All posts by Chan Maye Aung

ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ လိုက္နာသင့္သည့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္

အျခားလူမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္လုပ္ေဆာင္တတ္ရပါမယ္
ဘဝ ပန္းတိုင္ သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ ပိုမို ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လိုက္နာထားရွိသင့္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
အလုပ္ လုပ္ ရာတြင္ တစ္ဖက္လူအေပၚ ယံုၾကည္သင့္သေလာက္ ယံုၾကည္တတ္ဖို႔ လိုပါသည္။ အလုပ္ ကိစၥတင္ မဟုတ္ဘဲ အျခား လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္လုပ္ေဆာင္တတ္ရပါမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္အၾကား ရွိသင့္သည့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ရွိလွ်င္ အလုပ္အတြက္ အားစိုက္ထုတ္ၿပီး ညီညႊတ္မႈ ရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ျမန္ျမန္ၿပီး၍ မိမိ ၾကံစည္ထားသမွ်လည္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
ကိုယ္ႏႈတ္ အမူအရာေစာင့္စည္းမႈ
မိမိေျပာခ်င္ရာ စကားကို လက္လႊတ္စပယ္ေျပာျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ဘဲ တစ္ဖက္လူ စိတ္ဝင္စားမႈကို အရင္ ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ၿပီးမွ မိမိေျပာခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ဆက္စပ္ ေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ဂဃနဏသိေအာင္ ေသခ်ာ မေလ့လာဘဲႏွင့္ ထိုလူႏွင့္ တရင္းတႏွီး ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း မျပဳသင့္သလို မိမိအေၾကာင္း မသိသူအား မိမိအလုပ္ ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာကိစၢၥမ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုတိုင္ပင္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ပါဘူး။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း မည္မွ်ပင္ သိထားသည္ျဖစ္ေစ မိမိအား ထိုလူအေၾကာင္း မေမးျမန္းဘဲႏွင့္ ေျပာျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စကားျဖစ္ျဖစ္၊ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ စကားျဖစ္ျဖစ္ ေျပာသင့္၊ မေျပာသင့္ မစဥ္းစားဘဲ ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးကို မျပဳသင့္ပါဘူး။ အေနအထိုင္ သိုသိုသိပ္သိပ္ျဖင့္ အျမဲတမ္း ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိၿပီး ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေနသင့္ပါသည္။
မိမိရည္မွန္းခ်က္ခိုင္မာမႈ
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ အျခားလူေတြရဲ့ အားေပးမႈ၊ လူၾကိဳက္မ်ားမႈ၊ ေျမာက္ပင့္ ေျပာဆိုမႈေတြ ေနာက္ မလိုက္ဘဲ မိမိလုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို အမွန္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္တတ္ရပါမည္။ မိမိ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားသိၿပီး လမ္းတစ္ဝက္မွာ စိတ္မယိမ္းယိုင္ဘဲ ပန္းတိုင္ကို တန္းတန္းမတ္မတ္ ေရာက္ေအာင္ သြားတတ္ရပါမည္။ မိမိ ကိုယ္စြမ္း ကိုယ္စႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ တုိ႔ကို မိမိ ကိုယ္တုိင္က အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္မႈ ရွိေနေအာင္ အျမဲတမ္း ႀကိဳးစားေနရပါမည္။
အကူအညီ
သူတစ္ပါးက ေပးသည့္ အကူအညီကို မလိုအပ္ဘဲ လက္မခံံသင့္သလို သူတစ္ပါးက အကူအညီမေတာင္းဘဲ မိမိဆႏၵျဖင့္ အတင္း ဝင္ကူညီတာမ်ိဳးကိုလည္း မျပဳသင့္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး တစ္ဖက္လူ မိမိကို ႏွစ္သက္ေစခ်င္၊ မိမိကို ပိုခင္မင္ေစခ်င္သည့္ စိတ္ျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ဘဲ မိမိ စိတ္ထဲက တကယ္ပါမွ ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ မိမိ၏ ျဖဴစင္သည့္ ေစတနာကို အလဲြသံုးစား လုပ္တတ္တဲ့သူေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြရဲ႕ မွန္ကန္သည့္ ေစတနာကို အလဲြသံုးစားလုပ္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ပါဘူး။ မိမိဆႏၵ မပါရင္ေတာင္ တန္ဖိုးထားၿပီး အထိုက္အေလ်ာက္ ေလးစားသမႈ ရွိရပါမည္။
ဂုဏ္သိကၡာ
မိမိ တန္ဖိုးထား၊ ျမတ္ႏိုးသည့္ အရာမ်ားကို အျခားသူတစ္ေယာက္က ေစာ္ကားျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာေတြကို ထိပါးလာျခင္းကို လက္မခံသင့္၊ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုခြင့္ကိုေတာင္ မေပးထားသင့္ပါဘူး။ မိမိကိုယ္ကို၊ မိမိ ျပဳသမွ်အလုပ္ ႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို ကိုယ္တိုင္ တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
Source : Entrepreneur

ဂ်ပန္ေတြ သိပ္လုိခ်င္ေနၾကတဲ့ တန္ဖုိးႀကီးမားတဲ့ ရခိုင္ကေနပူေတာင္

ေနပူေတာင္ေက်ာက္သည္ ထုံးေက်ာက္အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္သည္။ အေပၚယံေက်ာက္စ၊ ေက်ာက္နမ်ား ကိုၾကည့္၍ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္၊ ေက်ာက္ညိဳေရာင္၊ အုန္းခြံေရာင္ႏွင့္ ေခ်ာ့ကလက္အေရာင္မ်ားအျဖစ္ အၾကမ္းဖ်င္း ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ေက်ာက္လႊာမ်ားသည္ အညိဳေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ နီညိဳေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္၊ ေခ်ာ့ကလက္ေရာင္ရင့္ရင့္စသည္ျဖင့္ အေၾကာလႊာမ်ား ျဖာထြက္ေနသည္မွာ ေက်ာက္သား၏အလွကို ပဏာရေစပါသည္။

ေက်ာက္သားမ်ားထဲတြင္ ေယွလေက်ာက္ (Copper Cretaceous)၊ သဲေက်ာက္ (Agillaceous)၊ ကယ္လ္စီယမ္ကာဗြန္နိတ္၊ အလူမီနီယံေအာက္ဆိုဒ္၊ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ ဆိုဒီယံမိုေနာက္ဆိုဒ္ အစရွိေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေယွလေက်ာက္သည္ ႏွစ္သန္း(၇၀)မွ (၁၃၅)သန္းႏွင့္ သဲေက်ာက္သည္ ႏွစ္(၂၅)သန္းမွ သန္း(၆၀)ေက်ာက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနပူေတာင္ လမ္းခင္းေက်ာက္
၁၉၆၂-ခု၊ မတ္လ (၂)ရက္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာသိမ္းခ်ိန္အထိ ေတာင္ဂုတ္ေတာင္ၾကားလမ္းသည္ လွည္းလမ္းသာသာရွိခဲ့သည္။ ေႏြရာသီ၌ ခ်က္ပလက္အင္ဂ်င္သုံးကား၊ ေဒါ့ဂ်က္ေခါင္းတိုကားမ်ား သုံးည၊ ေလးညခန႔္အိပ္၍ ျဖတ္သန္းစျပဳလာသည္။ ဆင္အုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူသားစား ကိုးေတာင္က်ားႀကီးမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကား ႀကီးမားလြန္းလွ၏။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ အဂၤလိပ္တို႔ အိႏၵိယသို႔အဆုတ္၊ ဂ်ပန္အဝင္ ဗမာျပည္မွ ေျပးလာၾကေသာ ကုလားမ်ိဳးစုံ (အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤါလီ) ရာေပါင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အုပ္စုလိုက္၊ အဖြဲ႕လိုက္ ေတာင္ဂုတ္ေတာင္ ၾကားလမ္းတေလွ်ာက္ ႐ိုးမကိုေက်ာ္ျဖတ္ၾကသည္။ ႐ိုးမက်ားႀကီးမ်ားသည္ ထိုစဥ္ကပင္ လူသားအရသာ ကို ေကာင္းမွန္းသိၿပီး ၀၀ႀကီးစားဖူးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းေဒသခံတို႔ လွည္းအုပ္၊ ႏြားအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းသြားလာၾကေသာအခါ သတိႀကီးစြာထား၍ ကာကြယ္သြားလာခဲ့ၾကသည္။ ကြၽႏု္ပ္ဖခင္၏ ေတာင္ၾကားခရမ္းလမ္းကို စက္ဘီးျဖင့္ျဖတ္သန္း အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား ထိတ္လန႔္ရင္ဖိုဖြယ္ နားေထာင္ခဲ့ရဘူးသည္။ က်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေတြ႕ရပုံ၊ သုံးေလးရက္ခရီး သစ္ပင္ျမင့္ျမင့္ေပၚ လင့္စင္ထိုး၍ အိပ္ရပုံတို႔မွာ မဟာစြန႔္စားခန္းႀကီးမ်ားပင္။

၁၉၆၃-ခုႏွစ္ စာသင္ႏွစ္မွစ၍ ေတာင္ကုတ္အထက္တန္းေက်ာင္းႀကီး စဖြင့္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ (၅)ႏွစ္ (၆)ႏွစ္ခန႔္ေလာက္တြင္ က်ယ္ေလာင္ျပင္းထန္ေသာ ေပါက္ကြဲသံႀကီးမ်ားသည္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္သူ၊ေက်ာင္းေတာ္သားတို႔ကို မၾကာမၾကာ အထိတ္တလန႔္ ျဖစ္ေစခဲ့၏။ မိုင္(၃၀)ခန႔္အကြာ ႐ိုးမေတာင္ေပၚမွ ပ်ံ႕လြင့္လာေသာ မိုင္းဗုံးခြဲသံကို ႏွစ္စဥ္ဆက္တိုက္ ၾကားေနခဲ့ၾကရ သည္။ မိုင္းခြဲသံၾကားတိုင္း “အေဝ့…ေနပူေတာင္က၊ အေဝ့…ေနပူေတာင္က”ဆိုေသာ အာေမဋိတ္ျဖင့္ ေနပူေတာင္ကို ကြၽမ္းဝင္ေနၿပီး ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္႐ိုးမေတာင္တန္းသည္ တြန႔္ေခါက္ေတာင္တန္းႀကီးျဖစ္သည္။ အနည္က်ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသျဖင့္ အေပၚယံေျမလႊာကို သည္းထန္ေသာ ရခိုင္မိုးက တိုက္စားသည္။ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာ၊ ဝါးေတာႀကီးမ်ား ထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္ဘဝက ႐ိုးမကို ေဒါ့ဂ်စ္ေခါင္းတိုကားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္ အာရ္တီစီဆိုေသာ ကားမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ျဖတ္ဘူးခဲ့သည္။

စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ႐ိုးမ၏ အေအးဓါတ္ေၾကာင့္ မိုးတိမ္တိုက္ႀကီးတို႔သည့္ ျမင့္ျမင့္မားမား မေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ခဲ့ၾကေခ်။ အျမင့္ေပ (၂၀၀၀)ေက်ာ္၊ (၃၀၀၀)ၾကားေလာက္ေသာ ႐ိုးမကားလမ္းေပၚမွ ေတာင္ေအာက္ေျခ၌ မိုး႐ြာေနသည္ကို ျမင္ဖူးခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေကာင္းကင္မွေလယာဥ္ပ်ံတို႔ မိုးတိမ္တိုက္ကိုေဖာက္ထြက္လာမႈအား ႐ိုးေက်ာ္ကားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရ၏။ ျမဴဆိုင္းလြန္းသျဖင့္ ကားရပ္၍ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည္လည္း ရွိသည္။

ေတာင္ကုတ္ေတာင္ၾကားလမ္းေျမ၏ ေအာက္ခံကို (၁၀)လက္မ၊ (၉)လက္မမွသည္ အားလူးေက်ာက္ေခၚ အ႐ြယ္အစားအတိမ်ိဳးစုံ၊ဆိုဒ္စုံေက်ာက္ျဖင့္ အမာခံျပဳရသည္။ ေဘးေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား ေဖာက္ရသည္။ လမ္းခင္းေက်ာက္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းထုခြဲ၍ က်င္းဖြဲ႕ထားရသည္။ ေတာေတာင္၊ လွ်ိဳေျမာင္၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါး အစရွိသည္သို႔ လမ္းခင္းေက်ာက္မ်ားအတြက္ လမ္းေဖာက္ရသည္။ စရိတ္ဝင္သည္။ လက္ဝင္သည္။ ပင္ပန္းခက္ခဲ လြန္းခဲ့ၾကသည္။

ေနပူေတာင္သို႔ (၂)မိုင္ေက်ာ္ခန႔္ခရီးကို လမ္းေဖာက္၊ မိုင္းခြဲ၊ ေက်ာက္ထု၊ က်င္းဖြဲ႕၊ လမ္းေဘးပုံကတည္းက စရိတ္မဝင္၊ လက္မဝင္၊ ပင္ပန္းခက္ခဲမႈ ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္၏။ ေတာင္ဂုတ္ေတာင္ၾကားလမ္း၏ ေနရာအစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေႂကြထည္ေရာင္ ေျပာင္လက္ေန၏။ မာဘဲလ္ေက်ာက္၏ တန္ဖိုးကို မသိ၍ပင္ေလာ၊ သိသိႀကီးႏွင့္ အသုံးမျပဳတတ္၍ပင္ေလာ ဆိုသည္ကို ထိုေခတ္ ထိုအခါက ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳသူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသာ သိၾကေပေရာ့မည္။

စစ္အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သည္။ စစ္တိုင္းႀကီးမ်ားဖြဲ႕၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရာမွ တိုင္း(၇)တိုင္း၊ ျပည္နယ္ (၇)ျပည္နယ္ခြဲ၍ ျပည္ေထာင္စု အမည္ခံသည္။ ရခိုင္႐ိုးမ အေရွ႕ဖက္ျခမ္း ဆင္တဲ၊ ဥသွ်စ္ပင္၊ ထုံးဘို၊ ကၿမိဳင္ အစရွိသည္ျဖင့္ ႐ိုးေတာင္ေျခအေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ ကာကြယ္ေရး စစ္လက္နက္ပစၥည္းစက္႐ုံမ်ား၊ အႀကီးစား စက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ား အစီအရီ တည္ေဆာက္လာသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ပညာရွင္မ်ား ေရာက္ရွိလာသည္။

ေနပူေတာင္ မာဘဲလ္ေက်ာက္ အဖိုးတန္ပုံကို ထိုထိုေသာ လူမ်ိဳးတို႔ေျပာျပမွ သိခဲ့ရသေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့၏။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔ ကမာၻေက်ာ္ငပလီသို႔ ေရခ်ိဳးဆင္းရန္ ေတာင္ကုတ္ေတာင္ၾကားလမ္းကို ျဖတ္ၾကၿပီ။ ႐ိုးမေတာင္ေပၚမွ ေအးျမေသာ အေတြ႕အထိႏွင့္ ပႆဒျဖစ္ဖြယ္ရႈခင္းတို႔ကို ေတြ႕ထိခံစားႏိုင္ၾကရန္ ကားမ်ားကို လမ္းေဘးရပ္၍ ဆင္းေလွ်ာက္ၾကသည္။

ထိုစဥ္က ရခိုင္႐ိုးမေတာင္ေၾကာႀကီးတစ္ခုလုံး သစ္ေတာ၊ ဝါးေတာႀကီးမ်ား ထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္ေန သည္။ လူသုံးေလးေယာက္ဖက္ လုံးပတ္ခန႔္ႀကီးမ်ားၿပီး ေခါင္းေပါင္းကြၽတ္မွ် ေမာ္ၾကည့္ရေသာ အဖိုးတန္သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကိုၾကည့္ကာ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျဖစ္ ေဝဖန္သုံးသပ္ၾကသည္။ စိတ္ကူးျဖင့္ စကၠဴစက္႐ုံႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ေတာင္စဥ္၊ ေတာင္ၾကားတစ္ေလွ်ာက္ ဒလေဟာစီးဆင္းၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္း၊ သမုဒၵရာႀကီးအထိ စီးဝင္သြားေသာ မိုးေရမ်ားကိုၾကည့္ကာ စိတ္မွန္းျဖင့္ ေရကာတာႀကီးမ်ားဆည္၍ မိုးေရဂါလံပမာဏကိုလည္း မွန္းဆၾကသည္။

ေႂကြထည္ေရာင္ေပါက္ေနေသာ ႐ိုးမလမ္းကို အာ႐ုံစူးစိုက္မိသည္။ လမ္းေဘးထုခြဲ စုပုံထားေသာ ေက်ာက္စေက်ာက္နမ်ားကို ေကာက္ယူသုံးသပ္သည္။ ဤမာဘဲလ္ေက်ာက္မ်ား အဘယ္ အရပ္က ထြက္ရွိသနည္း။ စူးစမ္းလိုအသိျဖင့္ ေနပူေတာင္ရွိရာသို႔ ကားမ်ားျဖင့္ ဝင္ၾကည့္သည္။

မာဘဲလ္ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးကို မိုင္းျဖင့္ခြဲ၍ အ႐ြယ္အစားဆိုဒ္စုံ ထုဆစ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေသာအခါ ရင္ဘတ္ကိုထု၍ ေျပးထြက္လာၾကသည္။ ေက်ာက္စနမူနာမ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွတစ္ဆင့္ သူ႔ႏိုင္ငံဂ်ပန္သို႔ အျမန္ဆုံးပို႔သည္။ မာဘဲလ္ေက်ာက္ ဝယ္ယူေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေျပးအလႊား ေရာက္လာ ၾကသည္။ အေပၚယံမ်က္ျမင္ အေနအထားကို ၾကည့္ရႈသည္။ သုံးသပ္ပိုင္းျဖတ္၍ ဝယ္ယူရရွိေရး ကမ္းလွမ္း သည္။ ေဒၚလာကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ တန္သည္ ဟူသတတ္။

အေရာင္းအဝယ္၊ အေလွ်ာ့အတင္း၊ အညႇိအႏႈိင္း
၁၉၇၀-ျပည့္လြန္ တစ္ႏွစ္ခန႔္ျဖစ္မည္။ ဗိုလ္တစ္ေထာင္သတင္းစာ၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံး၌ လက္မဝက္ခန႔္ စာလုံးမဲႀကီးျဖင့္ “ျပည္ခ႐ိုင္၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕အပိုင္ မိုင္(၇၀)အကြာ ရခိုင္႐ိုးမေပၚမွာေတြ႕ရွိ၊ ေဒၚလာ ကုေဋ(၉၀၀)တန္ဖိုးရွိ ေနပူေတာင္မာဘဲလ္ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီး”ဟု ပါရွိလာသည္။ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕အပိုင္ မိုင္(၇၀)အကြာဟုဆိုသျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း မိုင္(၃၀)ခန႔္အကြာက မိုင္းခြဲ၊ ေက်ာက္ထု၊ လမ္းခင္းေနေသာ ေနပူေတာင္မျဖစ္ႏိုင္။ အျခားေနပူေတာင္တစ္ခုသာဟု မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ အမွန္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ ေနပူေတာင္မွ ေနပူေတာင္အစစ္ပင္ျဖစ္၏။

၁၉၇၃-၇၄ တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကို ဖြဲ႕စည္းကာ ရခိုင္တိုင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားကို ေဘာင္းဘီခြၽတ္ခိုင္းကာ အရပ္ဝတ္ ဝတ္ေစၿပီး ျပည္နယ္ပါတီေကာင္စီထိပ္ပိုင္းဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉးေနရာမ်ားကို ယူခိုင္းထားသည္။ အလယ္အလတ္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးကို သိနားလည္ျခင္းမရွိသူ သို႔မဟုတ္ သိနားလည္ေသာ္လည္း လူႀကီးလုပ္စားရန္ ေ႐ြးစရာ လမ္းမရွိသျဖင့္ ပါဝင္သူ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ေ႐ြးစရာလမ္းမရွိသျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်ေလာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပါဝင္သူတစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ပင္ ျပည့္ေခ်မည္မဟုတ္။

မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမည္ခံထားသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အက်ိဳးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳခဲ့သူတို႔ကား ရွိေတာ့ရွိ၏။ လက္ခ်ိဳးေရတြက္၍ ရ၏။ တစ္ဖက္မွ ေနပူေတာင္ကို ေဈးျဖတ္ဝယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္တို႔ကႀကိဳးစားၾကသည္။

ေနပူေတာင္ေက်ာက္ ေဒၚလာမ်ားစြာတန္ဖိုးရွိသည္ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ေအာက္ေျခမွပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕က လမ္းေဘး၌စုပုံထားေသာ ေနပူေတာင္အႏြယ္ဝင္ ေက်ာက္တုံးေက်ာက္ခဲကိုမဆို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေကာက္ရ၊ မကိုင္ရ၊ မသယ္ေဆာင္ရ။ ေက်ာက္ပုံအနီး ကားမရပ္ရဟူ၍ ႏႈတ္မိန႔္ထုတ္ၾကသည္ ဆိုသတတ္။

မၾကာျမင့္မီကာလအတြင္း ထိုစဥ္က ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာနာကာ ဦးေဆာင္ေသာ ေနပူေတာင္ မာဘဲလ္ေက်ာက္ ဝယ္ယူေရးအဖြဲ႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ၾကားလိုက္ရသည္။ တစ္ပါတီစစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ သတင္းစကားစမ်ား ပ်ံ႕လြင့္ထြက္လာသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အဘယ္မွ်ေလာက္ထိ မွန္ကန္မည္ဆိုသည္ကို စံတစ္ခုထား၍ေတာ့ မရႏိုင္ေပ။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာနာကာက ဝယ္ယူေရးအတြက္ ညႇိဳႏႈိင္းေျပာဆိုၾကရာတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာသည္ ယခုမွ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၾကရသည္မဟုတ္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၇)ရာစု အလယ္ခန႔္ေလာက္ကပင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ဆာမူ႐ိုင္းစစ္သည္မ်ား ရခိုင္ဘုရင္ထံ စစ္မႈထမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာနာကာက ေနပူေတာင္ မ်က္ျမင္အရွိ ေက်ာက္တစ္ေဆာင္လုံးကိုတြက္ခ်က္ၿပီး ဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္လိုသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ လက္မခံသျဖင့္ ေနာက္ဆုံး ေလးပုံတစ္ပုံ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုစဥ္က ကာလေပါက္ေဈး (၁)ကုဗမီတာလွ်င္ (၁၂၉၈ိ/ ၄ဝါး)ျဖင့္ တြက္ခ်က္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၉၀၀၀)ရွိသည္ဟု သိရ၏။ ေျမလႊာေပၚထိုးထြက္ေနေသာ မ်က္ျမင္အရွိ ေက်ာက္သားကုဗေပမွာ (၃၄၉)သန္း၊ (၂)သိန္း၊ (၃)ေသာင္း၊ (၇)ေထာင္၊ (၅)ရာရွိေၾကာင္း ဆို၏။

ျမန္မာ၊ ဂ်ပန္ ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူတို႔ အျပန္အလွန္ အေလွ်ာ့အတင္း အက်ိဳးအျမတ္ ညႇိႏႈိင္းၾကသည္။ ဂ်ပန္က ဝယ္ယူခြင့္ရရွိေသာ ေလးပုံတစ္ပုံကို ေတာင္ကုတ္မွသံတြဲ ေမ႐ိုးေဘးသေဘၤာဆိပ္သို႔ ရထားလမ္းေဖာက္မည္။ ထိုမွ သေဘၤာႀကီးမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာဘက္မွ ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတား ထိုးေပးေစလိုသည္။ ၿပီးမွ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္သို႔ ရထားလမ္းပိုင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလပ္ေစၿပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ဆိပ္ကမ္းမွ ဂ်ပန္သို႔ သယ္ယူၾကေစလိုသည္။

ဂ်ပန္တို႔ အလိုက်ဆိုလွ်င္ ခရီးတိုႏွင့္ သေဘၤာေပၚသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာကာ အက်ိဳးအျမတ္ပို၍ရွိမည္။ ေဒသခံတို႔ အလိုအရဆိုလွ်င္ ေတာင္ကုတ္-သံတြဲေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္။ ျမန္မာတို႔အလိုအရ ထိုစဥ္က ျမစ္ႀကီးမ်ားကို ကူးျဖတ္ေသာ တံတားဆိုသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မွ်သာ ျဖစ္သျဖင့္ ဂ်ပန္တို႔၏ မာဘဲလ္ေက်ာက္ မက္ေမာလိုခ်င္မႈကို အေျချပဳ၍ ျပည္-ရန္ကုန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ရေအာင္ယူလိုဟန္တူသည္။

ဂ်ပန္တို႔သည္ ေနပူေတာင္ေက်ာက္ကို လိုခ်င္လြန္းသျဖင့္ မဆလ စစ္အစိုးရ၏ လိုလားမႈမွန္သမွ်ကို လိုက္ေလ်ာကာ ေလးပုံတစ္ပုံဝယ္ယူေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ၾကေၾကာင္း ၾကားသိလိုက္ရ၏။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာနာကာ ဂ်ပန္သို႔ျပန္ေရာက္ၿပီး မၾကာခင္အတြင္း ထိုစဥ္က ျပင္သစ္ပိုင္ ေလာ့ဟိေလယာဥ္ကုမၸဏီမွ လာဘ္စားမႈျဖင့္ ျပဳတ္သြားသည္ဆို၏။ ေနာက္တက္လာေသာ ဂ်ပန္အစိုးရသစ္မွ တာနာကာႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္အတိုင္း ဝယ္ယူေရးကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေသာ္လည္း ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတားကိုမူ ျမန္မာအစိုးရက ထက္ဝက္က်ခံရန္ အဆိုျပဳေၾကာင္းၾကားရသည္။

ထိုစဥ္က အစိုးရသည္လည္း တစ္ပါတီစစ္အာဏာရွင္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ မီးေတာက္မီးလွ်ံၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံဘဝသို႔ ေလွ်ာဆင္းေနၿပီျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ကူးတံတားကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေနပူေတာင္ မာဘဲလ္ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရေလေတာ့သည္။

ဦးျမင့္ေဆြေမာင္ (ဝိဇၨာ-သမိုင္း)
ဘြဲ႕ယူမွတ္ပုံတင္အမွတ္ – ၇၈၃၉၇(၇၈/၇၉)
ေထာင္ဝင္အမွတ္ – ၅၃၁၇/စီ (၈၆/၈၈)
#က်မ္းကိုးစာရင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမစတင္မီေခတ္
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္း (၁၆၀)က ျမန္မာျပည္
ဘူမိေဗဒ သုေတသနဂ်ာနယ္
ေနပူေတာင္အလွဆင္ေက်ာက္-လင္းေနာင္(ေတာင္ကုတ္)
ရခိုင္ျပည္နယ္ ပထဝီအေနအထား
ဘဝတစ္သက္တာ မွတ္တမ္း
ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္

ထာဝရအေကာင္းဆုံး လက္ေဝွ႔သမား ၁၀ ဦး

လက္ေဝွ႔သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အေကာင္းဆုံး လက္ေဝွ႔သမား(ျမန္မာ့႐ုိးရာလက္ေဝွ႔မဟုတ္ပါ၊ Boxer ျဖစ္ပါတယ္)ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ရတာ အျငင္းပြားစရာ အေၾကာင္အရာတစ္ရပ္ပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေေတာ့ ႀကိဳးဝုိင္းထဲမွာ အသည္းမာမာ၊ ဇြဲပါပါနဲ႔ သူတစ္ျပန္ ကုိယ္တစ္ျပန္ ထုိးသတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ လက္ေဝွ႔သမား မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ ရွိခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ လက္ေဝွ႔ေလာကမွာ ထုိးသတ္ဟန္ကလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ပါ။

အဲဒီအတြက္ ထူးျခားတဲ့ ထုိးသတ္ဟန္ရွိၿပီး လက္စြမ္းျပႏုိင္ခဲ့တဲ့ ထိပ္တန္းလက္ေဝွ႔သမား ၁၀ ေယာက္ကုိ ေျပာခ်င္လြန္းလုိ႔ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ လက္ေဝွ႔အားကစားဟာ ခြန္အား၊ သတိၱ၊ ႀကံ့ခုိင္မႈ၊ အသည္းမာတာ စတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ကစားနည္းတစ္ရပ္ပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း လက္ေဝွ႔ေလာကရဲ႕ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈမွာ ပါဝါလက္သီးေတြထုိးၿပီး အႏုိင္ယူဖုိ႔ ႀကိဳးစားရာကေန အေရွာင္အတိမ္းနဲ႔ အမွတ္ရေအာင္ယူၿပီး ထုိးသတ္တဲ့ပုံစံ ေျပာင္းလဲသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ေဝွ႔သမုိင္းမွာ အျငင္းပြားစရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြရွိခဲ့တဲ့ ပြဲေပါင္းလည္း မနည္းပါဘူး။ အဲဒီလုိ အေနအထားမွာ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ အႀကိဳက္ခ်င္းတူမယ္လုိ႔ ယူဆရတဲ့ လက္ေဝွ႔သမား ၁၀ ေယာက္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

1- ထာဝရအေကာင္းဆုံး လက္ေဝွ႔သမားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္စရာကေတာ့ မုိဟာမက္အလီအျပင္ တျခားလက္ေဝွ႔သမားမရွိပါဘူး။ ဟဲဗီးဝိတ္တန္းမွာ ဂ်ဳိးဖေရဇာ၊ ေဂ်ာ့ဖုိမင္တုိ႔ ေခတ္ေကာင္းေနခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ အႏုိင္ယူႏုိင္ခဲ့သူပါ။ အလႊမ္းမုိးႏုိင္ဆုံး အားကစားတစ္ေယာက္လုိ႔လည္း ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ လက္ေဝွ႔သမားတစ္ေယာက္လုိ႔ ဆုိႏုိင္သလုိ အေကာင္းဆုံး ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္စြမ္းရွိသူတစ္ေယာက္လုိ႔လည္း သတ္မွတ္ရမယ့္သူပါ။ ေဝဖန္ေရးသမားအမ်ားစုကေတာ့ သူ႔ကုိ ထာဝရအေကာင္းဆုံး လက္ေဝွ႔သမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

2- ထာဝရအေကာင္းဆုံး ဟဲဗီးဝိတ္လက္ေဝွ႔သမားတစ္ေယာက္လုိ႔ သတ္မွတ္ခံရသူပါ။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ကေန ဟဲဗီးဝိတ္ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ၿပီး အသန္႔ရွင္းဆုံး၊ အ႐ုိးသားဆုံး လက္ေဝွ႔သမားအျဖစ္လည္း နာမည္ေက်ာ္ၾကားပါတယ္။ လက္ေဝွ႔အားကစားကုိ ေလာင္းကစား အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ ကာလအတြင္း အဲဒီလုိ သတ္မွတ္ခံရဖုိ႔က ေတာ္တန္႐ုံ မဟုတ္ပါဘူး။

သူဟာ အခြန္ေဆာင္ရမယ့္ ေၾကြးက်န္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀၀ က်န္ရွိနလုိ႔ လက္ေဝွ႔ေလာကကေန အနားယူသြားၿပီးမွ ႀကိဳးဝုိင္းထဲ တစ္ေက်ာ့ျပန္ဝင္ခဲ့ရပါတယ္။ ႀကိဳးဝုိင္းထဲ ျပန္ဝင္လာၿပီးခ်ိန္မွာေတာင္ နာမည္ေက်ာ္လက္ေဝွ႔သမား ေရာ့ကီမာစီယာႏုိကုိ
အႏုိင္ယူခဲ့ဖူးပါတယ္။

3- ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ထြန္းေတာက္လာတဲ့ လက္ေဝွ႔သမားပါ။ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား၊ အဆုိေတာ္ စတဲ့ ဘြဲ႕ထူးေတြလည္း ပုိင္ဆုိင္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ဝိတ္တန္းေတြမွာ ထုိးသတ္ၿပီး လႊမ္းမုိးႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ထာဝရအေကာင္းဆုံး လက္ေဝွ႔သမားစာရင္း ပါဝင္ခဲ့တာပါ။ ပက္ကြီအုိဟာ မတူညီတဲ့ ဝိတ္တန္း ၈ ခုမွာ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ၁၀ ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့သူပါ။ လုိက္ဖလုိင္းဝိတ္တန္းမွာ ကစားသမားဘဝ စတင္ခဲ့တဲ့ ပက္ကြီအုိဟာ
မတူညီတဲ့ ဝိတ္တန္းေတြမွာ ထုိးသတ္ရင္း Ring Magazine ရဲ႕ နံပါတ္ ၁ အလြတ္တန္း လက္ေဝွ႔သမားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပက္ကြီအုိဟာ မကၠဆီကုိ ထိပ္တန္းလက္ေဝွ႔သမားေတြကုိ အႏုိင္ယူခဲ့လုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ၿပီး ထုိးသတ္ေၾကးအမ်ားဆုံးရတဲ့ လက္ေဝွ႔သမား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ေမဝယ္သာကုိ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ အခေၾကးေငြ ေပးေခ် ၾကည့္႐ႈသူ ၄.၄ သန္းရွိခဲ့ၿပီး အဲဒီပြဲစဥ္ဟာ
လက္ေဝွ႔သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။

4- ဆူဂါေရးေရာ္ဘင္ဆန္ကုိ လက္ေဝွ႔ေဝဖန္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေကာင္းဆုံး အလြတ္တန္းလက္ေဝွ႔သမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ သူက အရမ္းျမန္တဲ့ လက္ေဝွ႔သမားတစ္ေယာက္ပါ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က နာမည္ေက်ာ္လက္ေဝွ႔သမားျပခန္း(Boxing Hall of Fame)မွာ ပါဝင္ခဲ့သူပါ။ အေပ်ာ္တမ္းလက္ေဝွ႔သမားဘဝမွာ ၈၅ ပြဲထုိး၊ ၈၅ ပြဲအႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လက္ေဝွ႔သမားဘဝမွာလည္း ၉၁ ဆက္တုိက္ အႏုိင္ရတဲ့ မွတ္တမ္း ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲ ၂၀၀ ထုိးသတ္ခဲ့ရာမွာ အလဲထုိးႏုိင္ပြဲ ၁၀၈ ပြဲ အပါအဝင္ ၁၇၃ ပြဲအႏုိင္ရခဲ့ၿပီး လက္ေဝွ႔သမားဘဝကေန အနားယူသြားခဲ့သူပါ။

5- လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မုိက္တုိင္ဆန္ကုိ အၾကမ္းတမ္းဆုံး ဟဲဗီးဝိတ္လက္ေဝွ႔သမား တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာသူျဖစ္ၿပီး အေရွာင္အတိမ္းျမန္ျမန္၊ တုံ႔ျပန္မႈေကာင္းေကာင္း၊ လက္သီးခ်က္သြက္သြက္ ထုိးသတ္ႏုိင္လုိ႔လည္း အသက္အငယ္ဆုံး ဟဲဗီးဝိတ္ခ်န္ပီယံခါးပတ္ ဆြတ္ခူးခဲ့သူပါ။ ပထမဆုံးပြဲစဥ္ ၁၉ ပြဲကုိ အလဲထုိးအႏုိင္ယူႏုိင္ခဲ့လုိ႔ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာပဲ ပရိသတ္ေတြ မ်က္စိက်ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က ထရီဗာဘာဘစ္ကုိ ၂ ခ်ီတည္းနဲ႔ အလဲထုိးၿပီး အသက္အငယ္ဆုံး ဟဲဗီးဝိတ္ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ WBA နဲ႔ IBF ဟဲဗီးဝိတ္ေရႊခါးပတ္ေတြ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့ၿပီး IBF၊ WBC နဲ႔ WBC ေရႊခါးပတ္ေတြ ဆက္တုိက္ဆြတ္ခူးႏုိင္တဲ့ ပထမဆုံး ဟဲဗီးဝိတ္လက္ေဝွ႔သမားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ မုိက္တုိင္ဆန္ကုိ ဖ်က္ျမင္းအဆင့္သာ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ ဘက္စတာေဒါက္ဂလက္စ္က အႏုိင္ယူခဲ့ဖူးပါတယ္။

မုိက္တုိင္ဆန္ဟာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈနဲ႔ စီရင္ခ်က္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ႀကိဳးဝုိင္းထဲ ျပန္ဝင္ခဲ့ၿပီး ဟုိလီဖီးနဲ႔ ထုိးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပြဲစဥ္ရဲ႕ ၁၁ ခ်ီအေရာက္မွာ ဒုိင္ပြဲရပ္နဲ႔ မုိက္တုိင္ဆန္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး စိတ္မေက်နပ္ပြဲ ျပန္ထုိးရာမွာေတာ့ ဟုိလီဖီးရဲ႕ နားရြက္ကုိ ကုိက္ျဖတ္ခဲ့လုိ႔ ပြဲကေန ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္မွာ လင္းေနာ့ဇ္လူးဝစ္နဲ႔ ထုိးသတ္ရာမွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ
လက္ေဝွ႔ေလာကကေန အနားယူခဲ့ပါတယ္။

6- ”ေက်ာက္သားလက္”လုိ႔ နာမည္ေျပာင္ရထားသူပါ။ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ လုိက္ဝိတ္တန္းမွာ အေကာင္းဆုံး လက္ေဝွ႔သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး လုိက္ဝိတ္ကေန မစ္ဒယ္ဝိတ္အထိ မတူညီတဲ့ ဝိတ္တန္း ၄ ခုမွာ ထုိးသတ္ႏုိင္သူပါ။ ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုအတြင္း လက္ေဝွ႔ထုိးႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယေျမာက္ လက္ေဝွ႔သမားျဖစ္ပါတယ္။

7- ထာဝရအေကာင္းဆုံး လက္ေဝွ႔သမားလုိ႔ သတ္မွတ္ၾကတဲ့ မုိဟာမက္အလီရဲ႕ အႀကိတ္အနယ္ အရွိဆုံးၿပိဳင္ဘက္က ဂ်ဳိးဖေရဇာပါပဲ။အုိလံပစ္ ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ျဖစ္ၿပီး ဟဲဗီးဝိတ္ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ဖူးသူပါ။ ဒ႑ာရီထဲကအတုိင္း လက္ေဝွ႔သမားေတြကုိ ေလ့က်င့္ေပးလုိ႔နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ လက္ေဝွ႔နည္းျပ အက္ဒီဖက္ခ်္ရဲ႕ အထင္ရွားဆုံး တပည့္တစ္ဦးကုိ ျပပါဆုိရင္ေတာ့ ဂ်ဳိးဖေရဇာကုိပဲ ျပရမွာပါ။ ခႏၶာကုိယ္ထဲ ပစ္သြင္းတဲ့ လက္သီးခ်က္ေတြ၊ တရစပ္ထုိးႏွက္ခ်က္ေတြ၊ ၾသခ်ရေလာက္တဲ့ သက္လုံပုိင္းေတြေၾကာင့္လည္း နာမည္ႀကီးပါတယ္။ မုိဟာမက္အလီကုိေတာင္ တစ္ပြဲအႏုိင္ရခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ မုိဟာမက္အလီနဲ႔ ဂ်ဳိးဖေရဇာတုိ႔ရဲ႕ စိတ္မေက်ပြဲက သမုိင္းဝင္ပြဲစဥ္ပါပဲ။

8- ဇရာေထာင္းေနေပမယ့္ ထိပ္တန္းလက္ေဝွ႔သမားေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိလုိ႔ သူ႔ကုိ ဒီစာရင္းမွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ ဘားနက္ေဟာ့ကင္ဟာ အသက္ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္အထိ မစ္ဒယ္ဝိတ္နဲ႔ လုိက္ဟဲဗီးဝိတ္ နာမည္ေက်ာ္ကစားသမားေတြကုိ ရင္ဆုိင္ထုိးသတ္ႏုိင္စြမ္းရွိတုန္းပါပဲ။ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ အႏုိင္ရတဲ့ အသက္ႀကီးဆုံး ကစားသမားအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ ေဂ်ာ့ဖုိမင္ရဲ႕ စံခ်ိန္က ဘားနက္ေဟာ့ကင္က ခ်ဳိးဖ်က္ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကအထိ ကမာၻ႔မစ္ဒယ္ဝိတ္ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့သူပါ။

9- မကၠဆီကုိလက္ေဝွ႔သမားေတြက အသည္းမာတယ္လုိ႔ ေက်ာ္ၾကား သူေတြပါ။ ဂ်ဴလီယုိဆီဆာခ်ာဗက္ဇ္ကေတာ့ မကၠဆီကုိ လက္ေဝွ႔သမားေတြ အသည္းမာတဲ့ ျပယုဂ္ပါပဲ။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ လက္ေဝွ႔ထုိးခဲ့ၿပီး ဟုိယာ၊ ေတလာ၊ ကာမာခ်ဳိတုိ႔နဲ႔ ထုိးသတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ခ်ာဗက္ဇ္ဟာ ၁၃ ႏွစ္အတြင္း ၈၇ ပြဲ ဆက္တုိက္ ႏုိင္ပြဲဆက္မႈေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသလုိ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ လက္ေဝွ႔ပြဲေတြေၾကာင့္လည္း နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူပါ။ နည္းစနစ္ေကာင္းၿပီး ပါဝါလက္သီးခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ သတိထားမိခဲ့သူပါ။ ဘယ္ဝုိက္လက္သီးနဲ႔ ပြဲသိမ္းႏုိင္သူျဖစ္ၿပီး မာေက်ာတဲ့ၿပိဳင္ဘက္ေတြနဲ႔ လက္သီးခ်င္း ယွဥ္ထုိးႏုိင္စြမ္းရွိသူပါ။ သူဟာ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ၾကား ဝိတ္တန္း ၃ ခုမွာ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္ ၆ ခုဆြတ္ခူးခဲ့ၿပီး လက္ေဝွ႔ေလာကကေန အနားယူခဲ့ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သားျဖစ္သူ ခ်ာဗက္ဂ်ဴနီယာရဲ႕နည္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

10- ဖယ္သာဝိတ္တန္းမွာ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ၿပီး တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိသူ တစ္ေယာက္ပါ။ ကၽြမ္းက်င္မႈက ညက္ေညာပါတယ္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန ၆၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြအထိ လက္ေဝွ႔ထုိးသတ္ခဲ့ၿပီး အလဲထုိး ႏုိင္ပြဲ ၆၅ ပြဲ အပါအဝင္ ႏုိင္ပြဲ ၂၂၉ ပြဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ လက္ေဝ႔ွသမားေတြထဲမွာ သူနဲ႔ပုံစံတူတာ ပက္ကြီအုိ၊ ကယ္ဒါရြန္တုိ႔ပါပဲ။ ေျခေထာက္အေရႊ႕အေျပာင္း၊ ခ်ိန္သားကုိက္ လႈပ္ရွားမႈ၊ လက္သီးခ်က္ ျမန္ဆန္ႏႈန္းေတြက မွတ္သားေလာက္စရာ စြမ္းေဆာင္မႈေတြပါ။ မေတာ္တဆမႈတစ္ခုေၾကာင့္ လက္ေဝွ႔ေလာကကေန အနားယူခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က အသက္ ၈၄ ႏွစ္အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။

Post by Kaung Khant

ေလာကမွာအေကာင္းဆံုးခင္ပြန္းဆိုတာ သင့္အတြက္ ဒီ (၁၅) ခ်က္ကို လုပ္ေပးတဲ့သူပါ

သင့္ခင္ပြန္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အျပစ္ေတြ၊ အေသးအမႊား ကိစၥေလးေတြကိို အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား သူဟာ သင့္အတြက္ဘာေတြလုပ္ေပးေနလဲဆိုတာကိုသာ အာရံုစိုက္ၾကည့္လုိက္ပါ။ သင့္ခင္ပြန္းဟာ သင့္ဘဝအတြက္ အေရးပါဆံုးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို၊ ဒီလိုအရာေတြကို သင့္အတြက္လုပ္ေပးတယ္ဆိုရင္ ေလာကမွာအေကာင္းဆံုး ခင္ပြနး္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူအျဖစ္ ကိိုယ့္ကိုယ္ကိိုဂုဏ္ယူလိုက္ပါ။

(၁) သင့္ကို အရာရာပံုအပ္တယ္
သင္ဘာလုပ္လုပ္သံသယ မရွိတဲ့သူပါ။

(၂) သင့္အေပၚကို သစၥာရွိတယ္

သင္မသိေအာင္ ကြယ္ဝွက္ထားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ သူနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးအရာအားလံုးကို သင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

(၃) သင္ၾကိဳက္တဲ့အရာေတြကိုသိတယ္
သင္ၾကိဳက္တဲ့ အစားအစာကိုသိတယ္၊ သင္ၾကိဳက္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြကိုသိတယ္၊ သင့္ရဲ႕ဝါသနာကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။

(၄) ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေပးတယ္
သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အျပင္သြားခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳး၊ ဆံပင္သြားညွပ္ခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳး၊ တစ္ေယာက္တည္း ရုပ္ရွင္ၾကည့္ခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ သင့္ကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခြင့္ျပဳထားသူပါ။ တစ္ခါတေလ သင္တစ္ေယာက္တည္း ေနခ်င္တဲ့ အခါေတြလည္းရွိတယ္ဆိုတာ သူေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။

(၅) အားလပ္ရက္ေတြမွာ သင့္ကိိုအခ်ိန္ေပးတယ္
သင့္ဘဝရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့ေန႕ေတြ၊ အားလပ္ရက္ေတြမွာ သင့္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အစီအစဥ္ေလးေတြ စီစဥ္ထားတတ္သူပါ။

(၆) အားေပးတယ္
သင့္ကိုသင္ မုန္းတဲ့စကားမ်ိဳးကို သူလက္မခံပါဘူး။ သင့္ကိုသင္ ယံုၾကည္မႈရွိလာေအာင္၊ သင္အားငယ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ခြန္အားေတြကို ေပးတတ္သူပါ။

(၇) သင့္ဟာသေတြကို ရယ္ေပးတယ္
သင္ေျပာေနတဲ့ ဟာသက ရယ္စရာမေကာငး္လည္း သင့္ကိုရယ္ေပးတဲ့သူမ်ိဳးပါ။

(၈) သင့္ကိုယံုၾကည္တယ္
သူ႔အေပၚကိုသင္ အျမဲတမ္းရိုးသားမယ္လို႔ သူအျမဲယံုၾကည္ပါတယ္။

(၉) သင္နဲ႔အတူရယ္တယ္
သင္နဲ႔ေပ်ာ္စရာေကာင္းတာေတြလုပ္တယ္၊ ရယ္စရာေတြေျပာတယ္၊ ဟာသေတြလုပ္ေနတတ္တယ္။

(၁၀) သင့္ခံစားခ်က္ေတြကို တန္ဖိုးထားတယ္
သင္ဘယ္လိုခံစားေနရတယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းသိျပီး သင္နဲ႔ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားေပးပါတယ္။

(၁၁) သင့္ကိုအရမး္ခ်စ္တာသင္သိတယ္
သင့္ကိုသူ အရမး္ခ်စ္တယ္၊ သူ႔ဘဝမွာ အခ်စ္ဆံုးက သင္ပဲျဖစ္တယ္ဆုိတာကိုု ခံစားရတယ္။

(၁၂) သင့္ဘဝကိုပိုျပီးလြယ္ကူေစတယ္
သင့္ဘဝအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးျပီး သင့္အတြက္ ေကာင္းတာေတြကိုပဲ သယ္ေဆာင္လာေပးတယ္။

(၁၃) အိမ္အလုပ္ေတြကူတယ္
အိမ္မႈကိစၥေတြကို သူအားေနရင္ ကူညီေပးပါတယ္၊ ပနး္ကန္ေဆးတာ၊ ကေလးထိန္းတာကအစ သင္ေျပာစရာမလိုပဲ သူ႔အသိနဲ႔သူ လုပ္ပါတယ္။

(၁၄) သင္ဝမ္းနည္းေနတဲ့အခါႏွစ္သိမ့္ေပးတယ္
သင္စိတ္ဓာတ္က်၊ ဝမ္းနည္းေနတာကို မၾကည့္ရက္တာေၾကာင့္ သင္ခံစားရသက္သာေအာင္ သူတတ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳးစားမွာပါ။

(၁၅) သင္အျမဲျပံဳးတာကိုျမင္ခ်င္တယ္
သင့္ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေန႔တိုင္းၾကိဳးစားေနမယ့္ သူပါ။

Em Em

မိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ ကူးခတ္ၿပီး ေက်းဇူးရွိခဲ့ဖူးသူထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုတဲ့ ပင္ဂြင္းေလး

ဒီေန႔အတြက္ ႏွလံုးသား အာဟာရ အျဖစ္ တိုက္ေကၽြးရမယ့္ ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခတစ္ခုကေန ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ေတာင္အေမရိက ဖြား Magellanic ပင္ဂြင္း တစ္ေကာင္ ဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀ အကြာအေ၀းကို ကူးခတ္သြားၿပီး သူ႔ကို ကယ္တင္ခဲ့ဖူးသူ အမ်ိဳးသား နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေလ့ရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အုတ္ဖုတ္သမား တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ၿပီး တံငါသည္ အျဖစ္လည္း အခ်ိန္ပိုင္း လုပ္ကိုင္တဲ့ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ Joao Pereira de Souza ဟာ ရီယုိဒီဂ်နဲရိုး ၿမိဳ႕ရဲ ႔ အျပင္က ကၽြန္းစြယ္ ရြာေလး တစ္ရြာ မွာ ေနထိုင္ၿပီး ထို ပင္ဂြင္း အေသးစား ေလးကို သူေနတဲ့ ရြာေလးရဲ ႔ ကမ္းေျခမွာ ရွိတဲ့ ေက်ာက္တံုး ေတြေပၚ လဲေနတာကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တုန္းက ေတြ႕ရွိခဲ့တာပါ။

Joao ဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ပင္ဂြင္းေလး ကို ေန႔စဥ္ အစာေကၽြးေစာင့္ေရွာက္ထားခဲ့ၿပီး Dindim လို႔လည္း ပင္ဂြင္းေလးကို အမည္ေပးထားပါတယ္။

တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာမွာေတာ့ သူဟာ ပင္ဂြင္းေလးကို ပင္လယ္ထဲ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ပင္ဂြင္းေလးက ထြက္မသြားခဲ့ပါဘူး။ ၁၁ လ ေလာက္အၾကာမွာမွ တစ္လ ေလာက္ ေပ်ာက္သြားခဲ့ၿပီး တံငါသည္တစ္ဦးနဲ႔အတူ Joao ရွိရာ ျပန္လည္ လိုက္ပါလာခဲ့ပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္လံုးလံုး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း Dimdim ေလးဟာ ၈ လ ခန္႔ Joao နဲ႔အတူေနထိုင္ၿပီး က်န္ ၄ လ ကိုေတာ့ အာဂ်င္တီးနား နဲ႔ ခ်ီလီ ကမ္းရိုးတန္းေတြကို ပင္ဂြင္းတို႔သဘာ၀ အတိုင္း အစာရွာထြက္ၿပီး ေနထိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထို ပင္ဂြင္းေလးအတြက္ေတာ့ သူ႔ရဲ ႔ ေက်းဇူးရွင္နဲ႔ တစ္ခါျပန္ေတြ႕ဖို႔အတြက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ ပင္လယ္ထဲမွာ ကူးခတ္ သြားလာခဲ့ရပါတယ္“ပင္ဂြင္းေလးကို ကၽြန္ေတာ့္ရဲ ႕သားသမီးလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ပါတယ္။ ပင္ဂြင္းေလးကလည္းကၽြန္ေတာ့္ ကို ခ်စ္တယ္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။သူ႔ကိုဘယ္သူ႔မွ ကိုင္တြယ္လို႔မရခဲ့ဘူး။ကိုင္တြယ္တဲ့သူကို သူကခြပ္တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာေတာ့ အိပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကို ေရခ်ိဳးေပးလို႔ရတယ္။ ငါးေလးေတြ ေကၽြးလို႔ရတယ္။” လို႔ Joao က Globo TV ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္

Joao နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဇီ၀ေဗဒ ပညာရွင္ ပေရာ္ဖက္ဆာ Krajewski ကေတာ့ The Independent သတင္းဌာနကို “ဒါမ်ိဳးတစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးပါဘူး။ဒီပင္ဂြင္းေလးက Joao ကိုသူ႔မိသားစု၀င္ ပင္ဂြင္းတစ္ေကာင္ အျဖစ္ မွတ္ယူလိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။”လို႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Ref:metro.co.uk