Tag Archives: Knowlage Articles

အမွန္တရားကိုေျပာတတ္ျခင္းရဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေကာင္းက်ိဳး(၁၀)မ်ိဳး

လူတုိင္း အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းၾကပါလိ့မ္မယ္။ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုေၾကာင့္
သာ အမွန္တရားကုိ ဖုံးကြယ္ၿပီး လိမ္ညာရတာ။ လူတုိ႕စိတ္ထဲမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆုိတဲ့ စိတ္က စုိးမုိး
ေနတဲ့အခါ ပုိၿပီး မုသားစကား ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏုိးၾကသူတုိင္း
အတြက္ အမွန္တရားကုိ ေျပာတဲ့အခါ ျဖစ္လာမယ့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေကာင္းက်ိဳး (10) မ်ိဳး ေဖာ္ျပ
ေပးလုိက္ပါတယ္။

1. မွန္ကန္ျခင္းဟာႏွလုံးသားကုိ ဖြင့္ေပးတဲ့ေသာ့တစ္ေခ်ာင္း
လိမ္ညာျခင္းနဲဲ႕ ႏွလုံးသားကုိ ဖြင့္လုိ႕ရမရပါ။ ႏွလုံးသားက အလုံပိတ္စနစ္ျဖင့္ ထုံေပေနလိ့မ္မည္။
လိမ္ညာျခင္းျဖင့္ ပြင့္သေယာင္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ႏွလုံးသားသည္လည္း အစစ္အမွန္ပြင့္တဲ့ ႏွလုံးသား
မျဖစ္ႏုိင္။ အတုအေယာင္တစ္ခုအျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ အမွန္တရား၏ ဖုံးကြယ္ျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္
သည္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ႏွလုံးသားကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျမင္ခ်င္ပါတယ္ဆုိရင္
အမွန္တရားတစ္ခုသာ အားကုိးရမည္ျဖစ္သည္။

2. ေၾကာက္ရြံ႕မႈကုိ ေမ့သြားမယ္
လိမ္ညာျခင္း/မုသား/မမွန္ကန္ျခင္း စတဲ့သေဘာတရားေတြဟာ စိတ္ကေန လက္ခံထားတဲ့
အေၾကာက္တရားတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အရာပါ။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တရားကုိ သင္ ရဲရဲ
ရင္ဆုိင္လုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့ အေၾကာက္တရားဟာ ဘယ္ေရာက္လုိ႕ေရာက္
သြားမွန္းေတာင္ သင္ သိလုိက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

3. ပတ္၀န္းက်င္မွာ ပုိၿပီး မွန္ကန္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳခံရမယ္။
ကုိယ္ကသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ေနရင္ အျခား တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။
သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ လူေတြဟာ သင့္ရဲ႕ မွန္ကန္မႈကုိ တျဖည္းျဖည္း အသိအမွတ္ျပဳလာ
တဲ့အခါမွာ သူတုိ႕ရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြမွာလည္း အမွန္တရားရဲ႕ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားမႈကုိ တန္ဖုိး
ထားလာတတ္မွာပါ။

4. အမွန္တရားဟာ ဒုကၡတရားမ်ားစြာမွ ကယ္တင္ေပးတယ္။
ဒုကၡကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္တာက မမွန္ကန္ျခင္းေတြကပဲ ဖန္တီးေပးႏုိင္တာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ေျပာ
ၾကပါတယ္။ အမွန္တရားက တစ္ခါတေလ ခါးတတ္တယ္တဲ့။ အမွန္တရားသာ စစ္မွန္ပါေစ
ဘယ္ေသာအခါမွ ခါးေသာအရသာကုိ မေပးပါ။ တစ္ခုရွိတာက အမွန္တရားကုိ အမွန္တရား
ပါဟု လက္ခံႏုိင္တဲ့ ေျဖာင့္မက္တဲ့ စိတ္ထားေတာ့ ရွိရမည္ေပါ့။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အမွန္တရားသည္
မည္သည့္အခါမွ် ခါးသီးေလ့မရွိပါ။

5. ကုိယ့္က်င့္တရားရဲ႕ ထင္ဟပ္မႈပုံစံ
ေနာက္ၿပီး အမွန္တရားကုိ လက္ခံသူ/ေျပာဆုိသူတုိင္းဟာ ကုိယ့္က်င့္တရားပါ ေကာင္းသြားပါ
တယ္။ တစ္ခါ အမွန္ေျပာတုိင္း ကုိယ္က်င့္တရားက ရာထူးတစ္ခါတက္ပါတယ္။ တစ္ခါ လိမ္ညာ
ေျပာတုိင္း ကုိယ္က်င့္တရားက ေအာက္တန္းတစ္ထစ္ က်သြားတယ္။ အမွန္တရားဟာ ကုိယ္
က်င့္တရားကုိ တုိင္းတဲ့ စံပါဘဲ။

6. အမွန္တရားခ်စ္စိတ္ဟာ အရာရာကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္တယ္။
မွန္ေနရင္ ဘာမွ ေၾကာက္စရာ မလုိပါဘူး။ ဥပမာ ရဲ စသည္တုိ႕ စစ္ေဆးခံရတဲ့အခါ ကုိယ္က
မွန္ေနပါရဲ႕နဲ႕ ဘာလုိ႕ေၾကာက္တာလဲ-လုိ႕ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္စိတ္ထဲမွာ အမွန္
တရားကို အမွန္တကယ္အားကုိးလုိစိတ္ မရွိေသးလုိ႕-ဆုိတဲ့ အေျဖသာ ရပါတယ္။ မွန္ေနရင္
အရာရာကို အလြယ္တကူ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

7. အားကုိးျခင္း ခံရမယ္။
အမွန္တရားဟာ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးေပးပါတယ္။
သင္ဟာ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ သူတုိ႕ကုိေပးတဲ့ ႐ုိးစင္းတဲ့အႀကံ
ဉာဏ္ေတြကုိ သူတုိ႕သေဘာက်ပါလိ့မ္မယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ သင္ဟာ အေရးပါ အရာ
ေရာက္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားပါၿပီ။

8. သင့္စကားကို နားေထာင္ၾကမယ္
အမွန္တရားကုိ ေျပာၾကားသူရဲ႕ စကားကုိ လူေတြ ေလးစားျမတ္ႏုိးစြာ နားေထာင္ၾကမွာပါ။ ျမတ္စြာ
ဘုရားရွင္ရဲ႕ စကားေတြဟာ သစၥာေလးပါးကုိသာ အေျခခံတဲ့အတြက္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာတစ္ေတြဟာ
တေလးတစားလာေရာက္နာယူရတယ္၊ ဆုံးမတဲ့အတုိင္း က်င့္ၾကံၾကတယ္။ ဒိ႒ိတုိ႕စကားကုိ
လူအနည္းစုသာ လက္ခံၿပီး မုသားတုိ႕သာ ေရာျပြမ္းေနတဲ့အတြက္ လူပညာရွိတုိ႕ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို
ခံရတယ္။

9. ႐ုိးသားမႈဟာ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကုိ ဖန္တီး
ေပးတယ္
ဘယ္အလုပ္ရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ ဘ႑ာစုိးအရာရွိျဖစ္ေစ၊ ႐ုိးသားႀကိဳးစား
တဲ့သူကုိသာ ခန္႕ထားခ်င္ပါတယ္။ လူကဲခတ္မွားလုိ႕ သိန္းေထာင္ေသာင္းနဲ႕ခ်ီ လိမ္လည္ခံရမႈေတြ
လည္း မနည္းဘူးမဟုတ္လား။ ဆုိေတာ့ စိတ္က အမွန္တကယ္သာ ႐ုိးသားပါေစ။ သင့္ကုိ မ႐ုိးသား
သူေတြထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးပါလိ့မ္မယ္။ အင္း … သူေဌး
ေတြ လူကဲခတ္ မမွားဘူးဆုိရင္ေပါ့။

10. ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး လိပ္ျပာသန္႕ေစႏုိင္တာ အမွန္တရားသာ
မမွန္တာ၊ မတရားတာ၊ မဟုတ္တာ၊ မူမမွန္တာ လုပ္ထားတဲ့သူေတြလုိ အခ်ိန္ရွိတုိင္း တစ္စုံတစ္ခု
ကို ေၾကာက္လန္႕ၿပီး က်ီးလန္႕ စာစား-မေနရပါဘူး။ သင့္လိပ္ျပာ သင္ သန္႕ပါတယ္။ သင့္ကို ပတ္၀န္း
က်င္က ယုံတယ္။ သင္ဟာ အမွန္တရားမဟုတ္တဲ့ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေတြ ကင္းတယ္။ သင့္ဘ၀တစ္
ေလွ်ာက္လုံး သင္ သိကၡာရွိရွိ သမာဓိရွိရွိ အမွန္တရားရဲ႕ ဘက္ေတာ္သားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့တယ္-
လုိ႕ သင္ ေက်နပ္ေနပါလိ့မ္မယ္။

နတ္စည္ေတာ္ (ShweMOM)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း သိထားသင့္ေသာ ဘုရားရွင္ ဆံေတာ္ ဘာေၾကာင့္အရွည္ထားရတာလဲ

ဘုရားရွင္ ဆံေတာ္ ဘာေၾကာင့္အရွည္ထားရတာလဲ

ဒီေမးခြန္းကို စတင္ေမးခဲ့သူက ဘာသာျခားတစ္ေယာက္။

ၾကက္ေသေသျပီး ဆြံအခဲ့သူက က်ြန္ေတာ္နဲ ့သူငယ္ခ်င္းေတြ။

သူကေမးတယ္…

“”ဘုရားရွင္က ခ်စ္သားရဟန္းေတြက်ေတာ့ ဦးျပည္းေခါင္းတုံးနဲ ့။သူကိုယ္တိုင္က်ေတာ့ ဆံေတာ္အရွည္နဲ့က်ေတာ့ သိပ္နည္းလမ္းမက်ဘူးမဟုတ္လား။

ေစာ္ကားခ်င္လို ့ေမးတာမဟုတ္ပါဘူး။

ၾကိဳျပီးေတာင္းပန္တာပါ။ သိခ်င္လို ့ပါ။

တကယ္လို႔တပည့္ရဟန္းေတြကို ဦးျပည္းေခာင္းတုံးနဲ့ဆိုရင္ သူလည္း ဦးျပည္းေခါင္းတုံးျဖစ္သင့္တယ္မဟုတ္လား။

ဒါမွနည္းလမ္းက်မွာေပါ့””….တဲ့။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ပါလို ့ ရဲရဲၾကီးေၾကြးေၾကာ္တဲ့ က်ြန္ေတာ္ အရွက္ရျပီ။

ကိုယ္လည္းတစ္ခါမွ ဒီေလာက္ႏိွဳက္ႏွဳိက္ခ်ြတ္ခ်ြတ္ မစဥ္းစားမိခဲ့။

ေမးသူကေမး။ ေျဖရမယ့္လူေတြက ဆြံ့အ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႔ ့ပတ္သက္တဲ့အတြက္ မေရရာပဲ ျဖီးျဖန္းမေျဖခ်င္တဲ့အတြက္ ရွက္ရွက္နဲ့ပဲ မသိဘူးလို ့ ဝန္ခံလိုက္ရပါတယ္။

သူျပန္သြားေတာ့ စ္ိတ္တိုတိုနဲ႔ ဒီအေျဖကို မရရေအာင္ Web ေတြမွာ ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြရင္း မထင္မွတ္ပဲ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ေရးထားတာေတြ ့မိတာနဲ႔ တစ္လက္စတည္း သူငယ္ခ်င္းေတြကို မ်ွေဝ ေပးလုိက္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ နားလည္လြယ္ေအာင္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပဲေရးမယ္ေနာ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရဟန္းသံဃာေတြအေနနဲ့ ဆံပင္အရွည္ထားရင္ ဆံပင္ျဖီးသင္ျခင္း၊

ဆီလိမ္းျခင္း စတာေတြလုပ္ေနရင္ အျပင္ပန္း အလွအပေတြနဲ့ အခ်ိန္ကုန္ေနမွာစိုးလို ့ ဆံပင္လက္ႏွစ္သစ္ထက္ ပုိျပီးခြင့္မရွိဘူးလို ့ တိတိက်က်သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ဘာလုိ့ဆံပင္အရွည္ထားခဲ့သလဲ။

ဒီလိုပါ…

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မဟာကရုဏာရွင္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။

ေျခေတာ္ရာေတာင္ ခုႏွစ္ဆူပဲခ်ထားေတာ္မူပါတယ္။ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့ ေျခေတာ္ရာကို ေနာက္လူေတြေရွာင္ရ။နင္းမိရင္လည္း ငရဲၾကီးမွာစိုးတဲ့အတြက္ပါ။

ဒီေနရာမွာ စကားစပ္မိလို ့ က်ြန္ေတာ္သိတာေလးတစ္ခုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ဘုရားရွင္တိုင္း သြားတဲ့လမ္းမွာေျခေတာ္ရာမထင္ပါဘူး။ေျခေတာ္ရာခ်သင့္တဲ့ေနရာမွသာ အဓိ႒န္ျပဳျပီးခ်ေတာ္မူပါတယ္။

ဒါေျခေတာ္ရာပဲရွိေသးတယ္ေနာ္။

ဘုရားျဖစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ကစလို ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဦးေခါင္းေတာ္ကို မကိုင္ေကာင္းဘူးေလ။

ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ့ဦးေခါင္းေတာ္ကိုင္ျပီး ဆံေတာ္ရိတ္သင္ဖို့ဆိုရင္ အနည္းဆုံးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ ့အျမင့္မွာေနရမယ္။ျမတ္စြာဘုရားထက္ျမင့္ျမတ္တဲ့သူ

ဒါမွမဟုတ္ ဆရာလည္း ျဖစ္ရမယ္ေလ။ျမတ္စြာဘုရားမွာ ဆရာမရွိတဲ့အျပင္ ျမတ္စြာဘုရားထက္ ျမင့္ျမတ္တဲ့သူကေရာ ဘယ္သူရွိလို ့လဲ။နည္းနည္းေတာ့စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကေရာဘယ္သူ့ကိုမ်ား သူ ့ဦးေခါင္းေတာ္ကိုင္ျပီး ဆံပင္ရိတ္သင္ေစမွာလဲ။ဘယ္သူကေရာ ရိတ္သင္ရဲမွာလဲ။

ေနာက္ျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဆံေတာ္ပယ္ျပီးကတည္းက ဆံေတာ္က လက္ႏွစ္သစ္ပဲရွိပါတယ္။

အဲ့လက္ႏွစ္သစ္ကေနျပီး သဘာဝအတိုင္း အေခြေလးေတြ လိပ္ထြက္လာျပီး လက္်ာရစ္သူ ့အစုနဲ့သူ တည္ေနပါတယ္။ဦးထိပ္ပိုင္းဆံေတာ္ေတြကေတာ့ သင္းက်စ္လို လက်္ာရစ္တည္ေနပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းသမိုင္းစာေတြမွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ ဆံေတာ္ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေကာက္ျပီး လိပ္ေခြေနတယ္လို ့ ေရးသားျကပါတယ္။

ဒါဆို ဘုရားရွင္က ဘာလို႔ တန္ခိုးေတာ္နဲ ့ ဆံေတာ္မရိတ္လဲ.. ေမးစရာရွိလာပါလိမ့္မယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက လူသားစစ္စစ္ဘုရားျဖစ္တဲ့အတြက္လူသားတစ္ေယာက္လို သဘာဝက်က် ေနထိုင္ေတာ္မူပါတယ္။

တပည့္သာဝကေတြကို တန္ခိုးျပျခင္းကို အားေပးေတာ္မမူတဲ့အျပင္ ကိုယ္တိုင္လည္း တန္ခိုးျပျခင္းကို ေရွာင္ရွားေတာ္မူပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဆံေတာ္မရွည္ေစနဲ့လို ့ တန္ခိုးေတာ္နဲ့လုပ္ေတာ္မမူပါဘူး။မဟာလူသားလို ့ တင္စားအပ္တဲ့ ဘုရားရွင္က လူသားတစ္ေယာက္လိုပဲသဘာဝက်က်ေနထိုင္ေတာ္မူပါတယ္…လို႔ ဒီအေၾကာင္းေလးကို ဂ်ာမန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးရဲ ့Good Answers for Good Questions ဆိုတဲ့ကမၻၻာေက်ာ္စာအုပ္ထဲမွာ ဒီလိုေလး ေရးျပထားပါတယ္။

Upon taking up the homeless life,

he cut his hair with knife. Because his

hair was so curly,it spiraled onto corkscrew curls that sat close to

his head.

ေနာက္ထပ္ ျမတ္ဗုဒၶနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ႏႈိက္ႏိႈက္ခ်ြတ္ခ်ြတ္အေသးစိတ္သိထားတာေလးမ်ားရွိရင္လည္း ျပန္လည္ မ်ွေဝေပးပါဦးမယ္။

#မင္းညိဳေသြး

သူေ႒းွဆီမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္အားခကိုမယူပဲ စကား ၃ ခြန္းပဲေတာင္းတဲ့ ဆင္းရဲသား

အႏွစ္ ၂၀ လုပ္အားခနဲ႔ တန္ဖိုးညီမွွ်တဲ႔ အၾကံေပး စကား ၃ ခြန္း

လက္ထပ္တာ ၁ ႏွစ္ေလာက္ပဲရွိေသးတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ဆင္းရဲလြန္းလို႔ တစ္ေန႔မွာ ေယာက္က်ားလုပ္သူက မိန္းမကို ေျပာတယ္။ မိန္းမေရ… ငါတို႔ေတာ့ ဒီအတိုင္းေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဆင္းရဲလြန္းလို႔ ငတ္ေသဖို႔ပဲရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ငါၿမိဳ႕တက္ၿပီး သူေဌး တစ္ေယာက္ဆီမွာ အလုပ္သြားလုပ္မယ္။

ဘာအလုပ္ရမယ္ ဘယ္ႏွယ္ႏွစ္ၾကာမလဲေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ငါ့ကိုယံုပါ နင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ဖူး။ နင္လည္း ငါ့ကို သစၥာရွိမယ္ဆိုတာ ယံုတယ္လို႔ ေျပာၿပီး မိန္းမကို သူ ၿမိဳ႕ေပၚတက္အလုပ္ လုပ္မယ္ဆိုၿပီး တိုင္ပင္တယ္။ မိန္းမကလည္း ေရြးစရာ လမ္းမရွိေတာ့ ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။

အဲလိုနဲ႔ လူငယ္ဟာ ၿမိဳ႕ေပၚတက္သြားၿပီး အလုပ္ရွာတယ္။ သူတို႔ရြာနဲ႔ အရမ္းအလွမ္းေဝးတဲ့ ၿမိ္ဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕က သူေဌးတစ္ေယာက္ဆီမွ အလုပ္ရတယ္။ သူေဌးကလည္း အလုပ္စဝင္ ကတည္းက သူ႔အေပၚ ေကာင္းတယ္။ ေနစရာေပးတယ္။ ထမင္းအလကား ေကြ်းထားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ လူငယ္ကလည္း က်ေနာ့္ လစာကို သူေဌးပဲ သိမ္းထားေပးပါ။ က်ေနာ္ ရြာအၿပီး ျပန္မွပဲ အကုန္မွတ္ထားၿပီး ထုတ္ေပးလိုက္ပါလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။

သူေဌးကလည္း လူငယ္ေျပာတဲ့ အတိုင္း သူ႔လုပ္အားခ ေငြေတြကို သိမ္းထားေပးတယ္။ အဲလိုနဲ႔ လုပ္လိုက္တာ အႏွစ္ ၂၀ ျပည္႔တဲ႔အထိ တခါမွ မျပန္ျဖစ္ဘူးတဲ႔..။ အနွစ္ ၂၀ ျပည္႔ျပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာမွ လူရြယ္က သူ႔သူေဌးကို ေျပာတယ္။ သူေဌး ခင္ဗ်ာ က်ေနာ္ အိမ္အျပီး ျပန္ပါေတာ႔မယ္။ က်ေနာ္စုထားတဲ႔ ေငြေတြ ျပန္ေပးပါ ဆိုေတာ႔။

သူေဌးက ေကာင္းျပီ။ ငါမင္းကို ျပန္ခြင္႔ျပဳတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မင္းကိုေရြးစရာ ၂ ခုေပးမယ္။ ၁ ခုက မင္းစုထားတဲ႔ ေငြေတြ အကုန္ျပန္ယူသြားလို႔ ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မင္းဘဝ အတြက္ အသံုးဝင္မဲ႔ အၾကံေပး စကား ၃ ခြန္းေပးလိုက္မယ္။ ဒါေပမဲ႔ အဲဒီ ၂ ခုထဲက တစ္ခုပဲ ေရြးရမယ္။ စုထားတဲ႔ေငြေတြ ယူရင္ အၾကံေပးစကား ၃ ခြန္းမရဘူး။

အၾကံေပးစကား ၃ ခြန္း လိုခ်င္ရင္ စုထားတဲ႔ေငြေတြ ျပန္မေပးဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ လူငယ္ကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္ ၁ ရက္ေပးမယ္။ လူငယ္လည္ စဥ္းစားတာေပါ႔။ သူ႕ သူေဌးေပးတဲ႔ အၾကံေတြဟာ ဘဝအတြက္ အသံုးဝင္မွာ သူသိတယ္။ အိမ္ျပန္ရင္ အႏွစ္ ၂၀ ေတာင္ လုပ္ခဲ႔တဲ႔ အတြက္ ေငြျပန္ေပးႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္။ ဘာမွ မပါသြားရင္လည္း အကုန္လံုးရဲ ႔ ဝိုင္းဝန္း ကဲ႔ရဲ ႔ ျခင္းကို ခံရႏိုင္တယ္။ အဲလိုနဲ႔ မနက္ေရာက္ေတာ႔ သူ႔သူေဌးရဲ ႔ အၾကံေပး စကား ၃ ခြန္းကိုပဲ ယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။

သူ႔ သူေဌးကလည္း မင္းေသခ်ာျပီလား။ အၾကံေပး စကား ၃ ခြန္းယူရင္ မင္း အႏွစ္ ၂၀ လံုးလံုး စုထားတဲ႔ ေငြေတြ ျပန္ရမွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ဆိုေတာ႔။ လူငယ္က ေသခ်ာပါတယ္။ က်ေနာ္ သူေဌးဆီမွာ အနွစ္ ၂၀ လံုးလံုး လုပ္ျပီး အမ်ားၾကီး သင္ၾကားခဲ႔ရတယ္။ အဲဒီ အေတြ႔ အၾကံဳေတြနဲ႔ မိသားစု တစ္ခုကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ေၾကြးႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး သူေဌးေပးမဲ႔ အၾကံေပး စကား ၃ ခြန္း ကလည္း က်ေနာ္ အတြက္ အရမ္း အသံုးဝင္မွာ ေသခ်ာပါတယ္ လို႔ ျပန္ေျပာတယ္။

သူေဌးကလည္း ေအးဒါဆို ငါမင္းကို အၾကံေပး စကား ၃ ခြန္း ပဲ ေပးလိုက္မယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္သားသြား ေကာင္ေလးေရ လို႔မွာလိုက္တယ္။ အၾကံေပးစကား ၃ ခြန္းက

နံပတ္ (၁) ဘဝမွာ ဘယ္ေတာ႔မွ အလြယ္ ျဖတ္လမ္း မလိုက္နဲ႔။ ျဖတ္လမ္း လိုက္တဲ႔သူဟာ သူ႔ ဘဝ တစ္ခုလံုး ေပးဆပ္ရတတ္တယ္တဲ႔။

နံပတ္ (၂) ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္တဲ႔ ကိစၥကို မစပ္စု မပတ္သက္ပါနဲ႔တဲ႔။

နံပတ္ (၃) စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ေနတဲ႔ အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ နာက်င္ဝမ္းနည္းေနခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ် ပါနဲ႔တဲ႔..။

ေနာက္ျပီး သူေဌးက လမ္းစရိတ္ေငြ အနည္းငယ္နဲ႔ လူရြယ္ လမ္းမွာ စားဖို႔ ေပါင္မုန္႔ ၃ လံုးထည္႔ေပးလိုက္တယ္။ မင္း ဒီေပါင္မုန္႔ ၂ လံုးက လမ္းမွာစာရင္စားဖို႔။ ဒီ တစ္လံုးကေတာ႔ မင္းမိသားစုနဲ႔ ေတြ႔မွ စားဆိုျပီး မွာလိုက္တယ္။

အဲလိုနဲ႔ လူရြယ္ဟာ အိမ္ျပန္ဖို႔ အထုတ္အပိုးေတြနဲ႔ ထြက္လာတာေပါ႔။ ေတာ္ေတာ္လည္း ေလ်ာက္မိေရာ။ လမ္းစံု လမ္းခြ တစ္ခုေတြ႔တယ္။ အနွစ္ ၂၀ ေတာင္ ရွိျပီဆိုေတာ႔ အိမ္ျပန္လမ္းလည္း မမွတ္မိေတာ႔ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ အဲဒီနားမွာေတြ႔တဲ႔ လူတစ္ေယာက္ကို ေမးတယ္။ ဘယ္လမ္းသြားရမလဲဆိုေတာ႔ အဲဒီလူက ဒီလမ္းကသြားရင္ ၅ ရက္နဲ႔ေရာက္မယ္ ဟိုဘက္လမ္းက သြားရင္ အရက္ ၂၀ ေလာက္ၾကာမယ္ဆိုျပီး ျပန္ေျဖတယ္။ အဲဒါနဲ႔ သူ႔ သူေဌး ပထမဆံုး ေပးတဲ႔ အၾကံေပးစကား သြားသတိရတယ္။

အဲဒါက ဘဝမွာ ဘယ္ေတာ႔မွ အလြယ္ ျဖတ္လမ္း မလိုက္နဲ႔တဲ႔။ အဲဒါနဲ႔ ျဖတ္လမ္း မလိုက္ေတာ႔ပဲ အရက္ ၂၀ သြားရတဲ႔ ပိုၾကာတဲ႔ လမ္းကို ေရြးလိုက္တယ္။ အဲလိုနဲ႔ တပတ္ေလာက္ သြားမိတဲ႔ အခ်ိန္မွာ တျခားခရီးသြားေဖာ္ေတြနဲ႔ ဆံုမိျပီး ျပန္ၾကားတာက ၅ ရက္ပဲ သြားရတဲ႔လမ္းမွာ ဓါးျပေတြ ရွိတယ္တဲ႔..။ ဓါးျပေတြက ပစၥည္းယူရံုသာ မက လူပါသတ္ျပီး အေပ်ာက္ရွင္းေလ႔ရွိတယ္တဲ႔..။ အဲဒါနဲ႔ သူ႔သူေဌးေပးလိုက္တဲ႔ အၾကံေပးခ်က္ဟာ သိပ္မွန္ပါလား ဆိုျပီး ေက်နပ္သြားတယ္။

အဲလိုနဲ႔ လမ္းမွာ နားဖို႔ ဟိုတယ္ေလးေတြ႔တယ္။ သူ႔မွာ ရွိတဲ႔ အဝတ္အစားေတြက ညစ္ပတ္ေနျပီး။ ေရးမိုးခ်ိဳးျပီး တစ္ညေလာက္ နားခ်င္တာနဲ႔ အဲဒီဟိုတယ္မွာ တည္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။
အဲလိုနဲ႔ ညဖက္ သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္မွာ အသံနက္ၾကီး ၾကားရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ လူငယ္ဟာ ဟိုတယ္ အခန္းကေန ထြက္ၾကည္႔တယ္။ ဟိုတယ္ အေရွ႔ဘက္မွာ အလင္းေရာင္ေတာက္ပေနတယ္။

အဲဒီေနာက္ သူအလင္းေရာင္ ရွိတဲ႔ရွိ သြားၾကည္႔မယ္ လုပ္ျပီးမွ နံပတ္ (၂) အၾကံေပးစကားကို သြားသတိရတယ္။ အဲဒါက ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္တဲ႔ ကိစၥကို မစုပ္စု မပတ္သက္နဲ႔တဲ႔။ အဲဒါနဲ႔ ဒါငါနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူးေလ ဆိုျပီး။ သူ႔အခန္းထဲ ျပန္ဝင္အိပ္ေနလိုက္တယ္။ မနက္လင္းေတာ႔ မ်က္ႏွာသစ္ျပီး နံနက္စာစားေတာ႔ ဟိုတယ္ မန္ေနဂ်ာက အံၾသတဲ႔ မ်က္ႏွာနဲ႔ သူ႔ကိုၾကည္႔ေနတယ္တဲ႔..။

အဲဒါနဲ႔ လူရြယ္ကို ေမးတယ္ မင္း ညက အသံနက္ၾကီး မၾကားရဘူးလားတဲ႔..။ ၾကားတာေပါ႔လို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ ဟိုတယ္ အျပင္ဘက္မွာေရာ ေတာက္ပတဲ႔ အလင္းေရာင္ မေတြ႔ဘူးလား ဆိုေတာ႔ ေတြ႔ပါတယ္ေပါ႔။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာ မင္းသြားမၾကည္႔ ဘူးလားဆိုေတာ႔။ မၾကည္႔ပါဘူး။ ငါနဲ႔မွ မဆိုင္တာ ဆိုျပီး ျပန္ေျဖတယ္။

အဲဒီက်မွ ဟိုတယ္ မန္ေနဂ်ာက သူ႔ကို ရွင္းျပတယ္။ ေအးမင္းသြား မၾကည္႔လို႔ မင္း အသက္ရွင္တာ.။ အဲဒါ စုန္းမၾကီး တစ္ေယာက္က အရမ္းလွတဲ႔ ေကာင္မေလး ပံုစံ ဖန္တီးျပီး လာရပ္ေနတာ..။ ထြက္ၾကည္႔မိတဲ႔ လူတိုင္း ေကာင္မေလး ေယာင္ေဆာင္ထားတဲ႔ စုန္းမၾကီး ေနာက္လိုက္သြားရျပီး။ တစ္ေယာက္မွ ဟိုတယ္ကို ျပန္မလာခဲ႔ၾကဘူး။ မင္း တစ္ေယာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အခုလို ထြက္မၾကည္႔လို႔ အသက္ရွင္ရတာ..။ ငါတို႔လည္း သူ႔ကို ေၾကာက္လို႔ ၾကိဳမေျပာထားရဲဘူးလို႔ ျပန္ေျပာတယ္။

လူရြယ္လည္း ဒုတိယ အၾကံေပးခ်က္ဟာလည္း အရမ္းအသံုးဝင္ျပီး သူအသက္ရွင္ခြင္႔ ရပါလားဆိုျပီး ဝမ္းေျမာက္ေနတာေပါ႔.။ အဲလိုနဲ႔ သူ႔အိမ္ရွိရာဘက္ ခရီးဆက္ခဲ႔တယ္။ ရက္အနည္းငယ္ၾကာျပီး သူ႔ရြာကို ေရာက္လာတယ္။ ေရာက္တဲ႔ အခ်ိန္က ေနဝင္ရီတေရာအခ်ိန္ သူ႔အိမ္ကို ခမ္လွမ္းလွမ္းက ျမင္ေနရတယ္။ အဲဒီခ်ိန္ မီးေရာင္ေအာင္မွာ သူ႔မိန္းမကို ေယာက္က်ားတစ္ေယာက္က ဖက္ထားတာေတြ႔လိုက္တယ္။

သူ႔ေဒါသေတြ ဆူေဝသြားတာေပါ႔။ ၾကည္႔စမ္းငါက သစၥာရွိရွိနဲ႔ ေသေအာင္ေၾကေအာင္ အလုပ္လုပ္ျပီး ေငြရွာခဲ႔ရသေလာက္ သူက တျခားေယာက္က်ားနဲ႔ ေဖာက္ျပန္ေနတယ္။ နင္တို႔ နွစ္ေယာက္လံုးကို သတ္မယ္ဆိုျပီး သြားမလို႔ ေျခလွမ္းလိုက္တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာပဲ တတိယ အၾကံေပးခ်က္ကို သြားသတိရတယ္။

အဲဒါက စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ေနတဲ႔ အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ နာက်င္ဝမ္းနည္းေနခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ် ပါနဲ႔တဲ႔။ အဲဒါနဲ႔ သူမသြားေတာ႔ပဲ မနက္က်မွ သူ႔မိန္းမ သြားေတြ႔မယ္လို ဆံုးျဖတ္ျပီး အိမ္နဲ႔ ခမ္းလွမ္းလွမ္းက လယ္ေတာထဲမွာ အိပ္ဖို႔ စဥ္းစားလိုက္တယ္။ ေနာက္ျပီး အိပ္ေနရင္း စဥ္းစားမိတာက။ သူထင္သလို ဟုတ္ေနရင္ သူ႔မိန္းမနဲ႔ သူ႔ခ်စ္သူကို မသတ္ေတာ႔ဘူး။ တိတ္တိတ္ေလးပဲ သူ႔သူေဌးဆီျပန္ျပီး အလုပ္လုပ္ေတာ႔မယ္လို႔ စဥ္းစားေနလိုက္တယ္။

အဲလိုနဲ႔ မနက္ေရာက္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ သူအိမ္သြားျပီး တံခါးေခါက္လိုက္တယ္။ သူ႔မိန္းမက တံခါးထြက္ဖြင္႔ေပးျပီး သူ႔ေယာ္က်ားမွန္း သိတာနဲ႔ ခ််ံဳးပြဲခ် ငိုတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ေယာက္က်ားက သူ႔မိန္းမကို ေစာင္႔တြန္းလိုက္ျပီး နင္႔အေကာင္ ဘယ္မွာလဲလို႔ေမးလိုက္တယ္။ မိန္းမက ဘယ္အေကာင္လဲဆိုေတာ႔မွ ညက နင္နဲ႔ဖက္ေနတဲ႔ အေကာင္ေလဆိုေတာ႔မွ။ အဲဒါရွင္႔သား ရွင္႔ သိရဲ ႔လားလို႔ ငိုျပီးျပန္ေျပာတယ္။ ရွင္ထြက္သြားျပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာမွ က်မမွာ ကိုယ္ဝန္က်န္ခဲ႔မွန္းသိတယ္။

အဲဒါ အခုသူ႔အသက္ ၂၀ အရြယ္ထိ မေဖာက္မျပန္ပဲ သူ႔ကိုေစာင္႔ေရွာက္ခဲ႔တာလို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ မိန္းမက အခန္းထဲမွာ အိမ္ေနတဲ႔ သူ႔သားကို ႏိုးျပီးဒါ နင္အေဖေလဆိုျပီးျပတယ္။ အဲဒီေတာ႔မွ ေယာက္က်ားလည္း မိန္းမနဲ႔ သားကိုဖက္ျပီးငိုတယ္။ ေတာ္ေသးတယ္ၾကည္႔စမ္း ငါမွားေတာ႔မလို႔။ မေန႔ညက နင္တို႔သားအမိကို ေတြ႔ျပီး ေဒါသ အေလ်ာက္သတ္မိေတာ႔မလို႔။ ငါ႔သူေဌး အၾကံေပးစကား နားေထာင္မိလို႔ မသတ္မိတာဆိုျပီး သားနဲ႔ မိန္းမကို ျပန္ေျပာျပတယ္။

ငါ႔အႏွစ္ ၂၀ လုပ္အားခကို မယူပဲ သူေဌး အၾကံေပးစကား ၃ ခြန္းကို ေျမဝယ္မက် နားေထာင္ခဲ႔လို နင္တို႔နဲ႔ အသက္ရွင္လ်က္ျပန္ေတြ႔ရတာ..ဆိုျပီး သူလမ္းမွာ ၾကံဳခဲ႔ရတာေတြ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ေျပာျပတယ္။ ငါမွာ ဘာေငြမွ မပါေပမဲ႔ ငါ႔အေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔ နင္တို႔ သားအမိကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ေက်ြးပါ႔မယ္ ဆိုျပီး ႏွစ္သိမ္႔တယ္။

ငါမွာ မိသားစုနဲ႔ေတြရင္စားဖို႔ ေပါင္မွန္႔ တစ္လံုးေတာ႔ ရွိေသးတယ္။ မိန္းမ နင္ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ ဒီေပါင္မုန္႔နဲ႔ မနက္စာ စားၾကတာေပါ႔ ဆိုျပီး ေျပာလိုက္တယ္။ ေပါင္မုန္႔ လွီးေနရင္းနဲ႔ ခပ္မာမာေလး တခုကို လွီးမိတာနဲ႔ ထုတ္ၾကည္႔ေတာ႔ ေရႊျပားေတြ ေပါင္မုန္႔ထဲမွာ ျမွပ္ထားတာေတြ႔ရတယ္။

အဲဒီထဲမွာ စာေလး တစ္ေစာင္လည္းေတြ႔ရတယ္။ ဒါမင္း အႏွစ္ ၂၀ လုပ္အားခနဲ႔ ညီမွ်တဲ႔ ေရႊေတြပဲတဲ႔။ ေအာက္မွာ သူ႔သူေဌးလက္မွတ္ တိုေလးနဲ႔။ လူရြယ္လည္း သူ႔သူေဌးမ်က္ႏွာကို ျပန္ျမင္ေယာင္္လာၿပီး သူ႔သူေဌးေပးတဲ႔ အၾကံေပး စကား ၃ ခြန္းကို သြား သတိရတယ္။ အဲဒါေတြက

နံပတ္ (၁) ဘဝမွာ ဘယ္ေတာ႔မွ အလြယ္ ျဖတ္လမ္း မလိုက္နဲ႔။ ျဖတ္လမ္း လိုက္တဲ႔သူဟာ သူ႔ ဘဝ တစ္ခုလံုး ေပးဆပ္ရတတ္တယ္တဲ႔။

နံပတ္ (၂) ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္တဲ႔ ကိစၥကို မစပ္စု မပတ္သက္ပါနဲ႔တဲ႔။

နံပတ္ (၃) စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ေနတဲ႔ အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ နာက်င္ဝမ္းနည္းေနခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ် ပါနဲ႔တဲ႔..။

Credit Ye Min

3 Pieces Of Advice Given As Salary For 20 Years Of Work ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။

 

ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ႀကီးထံ၌ အၿပီးတိုင္သာသနာ့အေမြခံယူမယ့္ ဗီယက္နန္ ႏိုင္ငံမွ ဆရာေလး

ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ႀကီးထံ၌ အၿပီးတိုင္သာသနာ့အေမြခံယူမယ့္ ဗီယက္နန္ ႏိုင္ငံမွ ဆရာေလး
ဗီယက္နန္ ႏိုင္ငံမွ ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ႀကီးထံ၌ အၿပီးတိုင္သာသနာ့အေမြ. ခံယူေသာ. ဆရာေလး. ပညာဝတီ. ပါ။

သာသနာ့အာဇာနည္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဆရာေလးက ပတ္စပို႔လဲလုပ္ခဲ့ပါတယ္ အသက္ကေတာ့ ၄ ႏွစ္ ၆ လ သာရွိပါေသးတယ္။

ဆရာေလးပညာဝတီက အသက္၄ႏွစ္၆လသာရွိေပမဲ့ အတိက္ဘဝမ်ားစြာကျပဳခဲ့တဲ့ပါရမီဓါတ္ခံရွိေသာေၾကာင့္ ယၡဳလိုသာသနာ့အေမြကိုခံယူ၍ သီလရွင္ဆရာေလးအေနႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝပန္းတိုင္သို႔ အျမန္ဆုံးေရာက္ရွိႏႈိင္ပါေစ

ႏိူင္ငံ၇ပ္ျခားေမြးဖြားေသာ္လည္းပါရမီဆုေတာင္းအေၾကာင္းေကာင္းမႈ႕ေၾကာင့္ သာသနာအေမြခံယူႏိူင္တဲ့ဆရာေလးမို႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ယူပါတယ္ သာဓု သာဓု သာဓု လဲေခၚပါတယ္ဘုရား ။

Ko Win Aung Chanmyae

တိက်ျပတ္သားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ ရွိဖို႔ဘာေတြလုပ္ရမလဲ?

ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သူအမ်ားျပား ပန္းတိုင္တည္ေဆာက္ရာမွာ မတြန္႔မရဲ အားေပ်ာ့တတ္ၾကတယ္။

တည္ေဆာက္ၿပီးသား ပန္းတိုင္ကိုလဲ ယံုၾကည္မူ ကင္းမဲ့လာျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္ပစ္ခဲ့ၾကတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနကိုပဲ ထပ္ခါထပ္ခါေတြးမိေနၿပီး ေတာင္းဆိုဖို႔ေတာင္ အားနာေနတတ္ၾကတယ္။

ေလ့လာမူအား အလြန္ နည္းပါးလာတယ္။

သိထားတဲ့အသိဉာဏ္ကို upgrade မလုပ္ေတာ့ပဲ သူတို႔ေတြ သိထားသေလာက္နဲ႔သာ အရာရာကို တိုင္းထြာတတ္ၾကတယ္။

အဲဒီအေျခအေနမွာ ဆံုးရံွဳးမူဆိုတာေတြ စတင္ေတာ့တာပဲ။

(ေျပာင္းလဲပစ္ရန္နည္း)

တိက်ျပတ္သားတဲ့ပန္းတိုင္ကို ထင္ရွားေအာင္

ရဲရင့္စြာ စိုက္ထူပါ။

ပန္းတိုင္ေရာက္ရန္အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး ၂ နာရီအခ်ိန္ေပး ေလ့လာ သင္ယူမူေတြလုပ္ပါ။

လက္ရွိစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပံုမွန္ဝင္ေငြရ အလုပ္ကို မထိခိုက္ပါေစနဲ႔။

အတိအက် ပံုေဖာ္နည္းေတြျဖင့္ ေလ့လာျပဳစုပါ။

ဟန္ခ်က္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါက သင့္ေလွ်ာက္ေနေသာပန္းတိုင္ လံုးလံုးေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

Source; businessknowledge