ကူလွသည္။ ဇြဲႀကီးလွေသာ ထိုယင္ေကာင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ေနာက္တစ္မ်ဳိးေျပာင္း၍ ႀကိဳးစားရေကာင္းမွန္းမသိခဲ့ပါသနည္း။ သူေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ သည္မွ် သဲသဲမဲမဲစြဲေနရသနည္း။ သည္နည္းလမ္းအတိုင္း က်ားကုတ္က်ားခဲလုပ္ျခင္းသည္သာ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အေသခ်ာဆံုးျဖစ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ သည္မွ် စြဲလမ္းယံုၾကည္ေနရသနည္း။ ေသခ်င္ေသပေစ သည္နည္းလမ္းအတိုင္းပဲ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ အားထုတ္သြားမည္ဟူေသာစိတ္သည္ ဘယ္သို႔ေသာ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈမ်ဳိးမွ ေပၚေပါက္ခဲ့သနည္း။

ယင္ေကာင္အေနႏွင့္ေတာ့ သူ၏လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္သည္ပင္ က်ဳိးေၾကာင္းအသင့္ျမတ္ဆံုးလမ္းစဥ္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေန ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနယ္းဖြယ္ေကာင္းသည္က သူ႔အယူအဆ သူ႔လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သည္ အသက္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရမည့္အယူအဆမ်ဳိး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ဳိးျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ႀကိဳးစား၊ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သည့္ထက္သည့္ထက္ ပိုႀကိဳးစားဟူေသာနည္းသည္ အၿမဲသင့္ေတာ္မွန္ကန္သည့္ အေျဖနည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။ သည္၀ါဒတစ္ခုတည္းကို အားကိုးျပဳထားရံုျဖင့္ သင္၏ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ေတြထေျမာက္ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟု စိတ္ခ်ယံုၾကည္၍မရပါ။ စင္စစ္သည္လမ္းစဥ္ကို တရားေသကိုင္စြဲျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျပသနာေတြရင္ဆိုင္လာရႏိုင္ပါသည္။

နည္းလမ္းကိုျပန္လွန္သံုးသပ္မႈ မျပဳ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း မႀကိဳးစား၊ ၀ီရိယကိုအျမင့္ဆံုးတတ္ႏိုင္လွ်င္ရွိသမွ်အတားအဆီးကို ေဖာက္ထြက္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရမည္ဟူေသာအစြဲျဖင့္ခ်ည္း လုပ္ကိုင္သြားမည္ဆိုက မေအာင္ျမင္ရံုမက ေအာင္ျမင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကိုပင္ မိမိဘာသာဖ်က္ဆီးပစ္မိႏိုင္ေပသည္။ ႀကိဳးစားပါလ်က္ ေဖာက္ထြက္၍မရသည့္အခါတိုင္း ယင္ေကာင္ကိုသတိရပါ။

မူရင္း။ ။ Price Pritchett ၏ Try Something Different

ဆရာေဖျမင့္၏ ႏွလံုးသားအာဟာရစာအုပ္မွ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. Newsphere by AF themes.