Sun. Jun 16th, 2019

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေရႊမန္းသား ဦးေအာင္သက္မန္း၏ ၾကြယ္၀မႈ ေငြျဖဴလား၊ ေငြမည္းလား ဟုု NLD အမတ္ေမးခြန္းထုုတ္

1 min read

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေရႊမန္းသား ဦးေအာင္သက္မန္း၏ ၾကြယ္၀မႈ ေငြျဖဴလား၊ ေငြမည္းလား ဟုု NLD အမတ္ေမးခြန္းထုုတ္
စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေရႊမန္း၏ သား ျဖစ္သူ ဦးေအာင္သက္မန္းသည္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေျမကြက္တစ္ခုကုိ ေငြက်ပ္ သန္း ၃၆၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားၿပီး ေျမကြက္တန္ဖိုး ၃၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၈၀ သန္း ေပးသြင္းထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာက္လုုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဒုု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျဖၾကားခဲ့ရာ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ NLD ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးအုုန္းခင္က ဦးေရႊမန္း၏ သား ဦးေအာင္သက္မန္း၏ ၾကြယ္၀မႈ အေပၚ ေမးခြန္းထုုတ္လုုိက္သည္။

ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂ ရပ္ကြက္ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ အမွတ္ ၁၉ ရွိ ေျမဧရိယာ ၀ ဒသမ ၄၃၄ ဧကကိုု အစိုုးရက ဦးေအာင္သက္မန္းထံသိုု႔ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုုိပါေျမကြက္၏ တန္ဖိုုးသည္ သန္း ၃၆၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္တန္ဖိုုး၏ ၃၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း ေငြက်ပ္သန္း ၁၀၈၀ သန္းကို ဦးေအာင္သက္မန္းက ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

သုုိ႔ရာတြင္ ေျမယာဆုုိင္ရာ ကိစၥတစ္ခုု ရွင္းလင္းရန္ က်န္ရွိေနၿပီး ယင္းကိစၥ ရွင္းလင္းၿပီးမွသာ ေျမကြက္တန္ဖိုုး ၏ ၇၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ေငြက်ပ္ ၂၅၂၀ သန္းကိုု ေပးသြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက ႏုုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးကံျမင့္၏ ေမးခြန္းကုုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာဆုုိသြားခဲ့သည္။

ယခင္စစ္အစုုိးရေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈအေပၚ အံ့ၾသမိၿပီး သာမန္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုုိမ်ွ မ်ားျပားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကုုိ ရရွိရန္ မျဖစ္ႏုုိင္ေၾကာင္း၊ ဦးေရႊမန္းအပါအ၀င္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ မိသားစုု၀င္မ်ား၏ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈသည္ ေငြျဖဴေလာ၊ ေငြမည္းေလာ၊ မည္သုုိ႔မည္ပုုံရရွိသနည္းကိုု စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးအုုန္းခင္ကေျပာသည္။

“အဲဒါႀကီးေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ အျမင္ရေတာ့ ဘယ္က ဘယ္လိုုခ်မ္းသာလာတာလဲဆုုိတာက စရမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လုုိမွ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လုုိမွ မခ်မ္းသာႏုုိင္ဘူး။ ဒါေတြက က်ေနာ္တုုိ႔ အျမင္အရ ဘယ္လုုိမွ လက္ခံႏုုိင္ေလာက္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမရွိဘူးလုုိ႔သုုံးသပ္လုုိ႔ရတယ္။

ဒီေငြက ေငြျဖဴ ေငြမည္းေတြ လား ဘယ္လုုိရလဲ စိစစ္သင့္တယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ေျပာဖူးတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ပုုိင္ဆုုိင္မႈကိုု ေၾကညာသင့္တယ္။ အဲဒီလူေတြက ဘယ္ကေငြနဲ႔ ဘယ္လုုိ ခ်မ္းသာလာတာလဲ။ ဟုုတ္လား။ ေငြျဖဴလား၊ ေငြမည္းလား” ဟုု ဦးအုုန္းခင္က ဆုုိသည္။

လူထုုေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ NLD အစိုုးရလက္ထက္တြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားသည္ မိမိတုုိ႔၏ ပိုုင္ဆုုိင္မႈမ်ားကုုိ တရား၀င္ေၾကညာရမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ထုုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးအုုန္းခင္က ဆုုိသည္။

“ပုုိင္ဆုုိင္မႈ ေၾကညာရမယ့္ ဥပေဒတစ္ခုု ထုုတ္ရင္ေတာ့ ပိုုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပာတာေပါ့။ အဲဒါေတြက လက္ရွိ အစုုိးရအေနနဲ႔ ေဖာ္ထုုတ္အေရးယူဖိုု႔ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ကိစၥပဲ” ဟုု ဦးအုုန္းခင္က ေျပာသည္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုုးရလက္ထက္တြင္ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈကုုိ အခြင့္အေကာင္းယူၿပီး စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရယူကာ ခ်မ္းသာခဲ့ၾကသည့္ ခရုုိနီမ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတအေပၚ အျမတ္ထုုတ္၍ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပုုံ- ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးေရႊမန္းႏွင့္သားဦးေအာင္သက္မန္း။ Photo Credit – U Thura Shwe Man Facebook Getty Image.

Source Khit Thit Media

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. Newsphere by AF themes.